Dziś jest: Wtorek 06 czerwca 2023, Imieniny: Pauliny, Norberta .
Działanie 8.3 - eInclusion
Opublikowano: 2015-07-03

WYKLUCZENIE CYFROWE – DODATKOWE KOMPUTERY ROZDANE

    W gminie Szczuczyn już od ponad roku realizowany jest projekt mający na celu przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców, poprzez zapewnienie im m.in. bezpłatnego dostępu do szerokopasmowego Internetu oraz wyposażenie w sprzęt komputerowy. Do tej pory z projektu skorzystało 70 rodzin zagrożonych wykluczeniem z aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym, ze względu na trudną sytuację materialną lub niepełnosprawność. Ponadto, placówki podległe Gminie (Miejski Dom Kultury, Biblioteka, szkoły i świetlice wiejskie) wyposażone zostały w komputery przenośne oraz darmowy dostęp do Internetu.

więcej

Opublikowano: 2015-03-11

„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównanie szans mieszkańców Gminy Szczuczyn” - DODATKOWY NABÓR

    W związku z otrzymaniem zgody WWPE na zwiększenie liczby uczestników projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównanie szans mieszkańców Gminy Szczuczyn”, Burmistrz Szczuczyna ogłasza dodatkowy nabór wniosków. Planuje się, iż wsparciem zostanie objętych 18 gospodarstw domowych z terenu Gminy Szczuczyn. Wszystkie osoby chętne do wzięcia udziału w projekcie oraz spełniające warunki określone w regulaminie projektu mogą składać stosowne formularze (dostępne w siedzibie Urzędu – pokój nr 10) w terminie do 30.03.2015 r.

więcej

Opublikowano: 2014-02-18

Rozdanie certyfikatów

    14 lutego w restauracji „Biesiadna” w Szczuczynie odbyło się uroczyste wręczenie certyfikatów ukończenia szkoleń dla beneficjentów projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównanie szans mieszkańców Gminy Szczuczyn”. W szkoleniach uczestniczyło 140 osób, które posiadły wiedzę z zakresu podstawowej obsługi komputera i Internetu.

więcej

Opublikowano: 2014-01-29

Gmina Szczuczyn realizuje projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównanie szans mieszkańców Gminy Szczuczyn”, na który pozyskała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z publicznych środków krajowych, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś priorytetowa VIII Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.

    W miesiącu styczniu realizowane jest działanie związane z przeprowadzeniem szkoleń z zakresu podstawowej obsługi komputera i Internetu. W ramach prowadzonych zajęć Beneficjenci Ostateczni posiądą wiedzę oraz umiejętności pozwalające na poprawne korzystanie z komputera, podstawowych aplikacji biurowych i Internetu.

więcej

Opublikowano: 2013-09-05

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Szczuczyn

    Gmina Szczuczyn reprezentowana przez Burmistrza – Artura Kuczyńskiego uzyskała środki na realizację projektu mającego na celu zakup komputerów oraz zapewnienie dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności.

więcej

drukuj

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe