Dziś jest: Poniedziałek 27 marca 2023, Imieniny: Lidii, Benedykta .
Archiwum aktualności Urzędu Miejskiego w Szczuczynie rok 2005
Opublikowano: 2005-10-03

Nabór na wolne stanowisko pracy - ZOSZiP

Szczuczyn, dn. 03.10.2005r.

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola w Szczuczynie

Plac Tysiąclecia 23

19-230 Szczuczyn

Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

Referent d/s księgowych

Wymiar etatu: 1

Miejsce wykonywania pracy: Szczuczyn, Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola

Główne obowiązki:

 • prowadzenie rachunkowości: analityki zgodnie z obowiązującym planem kont,
 • prowadzenie spraw związanych z: rozliczaniem magazynów żywnościowych, paliwowych i innych,
 • przygotowywanie danych niezbędnych do sporządzania sprawozdań z realizacji dochodów i wydatków.

Wykształcenie:

 • wyższe ekonomiczne

Wymagania konieczne:

 • znajomość obsługi komputera, w tym pakietów biurowych,
 • wiedza z zakresu księgowości oraz sprawozdawczości,
 • znajomość przepisów o rachunkowości.

Wymagania pożądane:

 • komunikatywność,
 • systematyczność, dokładność,
 • łatwość nawiązywania kontaktów,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • doświadczenie w pracy.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny i życiorys - CV
 • kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego, albo oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 • kserokopie świadectw pracy,
 • kserokopie stron książeczki wojskowej z wpisami dotyczącymi przebiegu służby wojskowej, w przypadku, gdy o pracę ubiega się mężczyzna,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.

Wymagane dokumenty z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko referenta d/s księgowych w Zespole Obsługi Szkół i Przedszkola" należy składać osobiście w siedzibie Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkola lub przesłać pocztą na adres:

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola

Plac Tysiąclecia 23

19-230 Szczuczyn

Termin składania dokumentów upływa dnia 20.10.2005r.

Dokumenty, które wpłyną do Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkola po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone zainteresowanym.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.szczuczyn.um.bip.waw.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Szczuczynie.

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 2500

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe