Dziś jest: Poniedziałek 12 kwietnia 2021, Imieniny: Juliusza, Wiktora .
2018 Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Szczuczyn
Opublikowano: 2018-07-16

Gmina Szczuczyn przystąpiła do projektu "Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach"

 Fundusze_Europejskie_Wiedza_Edukacja_Rozwoj

Gmina Szczuczyn przystąpiła do projektu "Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach" realizowanego przez Federację Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT w Białymstoku w partnerstwie z Podlaskim Biurem Planowania Przestrzennego i Fundacją Inicjatyw Regionalnych „Progres” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest usprawnienie i przyspieszenie procesów planowania zagospodarowania przestrzennego w gminach województwa podlaskiego.

Główne rezultaty projektu to:

  • przeprowadzone poszerzone (wykraczające poza wymogi nakładane na gminy na mocy przepisów) konsultacje dokumentów dotyczących planowania przestrzennego,
  • przedłożone do zatwierdzenia dokumenty dotyczące planowania przestrzennego,
  • unikalne, internetowe narzędzie konsultacyjne, oparte na systemie informacji przestrzennej.

TEMAT KONSULTACJI:

Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Szczuczyn

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 766

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe