Dziś jest: Niedziela 28 listopada 2021, Imieniny: Grzegorza, Zdzisława .
Archiwum aktualności Urzędu Miejskiego w Szczuczynie rok 2018
Opublikowano: 2018-03-16

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 16 marca 2018 roku

W Y K A Z

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

z dnia 16 marca 2018 roku.

             Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121) Burmistrz Szczuczyna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 

  1. Niezabudowana nieruchomość gruntowa, położona w obrębie ewidencyjnym 0025 Świdry-Awissa Gmina Szczuczyn:
  • Księga Wieczysta KW LM1G/00023088/2,
  • działka o nr geod. 35 o pow. 0,4700 ha,
  • wg klasyfikacji gruntów: nieużytki N,
  • właściciel nieruchomości: Gmina i Miasto Szczuczyn,
  • nieruchomość położona śródpolnie, oddalona ok. 175 m na zachód od najbliższych zabudowań wsi Świdry-Awissa, ok. 232 m od drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej, ok. 407 m od rzeki Wissy i ok. 2,00 km od siedziby władz samorządowych. Od strony północno-wschodniej sąsiaduje z użytkami rolnymi, od strony północno zachodniej sąsiaduje z 40 letnim lasem sosnowym, zaś od strony południowej graniczy z drogą o nawierzchni gruntowej. Dojazd do nieruchomości drogą gruntową gminną. Działka posiada kształt trójkąta. Teren działki z licznymi zadoleniami po wydobytych kopalinach, częściowo zakrzaczony i zadrzewiony. Działka nieogrodzona, nie posiada urządzeń infrastruktury technicznej,
  • teren, na którym położona jest działka nie posiada opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Szczuczyn nieruchomość przeznaczona jest częściowo pod użytki rolne; dla tej nieruchomości nie była wydana decyzja o warunkach zabudowy zmieniająca jej przeznaczenie,
  • wartość rynkowa nieruchomości, według wyceny rzeczoznawcy majątkowego z dnia 22 lutego 2018 r. wynosi 7 528,00 złotych, słownie: siedem tysięcy pięćset dwadzieścia osiem złotych 00/100.

 Nieruchomość przeznacza się do sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu ustnego.

          Wszystkie osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 w/w ustawy, winny złożyć stosowny wniosek w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2018 roku.

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 945

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe