Dziś jest: Wtorek 06 czerwca 2023, Imieniny: Pauliny, Norberta .
Archiwum aktualności Urzędu Miejskiego w Szczuczynie rok 2017
Opublikowano: 2017-03-07

Akcja „Pluszaki – Śmieciaki”

    Ciągły rozwój cywilizacji, a tym samym wzrost poziomu życia pociąga za sobą zwiększoną konsumpcję wszelkich dóbr. Nieodłącznym elementem takiego stanu rzeczy jest ciągle zwiększająca się wielkość generowanych odpadów. Nie inaczej jest również i w naszej gminie – liczba odpadów wytwarzanych przez mieszkańców ciągle rośnie (średnio 10-15% rocznie).

    Gromadzenie odpadów na wysypiskach dawno już zostało uznane za najgorszy sposób na ich zagospodarowanie. W krajach wysokorozwiniętych na wysypiska trafiają jedynie takie odpady, których nie da się odzyskać, przetworzyć, zagospodarować w żaden inny sposób. Najbardziej pożądanym modelem jest taki, gdzie osiąga się jak najwyższy współczynnik odzysku odpadów. Przemawia za tym nie tylko troska o środowisko naturalne, ale przede wszystkim rachunek ekonomiczny. Za składowanie zmieszanych odpadów na wysypisku trzeba płacić i to coraz więcej, zaś za odpady gromadzone selektywnie nie. Mało tego - na surowcach wtórnych - można zarobić ! Dlatego też jesteśmy zmuszeni zmienić naszą postawę względem problemu gospodarki odpadami. Jeśli nie chcemy kolejnej podwyżki opłat za odbiór odpadów, to musimy tych zmieszanych wytwarzać mniej. Dodatkowym czynnikiem jest wymóg prawny postawiony przez Ministra Środowiska, gdzie poziom recyklingu segregowanych frakcji odpadów komunalnych już 2020 roku ma osiągnąć wskaźnik 50 % !

    Nieodłącznym elementem „nowej” polityki odpadowej winna być szeroko rozumiana informacja, promocja i edukacja ekologiczna. W naszej gminie działania te dotychczas ograniczały się do pojedynczych akcji ekologicznych w szkołach i dystrybucji kolorowych worków przez WPK-TBS. Okazuje się, że to ciągle za mało – nie segregujemy naszych śmieci ! Dlatego też zrodził się pomysł, aby zaproponować mieszkańcom naszej gminy takie działanie, które będzie wyzwaniem, wciągnie do rywalizacji i jednocześnie nauczy i przyzwyczai do segregacji odpadów. Stąd pomysł na akcję „Pluszaki-Śmieciaki”, którą – jako jej autor - mam przyjemność Państwu poniżej zaprezentować.

    Na początek bardzo ważna informacja. Akcja „Pluszaki-Śmieciaki” nie zmienia dotychczasowego systemu odbioru śmieci z naszych posesji. WPK odbierze każdą ilość odpadów jaką Państwo wytworzycie – zgodnie z harmonogramem odbioru i w ramach stałej opłaty. Jednakże, jeśli chcieliby Państwo wziąć udział w naszej akcji i podjąć wyzwanie, którego końcowym efektem są kolorowe pluszowe nagrody to konieczny będzie dodatkowy wysiłek. Akcja „Pluszaki-Śmieciaki” polega na selektywnej zbiórce surowców wtórnych w postaci: makulatury, plastiku, szkła oraz metalu, za które będą przyznawane punkty w postaci naklejek. Określona liczba punktów-naklejek uprawnia uczestnika konkursu do odbioru nagrody w postaci „Pluszaka–Śmieciaka”. Do zbierania naklejek uczestnicy konkursu otrzymają specjalną kartę, gdzie będą wklejać zdobyte naklejki (karty będą dostępne w Urzędzie Miejskim i w WPK). Uczestnik otrzymuję 1 naklejkę za każdy 1 kg makulatury, szkła lub metalu oraz 1 naklejkę za każde 0,5 kg plastiku. Zebrane surowce wtórne uczestnik akcji przekazuje we własnym zakresie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) działającego przy WPK-TBS od poniedziałku do piątku w godzinach 8-15, przy ulicy Sienkiewicza 15 w Szczuczynie. Ważne – dostarczone surowce muszą być czyste ! Po zważeniu dostarczonych surowców, pracownik WPK-TBS wręcza należne naklejki, które Uczestnik samodzielnie przykleja w karcie-folderze.

    Aby otrzymać „Pluszaka-Śmieciaka” należy zebrać odpowiednio:

a) 50 kg makulatury lub,
b) 10 kg plastiku lub,
c) 50 kg szkła lub,
d) 50 kg metalu.

    „Pluszaki-Śmieciaki” dostępne są w 4 rodzajach (kolorach). Każdy z nich odpowiada danemu rodzajowi zbieranych odpadów. Uczestnik otrzymuje „Śmieciaka” przypisanego do surowców wtórnych, za zbiórkę których uzyskał punkty uprawniające go do odebrania Pluszaka.

    „Pluszaki–Śmieciaki” to zabawki, których nie kupicie w żadnym sklepie ! Do zaprojektowania pluszaków zaproszone zostały dzieci ze szkół z naszej gminy. Wpłynęło blisko 50 projektów pluszaków. Komisja jednogłośnie wybrała projekt Wiktorii Końskiej z Publicznego Gimnazjum w Szczuczynie, który został skierowany do przygotowania najpierw prototypu, a później finalnej wersji zabawki przez firmę Koala z Grajewa.

    Każdy Pluszak jest ściśle związany z akcją – ma odpowiedni kolor dla danego rodzaju odpadu, ma znaczek recyklingu, ma herb Szczuczyna i kieszonkę na drobiazgi. Musicie zdobyć ich całą kolekcję !

    Początek akcji „Pluszaki–Śmieciaki” zaplanowano na 3 kwietnia 2017. Szczegóły akcji znajdziecie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Szczuczynie

Powodzenia !

Krzysztof Zalewski – Zastępca Burmistrza Szczuczyna

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 2041

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe