Dziś jest: Poniedziałek 12 kwietnia 2021, Imieniny: Juliusza, Wiktora .
Znajdujesz się tutaj: Strona głównaOPS Dobry Start
Dobry Start

Dobry Start

„Dobry Start”

    Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu „Dobry Start" (Dz. U. z dnia 1 czerwca 2018 r., poz. 1061), rodziny otrzymają 300 złotych jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny świadczenie bez względu na dochód.

    Świadczenie „Dobry Start” przysługiwać będzie już w tym roku w związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2018/2019. Będą z niego korzystać dzieci i osoby uczące się aż do ukończenia:

  1. przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia;
  2. 24. roku życia w przypadku dzieci lub osób uczących się, legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

    Świadczenie "Dobry Start" nie przysługuje:

 1) jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie,

 2) na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego.

    Uwaga !!! : świadczenie dobry start nie przysługuje na dziecko uczęszczające do przedszkola, w tym na dziecko realizujące roczne przygotowanie przedszkolne („tzw. zerówka”) w szkole podstawowej, a także w przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego.

    Wnioski i załączniki umożliwiające ustalenie prawa do świadczenia „Dobry Start” od uprawnionych osób w formie papierowej będą przyjmowane w Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczuczynie od 01 sierpnia do 30 listopada 2018 roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku do dnia 30 listopada danego roku.

    Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia "Dobry Start" można złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczuczynie ul. Plac 1000-lecia 23 w pokoju nr 5, w dni robocze w godzinach:

  • poniedziałek - wtorek : 7.30 - 15.30
  • środa: 9.00 - 17.00
  • czwartek - piątek : 7.30 - 15.30

    Więcej informacji oraz wzory wniosków i załączniki można znaleźć na stronie:

 www.mrpips.gov.pl/DobryStart

drukuj

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe