Dziś jest: Piątek 22 września 2023, Imieniny: Tomasza, Maurycego .
Archiwum aktualności Urzędu Miejskiego w Szczuczynie rok 2015
Opublikowano: 2015-03-11

„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównanie szans mieszkańców Gminy Szczuczyn” - DODATKOWY NABÓR

    W związku z otrzymaniem zgody WWPE na zwiększenie liczby uczestników projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównanie szans mieszkańców Gminy Szczuczyn”, Burmistrz Szczuczyna ogłasza dodatkowy nabór wniosków. Planuje się, iż wsparciem zostanie objętych 18 gospodarstw domowych z terenu Gminy Szczuczyn. Wszystkie osoby chętne do wzięcia udziału w projekcie oraz spełniające warunki określone w regulaminie projektu mogą składać stosowne formularze (dostępne w siedzibie Urzędu – pokój nr 10) w terminie do 30.03.2015 r.

    Celem niniejszego projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównanie szans zagrożonych wykluczeniem cyfrowym mieszkańców Gminy Szczuczyn, poprzez realizację następujących działań:

  • zapewnienie dostępu do Internetu beneficjentom oraz placówkom objętym projektem,
  • zakup sprzętu komputerowego z systemem operacyjnym i pakietem biurowym oraz podłączenie Internetu,
  • szkolenia beneficjentów z zakresu obsługi sprzętu komputerowego oraz aplikacji komputerowych i Internetu.

    Projektem mogą zostać objęte rodziny spełniające kryterium dochodowe upoważniające do wsparcia w ramach pomocy społecznej lub świadczeń rodzinnych, osoby niepełnosprawne ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci i młodzieży ucząca się, uprawniona do uzyskania stypendiów socjalnych. Skorzystać mogły również osoby w wieku 50+, a także samotni rodzice, którzy spełniają kryterium dochodowe upoważniające do korzystania ze świadczeń funduszu alimentacyjnego.

    Wszelkich informacji udzielają pracownicy referatu Rozwoju i Inwestycji UM w Szczuczynie (pokój nr 10).

 Innowacyjna_gospodarka

resized__80x100_Herb Szczuczyna-duży 

EFRR 

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 2312

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe