Dziś jest: Czwartek 16 lipca 2020, Imieniny: Eustachego, Marii .
Archiwum Aktualności Urzędu Miejskiego w Szczuczynie rok 2019
Opublikowano: 2019-01-17

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem z dnia 17 stycznia 2019 roku

W Y K A Z
nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem
z dnia 17 stycznia 2019 roku

    Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) Burmistrz Szczuczyna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem.

I. Lokal użytkowy nr 1 w budynku przy ul. Kościelnej 1 (dawniej Księgarnia):
- Księga Wieczysta LM1G/00000718/1,
- działka nr 902/3 o pow. 147 m2,
- właściciel: Gmina i Miasto Szczuczyn,
- lokal nr 1, położony na parterze budynku, z wejściem narożnym u zbiegu ulic: Kościelnej, Gumiennej i Placu 1000-lecia; składa się z czterech pomieszczeń: sali sprzedaży, magazynu, pom. technicznego oraz WC o łącznej pow. użytk. 62,53 m2; lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodociągowo-kanalizacyjną z odprowadzeniem do miejskiego kolektora sanitarnego oraz centralnego ogrzewania z własnego pieca gazowego w lokalu; z lokalem związany jest udział w działce o nr geod. 902/3, na której usytuowany jest budynek, w wysokości 6253/17853 części,
- zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego nieruchomość jest położona na terenie oznaczonym symbolem B-11MN z przeznaczeniem podstawowym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną”,
- przedmiot najmu przeznacza się do prowadzenia działalności nieuciążliwej dla otoczenia,
- najemca lokalu zostanie wyłoniony w drodze nieograniczonego przetargu ustnego, któremu podlegać będzie miesięczny czynsz netto za najem lokalu, płatny z góry, w terminie do dnia 10 każdego miesiąca za który przypada należność,
- cena wywoławcza miesięcznego czynszu netto wynosi 500,00 złotych,
- wysokość czynszu będzie waloryzowana corocznie o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen, towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłaszany przez Prezesa GUS,
- dodatkowo najemca zobowiązany będzie do ponoszenia wszelkich kosztów i opłat eksploatacyjnych związanych z utrzymaniem przedmiotu najmu, w tym m.in. podatków i opłat lokalnych, zużycie energii elektrycznej, ogrzewania lokalu i jego ubezpieczenia, za pobór wody i odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości stałych,
- z uczestnikiem, który wygra przetarg zostanie zawarta umowa najmu na okres do lat trzech, począwszy od dnia 1 marca 2019 roku, z możliwością zawierania kolejnych umów na następne trzyletnie okresy.

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 512

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe