Dziś jest: Sobota 02 lipca 2022, Imieniny: Jagody, Urbana .
Archiwum aktualności Urzędu Miejskiego w Szczuczynie rok 2007
Opublikowano: 2007-03-09

Powiadomienie o wyborze oferty

Szczuczyn, dn. 2007-03-09

Powiadomienie

o

wyborze oferty

Urząd Miejski w Szczuczynie, zgodnie z art. 92 Prawa Zamówień Publicznych dnia 29 stycznia 2004r. /Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami/ przedkłada następujące informacje:

1. Zamawiający: Urząd Miejski w Szczuczynie

Plac Tysiąclecia 23

19-230 Szczuczyn

woj. podlaskie

2. Zamówienie ogłoszono w Portalu Zamówień Publicznych: OWP/2007/02/20-1295472 z dnia 20.02.2007.

3. Tryb i przedmiot zamówienia: Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 euro.

Roboty budowlane

4. Nazwa nadana zamówieniu: " Pogłębienie studni wierconej na terenie stacji wodociągowej w miejscowości Wólka,gm. Szczuczyn"

5. Wybór oferty:

a) nazwa i adres wykonawcy: Przedsiębiorstwo Geologiczno - Budowlane

"GEOL-BUD" Antoni Czerwiński i Aleksander Anchim

ul. Handlowa 7, lok. 113, 15-399 Białystok

b) cena wybranej oferty:

- za wykonanie 1 m odwiertu - 1 302,96 zł. (brutto)

- za wykonanie 1 m negatu - 100,00 zł. (brutto)

Burmistrz Szczuczyna

inż. Waldemar Szczesny

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 2312

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe