Dziś jest: Poniedziałek 28 września 2020, Imieniny: Marka, Wacława .
Archiwum Aktualności Urzędu Miejskiego w Szczuczynie rok 2013
Opublikowano: 2013-04-26

Projekt „AKTYWNA BIBLIOTEKA”

    Biblioteka Miejska w Szczuczynie zgłosiła się w październiku 2012r. do Konkursu Grantowego „Ak-tywna Biblioteka”. Konkurs zorganizowała Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce w ramach Progra-mu Rozwoju Bibliotek. Otrzymaliśmy maksymalną kwotę bezzwrotnej dotacji w wysokości 5 tys. złotych.

więcej

Opublikowano: 2013-04-24

Informacja na temat ulic na oś Pawełki

    Szanowni Państwo, Mieszkańcy Osiedla Pawełki, wiosna jest tym czasem, który ze szczególną siłą przypomina o katastrofalnym stanie uliczek naszego osiedla. Wiem, że powtarzanie tego faktu, tym którzy codziennie muszą zmagać się z koleinami, błotem i kałużami nie wnosi niczego nowego. Postanowiłem jednak w ten bezpośredni sposób wypowiedzieć się na temat dalszych prac kierowanego przeze mnie Urzędu w zakresie poprawy tej sytuacji. …

więcej

Opublikowano: 2013-04-24

Ogłoszenie o dniu wolnym od pracy w Urzędzie Miejskim w Szczuczynie

    Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 29/13 Burmistrza Szczuczyna z dnia 24 kwietnia 2013 r. ustalono dzień 2 maja 2013 r. (czwartek) dniem wolnym od pracy z obowiązkiem odpracowania w dniu 11 maja 2013 r. (sobota).

więcej

Opublikowano: 2013-04-24

Informacja o wymogu usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta

    Urząd Miejski w Szczuczynie zgodnie z zaleceniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grajewie przypomina o obowiązku właścicieli psów usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta w miejscach publicznych.

więcej

Opublikowano: 2013-04-24

Akcja krwiodawstwa

    23 kwietnia 2013 r. w Szczuczynie odbyła się kolejna „Akcja krwiodawstwa”. Ambulans do pobierania krwi z Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Białegostoku stanął na parkingu przy Muzeum Pożarnictwa.

więcej

Opublikowano: 2013-04-24

Kwiaty pod pomnikiem Sybiraków

    Pracownicy Biura Edukacji Publicznej Białostockiego IPN, którzy uczestniczyli w spotkaniu pt. "Stosunki polsko - żydowskie w I połowie XX wieku" złożyli symboliczną wiązankę kwiatów przy Pomniku Sybiraków na szczuczyńskim cmentarzu.

więcej

Opublikowano: 2013-04-24

Igrzyska w Indywidualnych Biegach Przełajowych

    Dwoje uczniów ze Szkoły Podstawowej w Szczuczynie zakwalifikowało się do Finału Wojewódzkiego Igrzysk w Indywidualnych Biegach Przełajowych.

więcej

Opublikowano: 2013-04-24

GRAND PRIX SZCZUCZYNA W SZACHACH

    W dniu 20 kwietnia 2013 roku w Miejskim Domu Kultury w Szczuczynie odbył się Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Miasta. W turnieju wzięło udział 19 zawodników z Flesz, Popowa, Grajewa i Szczuczyna.

więcej

Opublikowano: 2013-04-22

LGD zaprasza do współpracy

    Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury zaprasza wszystkich chętnych a w szczególności stowarzyszenia, kluby sportowe, koła gospodyń wiejskich do współorganizacji z LGD przedsięwzięć z zakresu kultury, aktywizacji, edukacji, promocji sportu, turystyki, rekreacji itp.

    Wystarczy złożyć fiszkę z pomysłem zadania w terminie do 15 maja 2013r.

    Liczy się Państwa pomysł – LGD pomoże w realizacji, jak również poniesie koszt zadania.

więcej

Opublikowano: 2013-04-17

LGD BDN na portalu: facebook

    Serdecznie zapraszamy do polubienia profilu Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury na Facebooku umieszczane są tam aktualne informacje o organizowanych zadaniach przez LGD oraz LCOI-Region Podlaski.

więcej

Opublikowano: 2013-04-17

„Jeden z dziesięciu” dla klas III

    10.04.2013 r. odbyła się szósta edycja konkursu „Jeden z dziesięciu” dla klas III. Pytania w konkursie dotyczyły podstawowych pojęć bankowych, funkcjonowania BS w Szczuczynie, historii pieniądza.

więcej

Opublikowano: 2013-04-17

Seminarium informacyjne organizowane przez Urząd Miejski w Łomży w dniu 8 maja 2013 roku

    Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich przy Urzędzie Miejskim w Łomży organizuje bezpłatne seminarium informacyjne: “Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej - Działania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka” - (e-usługa) w dniu 8 maja 2013 r. (środa) w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łomży.

więcej

Opublikowano: 2013-04-16

Seminarium informacyjne organizowane przez Urząd Marszałkowski w dniu 25 kwietnia 2013 roku

    Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego zaprasza na seminarium informacyjne realizowane we współpracy z Podlaską Fundacją Rozwoju Regionalnego „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej – Działanie 8.1 PO IG” 25 kwietnia 2013 r., godz.10.00 - 14.00 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Kard. St. Wyszyńskiego1, sala konferencyjna 117, piętro I.

więcej

Opublikowano: 2013-04-16

Konkurs Recytatorski o nagrodę Misia-Wierszownisia

    Do udziału w eliminacjach w konkursie zakwalifikowało sie 24 osoby ze szkół podstawowych w Szczuczynie i Niedźwiadnej oraz Miejskiego Domu Kultury.

więcej

Opublikowano: 2013-04-14

Wiosenne podtopienia w Szczuczynie stan na godzinę 17.00 14 kwietnia

    Stan wód lokalnych – Szczuczyn, godz. 17.00 – 14 kwietnia 2013 r.

więcej

Opublikowano: 2013-04-14

Skąd te podtopienia?

    Z jednej strony odpowiedź na to pytanie wydaje się nie tyle prosta co oczywista. Wiosenne roztopy powodują podwyższony stan wód, a szczególnie wtedy, gdy topnienie odbywa się w tak gwałtowny, jak to ostatnio bywa sposób. Temperatura przez dłuższy czas utrzymuje się poniżej zera, a tu nagle słupki termometrów skaczą powyżej 10 stopni. W normalnej sytuacji część wód spływa rzekami, a znaczna część jest odprowadzana wodami gruntowymi. Jednak w obecnej sytuacji grunt jest wciąż w dużej mierze zamarznięty.

więcej

Opublikowano: 2013-04-14

Wiosenne podtopienia w Szczuczynie stan na godzinę 12.00 14 kwietnia

    Stan wód lokalnych – Szczuczyn, godz. 12.00 – 14 kwietnia 2013 r.

więcej

Opublikowano: 2013-04-14

Wiosenne podtopienia w Szczuczynie

    13 kwietnia (sobota) od godziny 12.00 pracownicy Urzędu Miejskiego w Szczuczynie przystąpili do stałego monitorowania poziomu wody w rzece Wissie. Sobotni skok temperatury nawet do 14 stopni spowodował, że rowy melioracyjne doprowadzające wody powstałe z roztopów pozimowych w bardzo szybkim czasie zaczęły wypełniać koryto rzeki, istotną rolę w tym procesie odegrała również rzeczka będąca dopływem Wissy czyli Księżanka.

więcej

Opublikowano: 2013-04-12

CZY ZŁOŻYŁEŚ JUŻ DEKLARACJĘ „ŚMIECIOWĄ”?

    Szanowni Państwo, 28 lutego 2013r. upłynął termin składania Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dziękujemy wszystkim, którzy już złożyli swoje deklaracje w Urzędzie Miejskim w Szczuczynie.

    Tych z Państwa, którzy nie złożyli jeszcze deklaracji informujemy, iż druk deklaracji znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.test.um.szczuczyn.pl w zakładce Gospodarka odpadami oraz w Urzędzie Miejskim w Szczuczynie, pokój nr 5.

więcej

drukuj

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe