Dziś jest: Piątek 22 września 2023, Imieniny: Tomasza, Maurycego .
Działanie 8.3 - eInclusion
Opublikowano: 2013-09-05

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Szczuczyn

    Gmina Szczuczyn reprezentowana przez Burmistrza – Artura Kuczyńskiego uzyskała środki na realizację projektu mającego na celu zakup komputerów oraz zapewnienie dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności.

    Przypominamy, iż 8 marca br. Burmistrz Szczuczyna złożył wniosek aplikujący o środki na zadanie pn: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównanie szans mieszkańców Gminy Szczuczyn” w ramach programu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego 8 Osi Priorytetowej: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, dla Działania 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu –eInclusion.

    Wniosek został pozytywnie oceniony, zajmując wysokie miejsce na liście rankingowej. Dzięki uzyskanemu wsparciu – 100% dofinansowania –70 gospodarstw domowych z terenu gminy, a także szkoły podstawowe, gimnazjum, Miejski Dom Kultury, Biblioteka oraz świetlice wiejskie zostaną wyposażone w sprzęt komputerowy i dostęp do sieci internetowej.

    Projekt skierowany jest do osób i rodzin z terenu Gminy Szczuczyn spełniających kryterium dochodowe upoważniające do wsparcia w ramach pomocy społecznej lub świadczeń rodzinnych, osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci i młodzieży uczącej się, uprawnionej do uzyskania stypendiów socjalnych, rodzin zastępczych, osób w wieku 50+, a także samotnych rodziców, którzy spełniają kryterium dochodowe upoważniające do korzystania ze świadczeń funduszu alimentacyjnego.

    W ramach projektu uczestnicy zostaną również przeszkoleni z podstaw obsługi komputera.

    Celem wzięcia udziału w projekcie, zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zgłaszania się do pracowników referatu Rozwoju i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Szczuczynie.

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 3543

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe