Dziś jest: Niedziela 29 listopada 2020, Imieniny: Błażeja, Saturnina .
Archiwum Aktualności Urzędu Miejskiego w Szczuczynie rok 2013
Opublikowano: 2013-03-12

Minimalizowanie wykluczenia cyfrowego

   W dniu 8 marca 2013 roku Gmina Szczuczyn złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównywanie szans mieszkańców Gminy Szczuczyn" w ramach 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion.

    Gmina zamierza wydatkować kwotę blisko miliona złotych gdzie kosztem kwalifikowanym jest 100% kosztów przedsięwzięcia, wkładem własnym gminy będzie zapewnienie trwałości oraz utrzymanie rezultatów projektu przez okres 5 lat od zakończenia jego realizacji. Okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2014 - 2015.

    Ogólnym celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównanie szans zagrożonych wykluczeniem cyfrowym mieszkańców Gminy Szczuczyn, poprzez zapewnienie im bezpłatnego dostępu do szerokopasmowego Internetu, wyposażenie w sprzęt komputerowy oraz przeprowadzenie szkoleń. Grupa docelowa będzie obejmowała gospodarstwa domowe wybrane z bazy Ośrodka Pomocy Społecznej. Dzięki projektowi będzie możliwe również doposażenie 5 jednostek podległych, które będą udostępniać Internet w pierwszej kolejności osobom z grupy docelowej.

    Przewidywany termin zakończenia procedury oceny wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach rundy aplikacyjnej nie powinien przekroczyć 80 dni roboczych liczonych od dnia zamknięcia rundy aplikacyjnej.

CZEKAMY Z NIECIERPLIWŚCIĄ NA WYNIKI OCENY KONKURSU!!!

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 1487

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe