Dziś jest: Poniedziałek 12 kwietnia 2021, Imieniny: Juliusza, Wiktora .
2018 Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Szczuczyn
Opublikowano: 2018-07-16

Burmistrz Szczuczyna zaprasza mieszkańców Gminy Szczuczyn do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Szczuczyn

Fundusze_Europejskie_Wiedza_Edukacja_Rozwoj

Burmistrz Szczuczyna
zaprasza mieszkańców Gminy Szczuczyn do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Szczuczyn

    Głównym celem konsultacji jest wypracowanie nowej koncepcji zagospodarowania trzech obszarów oraz poznanie ich potencjału przestrzennego.

Obszar Nr 1- obręb ewidencyjnym Szczuczyn we wschodniej części gruntów miasta Szczuczyn, w rejonie ul. Sportowej o pow. ok. 175 ha obejmuje wschodnią część zabudowy (mieszkaniowej jednorodzinnej, mieszkaniowej z usługami i zagrodowej przy ul. Sportowej) oraz niewielki niezabudowany pas terenu przecinający dolinę Wissy, po zachodniej stronie ul Sportowej, łączący się z istniejąca zabudową ul. Łąkowej w Szczuczynie. Przez ten teren przebiegają drogi powiatowe: wylotowy odcinek ul. Szczuki (starodroże byłej DK61) oraz ul. Sportowa (część drogi powiatowej nr 1812B Szczuczyn –Radziłów);

Obszar Nr 2 - obręb ewidencyjny Szczuczyn na zachód od węzła obwodnicy Szczuczyna –część S-61 (Warszawa - Szczuczyn-Augustów) i na północ od ul. Granicznej, stanowiącej część drogi krajowej DK58 Szczuczyn –Biała Piska –Olsztynek. O pow. ok. 12ha, obejmuje istniejące użytki rolne oraz teren budowy hali produkcyjno- magazynowej do produkcji opakowań z tektury falistej i litej wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi, układem komunikacyjnym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr geod. 68/4, 69/4, 70/4, 80, 78/3.;

Obszar Nr 3 - obręb ewidencyjny Szczuczyn na zachód od węzła obwodnicy Szczuczyna i na południe od ul. Granicznej. O pow. ok. 10ha, obejmuje istniejące użytki rolne - korzystnie usytuowane pod względem istniejących powiązań komunikacyjnych w sąsiedztwie węzła dwóch dróg krajowych S61i DK 58.

Termin rozpoczęcia konsultacji: 20 lipca 2018 r.
Termin zakończenia konsultacji: 21 września 2018 r.

    Propozycje, opinie i uwagi można wnosić w następujący sposób:

  1. W formie elektronicznej, za pomocą narzędzia GIS Podlaskie – od 20 lipca 2018 r.
  2. W formie złożenia opinii i uwag w punkcie informacyjnym, utworzonym w Urzędzie Miejskim w Szczuczynie. Uwagi i sugestie będzie można składać w każdą środę w godzinach od 12:00 do 17:00, począwszy od 1 sierpnia 2018 r. do 19 września 2018 r.
  3. W formie elektronicznej na adres e-mail: konsultacje@um.szczuczyn.pl

Bieżące informacje o konsultacjach są dostępne na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Szczuczynie www.um.szczuczyn.pl oraz u koordynator projektu – p. Anny Romaniuk : tel. (86) 2735080

Interaktywne narzędzie do konsultacji społecznych znajduję się na stronie geoportal.wrotapodlasia.pl -> zakładka Planowanie przestrzenne ->Konsultacje społeczna -> Gmina Szczuczyn.

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 825

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe