Dziś jest: Piątek 22 września 2023, Imieniny: Tomasza, Maurycego .
2020 Konsultacje społeczne metodą na podniesienie jakości w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego

RAPORT Z PRZEBIEGU REALlZACJI INDVWIDUALNEGO PLANU KONSULTACJI

Protokoły z przeprowadzonych konsultacji

Opublikowano: 2020-09-29

III metoda techniki konsultacyjnej – Happening wraz z punktem konsultacyjnym

    W dniu 05.09.2020 r. od godz. 13:00 do godz. 18:00 w Spiżarni pod Klasztorem odbył się Happening dot. „Sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczuczyn, obszarów we wschodniej części miasta - w rejonie ul. Sportowej”. W trakcie odbywały się specjalnie przygotowane, dot. tematu konsultacji: pokazy, gry, konkury dla dzieci i młodzieży, specjalistyczne panele dyskusyjne dla dorosłych, podczas których zainteresowani mieszkańcy mogli wyrazić swoją opinie, sugestie na specjalnie przygotowanych formularzach.

więcej

Opublikowano: 2020-09-29

II metoda techniki konsultacyjnej – Punkt konsultacyjny

    Od 01.09.2020 r. do 21.09.2020 r. na potrzeby przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących „Sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczuczyn, obszarów we wschodniej części miasta – w rejonie ul Sportowej”, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szczuczynie utworzony został punkt konsultacyjny, gdzie zostały zbierane ankiety, opinie i wnioski w okresie trwania konsultacji w poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki od 7:30 do 15:30 oraz środy od 9:00 do 17:00.

więcej

Opublikowano: 2020-09-29

II metoda techniki konsultacyjnej - Metoda konsultacji elektornicznych (E-konsultacje)

    Od 01.09.2020 r. do 18.09.2020 r. odbyły się e-konsultacje dot. "Sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczuczyn, obszarów we wschodniej części miasta - w rejonie ul. Sportowej".

więcej

Opublikowano: 2020-09-03

"encyklopedia" procesu planistycznego

    Folder przedstawiający główne kierunki zmian oraz cel przeprowadzenie konsultacji dot. „Sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczuczyn, obszarów we wschodniej części miasta - w rejonie ul. Sportowej”.

http://www.um.szczuczyn.pl/doc/3646/Encyklopedia%20procesu%20planistycznego.pdf

więcej

Opublikowano: 2020-09-01

Metoda dni otwartych wraz z punktem konsultacyjnym (HAPPENING)

W dniu 05.09.2020 r. od godz. 13:00 zapraszamy mieszkańców Gminy Szczuczyn do udziału w HAPPENINGU dot. „Sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczuczyn, obszarów we wschodniej części miasta - w rejonie ul. Sportowej”.

W trakcie odbywać się będą specjalnie przygotowane, dot. tematu konsultacji: pokazy, gry, konkury dla dzieci i młodzieży, specjalistyczne panele dyskusyjne dla dorosłych, podczas których będzie można wyrazić swoją opinie, uwagi na specjalnie przygotowanych formularzach.

Miejsce happeningu: Spiżarnia pod Klasztorem, ul. Kościelna 12

więcej

Opublikowano: 2020-08-28

Wdrożenie techniki konsultacyjnej - Punkt konsultacyjny

W terminie od 31.08.2020 r. do 21.09.2020 zapraszamy mieszkańców Gminy Szczuczyn do wnoszenia uwag odnośnie dokumentów planistycznych dot. "Sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczuczyn, obszarów we wschodniej części miasta - w rejonie ul. Sportowej". Czekamy w Punkcie konsultacyjnym w Urzędzie Miejskim w Szczuczynie w terminie od 31.08.2020 r. do 21.09.2020 r.

więcej

Opublikowano: 2020-08-28

Wdrożenie techniki konsultacyjnej - Metoda konsultacji elektornicznych (E-konsultacje)

Zapraszamy mieszkańców Gminy Szczuczyn do udziału w e-konsultacjach dot. "Sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczuczyn, obszarów we wschodniej części miasta - w rejonie ul. Sportowej".

więcej

Opublikowano: 2020-08-28

Ankieta

W związku z trwającym procesem konsultacji społecznych pt.: „Konsultacje społeczne metodą na podniesienie jakości w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego” przygotowaliśmy badanie ankietowe. Celem badania jest poznanie Państwa zdania na temat naszej Gminy i oczekiwań co do jej przyszłego rozwoju. Ankieta jest anonimowa, zapewniamy, że dane będą wykorzystywane wyłącznie w celach badawczych. Wypełnienie zajmie około 10 minut.

Z góry serdecznie dziękujemy.

http://www.um.szczuczyn.pl/doc/3634/ANKIETA.pdf
http://www.um.szczuczyn.pl/doc/3634/ANKIETA.docx

więcej

Opublikowano: 2020-08-28

Zaproszenie

Burmistrz Szczuczyna zaprasza mieszkańców Gminy Szczuczyn do udziału w konsultacjach społecznych dot. "Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczuczyn, obszarów we wschodniej części miasta w rejonie ul. Sportowej".

http://www.um.szczuczyn.pl/doc/3633/Ulotka.pdf 

więcej

Opublikowano: 2020-08-28

Fotogaleria

Zachęcamy do zapoznania się z fotogalerią obszarów podlegających procesowi konsultacji.

więcej

Uchwały - konsultacje

W dniu 18 czerwca 2019 roku Rada Miejska w Szczuczynie przyjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczuczyn obszarów we wschodniej części miasta w rejonie ul. Sportowej, link do uchwały:

Uchwała Nr 52/VIII/19 w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczuczyn obszarów we wschodniej części miasta w rejonie ul. Sportowej

Gmina Szczuczyn w związku z przystąpieniem do realizacji projektu „Konsultacje społeczne metodą na podniesienie jakości w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego” informuje, iż działa na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Szczuczynie w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Szczuczyn, link do uchwały:

Uchwała Nr 107/XIX/12 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Szczuczyn

Opublikowano: 2020-05-28

Gmina Szczuczyn przystąpiła do projektu „Konsultacje społeczne metodą na podniesienie jakości w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego”

    Z przyjemnością informujemy, że dnia 30.04.2020 r. Gmina Szczuczyn przystąpiła do realizacji projektu „Konsultacje społeczne metodą na podniesienie jakości w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego”.

więcej

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

drukuj

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe