Dziś jest: Poniedziałek 27 marca 2023, Imieniny: Lidii, Benedykta .
Archiwum aktualności Urzędu Miejskiego w Szczuczynie rok 2006
Opublikowano: 2006-11-28

Ogłoszenie o wniesionym proteście

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy przetargu : Remont oświetlenia drogowego na terenie Gminy i Miasta Szczuczyn

Do Zamawiającego wpłynął protest na zapisy SIWZ.

Zgodnie z art. 181 ust. 3 Pzp Zamawiający zamieszcza kopię protestu na stronie internetowej , na której zamieszczona jest specyfikacja.

Jednocześnie wzywamy wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu zgodnie z zapisami Prawa Zamówień Publicznych.

Szczuczyn , dn. 27.11.2006 r.

Burmistrz Szczuczyna

Do pobrania:

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 2542

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe