Dziś jest: Piątek 22 września 2023, Imieniny: Tomasza, Maurycego .
Inwestycje strategiczne Polski Ład
Opublikowano: 2022-11-07

Budowa Centrum Zarządzania Komunalnego i Kryzysowego w m. Szczuczyn – etap II i III

    Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu o łącznej wysokości 4 920 504,58 złotych, w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Inwestycji Strategicznych możliwe było rozpoczęcie robót budowlanych dla zadania pn. „Budowa Centrum Zarządzania Komunalnego i Kryzysowego w m. Szczuczyn – etap II i III”. Bez uzyskanego wsparcia, budżet Gminy Szczuczyn nie pozwoliłby na dalszą realizację tak ogromnej inwestycji.

    Budowa Centrum Zarządzania Komunalnego i Kryzysowego w m. Szczuczyn - etap II i III inwestycji polega na wykonaniu prac wykończeniowych na wybudowanym obiekcie wraz z jego wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu wokół obiektu. Dodatkowo udało się w zakres zadania wpisać doposażenie sprzętowe w którego skład wchodzi ciągnik, w tym pług odśnieżny, pług wirnikowy oraz wysokociśnieniowe urządzenie do czyszczenia kanalizacji.

    W przetargu na roboty budowlane drugiego i trzeciego etapu budowy Centrum Zarządzania Komunalnego i Kryzysowego, złożono jedną ofertę. Bezkonkurencyjnym przedsiębiorstwem okazało się Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., które złożyło bardzo korzystną ofertę według stawianych kryteriów oceny.

    W dniu 04 maja 2022 roku odbyło się spotkanie z Wykonawcą zadania, na którym podpisano umowę, przekazano dokumentację projektową oraz oficjalnie przekazano teren budowy Prezesowi WPK – TBS sp. z o.o. Krzysztofowi Wysockiemu.

    Cały obiekt będzie składał się z dwóch stref: garażowo – magazynowej oraz biurowo – socjalnej. Część garażowo – magazynowa będzie służyła do przetrzymywania pojazdów komunalnych oraz maszyn i urządzeń niezbędnych do utrzymywania porządku w mieście. W części biurowo – socjalnej będą obsługiwani interesanci. Nie zabraknie też miejsca socjalnego dla pracowników, łącznie z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu (ciągi komunikacyjne, parkingi). Należy także zaznaczyć, że budynek będzie przystosowany dla osób niepełnosprawnych, co w obecnych czasach jest nieodzownym elementem obiektów publicznych. Dodatkowo celem zmniejszenia kosztów eksploatacji zamontowano zestaw instalacji fotowoltaicznej o mocy 20 kWp.

    Wreszcie po kilku latach uda się spółce Urzędu Miejskiego „zamieszkać” w prawdziwej siedzibie firmy, która będzie miała w pełni reprezentatywny charakter. Do tej pory użytkowane obiekty posiadały swoje wady, były w złym stanie technicznym i wizualnym, w pełni nie zabezpieczały potrzeb lokalnego społeczeństwa. Powstająca na nowych terenach, w nowym przyjaznym otoczeniu „Baza WPK-TBS”, będzie zwieńczeniem wielu lat ciężkiej pracy na rzecz dobra i otoczenia naszej gminy. Z niecierpliwością czekamy na efekt końcowy wykończeniowych i zagospodarowania terenu wokół siedziby.

Referat Rozwoju i Inwestycji

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 209

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe