Dziś jest: Wtorek 28 czerwca 2022, Imieniny: Ireneusza, Lena .
Archiwum aktualności Urzędu Miejskiego w Szczuczynie rok 2012
Opublikowano: 2012-09-05

Przekazanie budynku

    W dniu 04.09.2012 roku Burmistrz Szczuczyna – Artur Kuczyński oficjalnie przekazał teren budowy, jakim jest budynek Urzędu Miejskiego w Szczuczynie wraz z przyległym terenem, przy ul. Plac Tysiąclecia

więcej

Opublikowano: 2012-09-05

Marsz Pamięci Ofiar Sybiru

W dniach 6-7 września 2012 r. w Białymstoku już po raz dwunasty zorganizowany zostanie Międzynarodowy Marsz Żywej Pamięci Polskiego Sybiru.

więcej

Opublikowano: 2012-09-05

Pierwsza „schetynówka” w Szczuczynie

    Gmina Szczuczyn otrzyma przeszło 111 tys. dofinansowania na zrealizowane już zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 104230B w miejscowości Bzury, gmina Szczuczyn”.

więcej

Opublikowano: 2012-09-04

GMINA SZCZUCZYN OGŁOSIŁA PRZETARG NA ZAKUP KOPARKO-ŁADOWARKI KOŁOWEJ!

Burmistrz Szczuczyna w dniu 03.09.2012r. ogłosił przetarg na „Zakup i dostawę fabrycznie nowej koparko-ładowarki kołowej wraz z osprzętem”.

więcej

Opublikowano: 2012-08-31

Więcej lamp oświetleniowych na osiedlu Pawełki

    Urząd Miejski w Szczuczynie po uzyskaniu warunków zawarł umowę o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej oświetlenia ulicznego na ulicy Osiedle Pawełki  która stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji prac budowlano-montażowych.

więcej

Opublikowano: 2012-08-31

Sprzedaż założenia dworsko-parkowego we wsi Bzury

    Burmistrz Szczuczyna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: Założenie dworsko-parkowe położone we wsi Bzury o łącznej pow. 2,3994 ha

więcej

Opublikowano: 2012-08-27

GMINA SZCZUCZYN OGŁOSIŁA KOLEJNY PRZETARG!

Burmistrz Szczuczyna w dniu 27.08.2012r. ogłosił przetarg na Budowę sieci kanalizacji deszczowej tłoczno - grawitacyjnej "Osiedla Pawełki" w mieście Szczuczyn

więcej

Opublikowano: 2012-08-24

Remont „Bloku” coraz bliżej…

    W dniu 23 sierpnia odbyło się kolejne spotkanie z mieszkańcami bloku przy ulicy Łomżyńskiej 2. Celem spotkania było ukończenie ustaleń formalnych organizacji planowanych prac remontowo budowlanych w wyżej wymienionym budynku.

więcej

Opublikowano: 2012-08-24

Wyprawka szkolna 2012/2013

    Burmistrz Szczuczyna informuje o możliwości dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów w roku szkolnym 2012/2013 w ramach  Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”

więcej

Opublikowano: 2012-08-24

Fundusz Sołecki – 2013

    22 sierpnia 2012 r. w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta  odbyło się spotkanie Burmistrza Artura Kuczyńskiego z Sołtysami z terenu Gminy Szczuczyn

więcej

Opublikowano: 2012-08-21

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Szczuczyn

Burmistrz Szczuczyna informuje, iż Gmina Szczuczyn planuje złożenie wniosku o udzielenie dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Szczuczyn.

więcej

Opublikowano: 2012-08-21

Pawełki podpisane

17 sierpnia br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego Burmistrz Szczuczyna, Pan Artur Kuczyński przy kontrasygnacie skarbnika gminy – Pani Małgorzaty Jarmutowskiej podpisał umowę o przyznanie pomocy na realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji deszczowej tłoczno - grawitacyjnej „Osiedla Pawełki” w mieście Szczuczyn”.

więcej

Opublikowano: 2012-08-21

200 tysięcy złotych z Unii

W dniu 17 sierpnia br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego Burmistrz Szczuczyna, Pan Artur Kuczyński przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Pani Małgorzaty Jarmutowskiej podpisał umowę o przyznanie pomocy na realizację zadania pn. „Zakup i dostawa fabrycznie nowej koparko – ładowarki kołowej wraz z osprzętem”.

więcej

Opublikowano: 2012-06-18

Zaproszenie na spotkania konsultacyjne budowa linii elektroenergetycznej 400kV

W imieniu Polskich Sieci Elektroenergetycznych Operator S.A. serdecznie zapraszam do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym budowy napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Ełk - Łomża na terenie Gminy Szczuczyn

więcej

Opublikowano: 2012-06-06

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko: ds. płac pracowników oświaty

BURMISTRZ SZCZUCZYNA OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO ds. płac pracowników oświaty

więcej

drukuj

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe