Dziś jest: Wtorek 06 czerwca 2023, Imieniny: Pauliny, Norberta .
Znajdujesz się tutaj: Strona główna Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Opublikowano: 2022-03-23

INFORMACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNLNYMI

     Na podstawie art. 6m ust 2a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 888 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Rady Miejskiej w Szczuczynie Nr 211/XLII/21 z dnia 25 listopada 2021r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty, Burmistrz Szczuczyna zawiadamia że stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2022r. wynosi:

 • 29 zł. za osobę jeżeli odpady zbierane są w sposób selektywny
 • 58 zł. za osobę stawka podwyższona jeżeli nie wypełniony jest obowiązek zbierania odpadów w sposób selektywny

      Zgodnie z § 3 uchwały Rady Miejskiej ustala się zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym , w wysokości 0,50 zł. od stawki obowiązującej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

więcej

Opublikowano: 2021-01-01

NOWA STAWKA ZA ODPADY

    Zgodnie z uchwałą Nr 142/XXVI/20 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 27 listopada 2020r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty z dniem 1 stycznia 2021 roku stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości wynosi 23,00 zł. miesięcznie od jednego mieszkańca.

    Opłata stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących dana nieruchomość oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

    Nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym przysługuje zwolnienie w wysokości 0,50 zł.

więcej

Opublikowano: 2019-02-27

KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA NOWEJ DEKLARACJI

    Właściciel nieruchomości jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji zgodnie z art. 6m ust 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz uchwałą Nr 28/IV/19 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 6 lutego 2019r w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

     Deklaracje składać można od 4 marca 2019r.w punkcie informacyjnym Urzędu Miejskiego w Szczuczynie lub w pokoju numer 11.

więcej

Opublikowano: 2019-02-27

NOWA STAWKA ZA ODPADY!!!

    Zgodnie z uchwałą nr 27/IV/19 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 6 lutego 2019r., w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty, z dniem 1 kwietnia 2019r. dla gospodarstw domowych ustalono nową wysokość opłaty w kwocie:

W przypadku, gdy odpady komunale są zbierane w sposób selektywny ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1) od gospodarstwa domowego 1 osobowego w wysokości 17,00 zł;
2) od gospodarstwa domowego 2 osobowego w wysokości 34,00 zł;
3) od gospodarstwa domowego 3 osobowego w wysokości 51,00 zł;
4) od gospodarstwa domowego 4 osobowego w wysokości 68,00 zł;
5) od gospodarstwa domowego 5 osobowego w wysokości 85,00 zł.
6) od gospodarstwa domowego 6 osobowego i więcej w wysokości 89,00 zł.

W przypadku gdy odpady nie są zbierane w sposób selektywny:

1) od gospodarstwa domowego 1 osobowego w wysokości 34,00 zł;
2) od gospodarstwa domowego 2 osobowego w wysokości 68,00 zł;
3) od gospodarstwa domowego 3 osobowego w wysokości 102,00 zł;
4) od gospodarstwa domowego 4 osobowego w wysokości 136,00 zł;
5) od gospodarstwa domowego 5 osobowego w wysokości 170,00 zł.
6) od gospodarstwa domowego 6 osobowego i więcej w wysokości 178,00 zł.

więcej

Opublikowano: 2017-06-05

NOWA STAWKA ZA ODPADY!!!

    Zgodnie z uchwałą nr 207/XXVII/16 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 20 grudnia 2016r., w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty, z dniem 1 kwietnia 2017r. dla gospodarstw domowych ustalono nową wysokość opłaty w kwocie:

    W przypadku, gdy odpady komunale są zbierane w sposób selektywny ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 1. od jednoosobowych gospodarstw domowych w wysokości - 12 zł;
 2. od małych gospodarstw domowych (do 2 osób) w wysokości - 23 zł;
 3. od średnich gospodarstw domowych (od 3 do 5 osób) w wysokości - 38 zł;
 4. od dużych gospodarstw domowych (od 6 osób) w wysokości - 48 zł;

    W przypadku gdy odpady nie są zbierane w sposób selektywny:

 1. od jednoosobowych gospodarstw domowych w wysokości - 20 zł;
 2. od małych gospodarstw domowych (do 2 osób) w wysokości - 30 zł;
 3. od średnich gospodarstw domowych (od 3 do 5 osób) w wysokości - 50 zł;
 4. od dużych gospodarstw domowych (od 6 osób) w wysokości - 65 zł;

    Właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za zagospodarowanie odpadami w nowej wysokości.

więcej

GOSPODARSTWA JEDNOOSOBOWE- NOWA STAWKA ZA ODPADY!!!

OD 1 STYCZNIA 2015r.

    Zgodnie z uchwałą nr 290/LII/14 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 29 października 2014r., w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik, z  dniem 1 stycznia 2015r. dla gospodarstw domowych jednoosobowych ustalono nową wysokość opłaty w kwocie:

  • 10 zł miesięcznie, w przypadku zadeklarowanej segregacji,
  • 16 zł miesięcznie w przypadku, gdy odpady nie są gromadzone w sposób selektywny.

Tych z państwa, którzy prowadzą jednoosobowe gospodarstwa domowe prosimy o ponowne złożenie deklaracji z zastosowaniem korzystniejszych stawek, na nowych wzorach druków do dn. 30.01.2015r.
Ci z Państwa, którzy złożą nowe deklaracje po tym terminie, będą mogli skorzystać ze zmienionej stawki dopiero od daty wpływu deklaracji. 

 

WYSOKOŚĆ KWARTALNEJ RATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Rodzaj gospodarstwa

Odpady segregowane

Odpady zmieszane

 

Jednoosobowe

 

 

30,00

 

48,00

Małe (2 osoby)

60,00

78,00

Średnie (3-5 osób)

105,00

135,00

Duże (6 osób i więcej)

138,00

180,00

 

Opublikowano: 2014-12-30

GOSPODARSTWA JEDNOOSOBOWE- NOWA STAWKA ZA ODPADY!!! OD 1 STYCZNIA 2015r.

    Zgodnie z uchwałą nr 290/LII/14 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 29 października 2014r., w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik, z dniem 1 stycznia 2015r. dla gospodarstw domowych jednoosobowych ustalono nową wysokość opłaty w kwocie:

 • 10 zł. miesięcznie, w przypadku zadeklarowanej segregacji,
 • 16 zł. miesięcznie w przypadku, gdy odpady nie są gromadzone w sposób selektywny.

    Tych z państwa, którzy prowadzą jednoosobowe gospodarstwa domowe prosimy o ponowne złożenie deklaracji z zastosowaniem korzystniejszych stawek, na nowych wzorach druków do dn. 30.01.2015r.

    Ci z Państwa, którzy złożą nowe deklaracje po tym terminie, będą mogli skorzystać ze zmienionej stawki dopiero od daty wpływu deklaracji.

więcej

Opublikowano: 2014-03-04

Opłata śmieciowa - przypomnienie terminów

OPŁATA ŚMIECIOWA- NIE ZAPOMNIJ ZAPŁACIĆ !!! 

15   MARCA 2014r.  MIJA TERMIN WPŁATY I RATY

15  CZERWCA 2014r.  MIJA TERMIN WPŁATY II RATY

15  WRZEŚNIA 2014r.  MIJA TERMIN WPŁATY III RATY

15  GRUDNIA  2014r.  MIJA TERMIN WPŁATY IV RATY

więcej

Opublikowano: 2013-11-15

DOPŁATA ŚMIECIOWA- WYPEŁNIJ WNIOSEK !!! DOTYCZY OSÓB SAMOTNYCH RENCISTÓW LUB EMERYTÓW

    Od 1 listopada 2013r. istnieje możliwość uzyskania dopłaty do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stosownie do uchwały Rady Miejskiej w Szczuczynie nr 159/XXVI/12 z dnia 28 grudnia 2012r. z póź. zm.

więcej

Opublikowano: 2013-07-09

Odpady od 1 lipca 2013 r.

Jeszcze raz o reformie.

    30 czerwca 2013 r. zakończyło się ostatecznie funkcjonowanie gospodarki odpadami według „starych zasad”. Przypomnę tylko, że już rok wcześniej każdy z mieszkańców początkowo Szczuczyna, a z każdym kolejnym miesiącem całej Gminy otrzymał możliwość segregacji odpadów u źródła, czyli w naszych gospodarstwach domowych. …

więcej

Opublikowano: 2013-01-01

Uchwały, regulacje prawne

Zbiór odnośników do przepisów prawa (Ustawy, Rozporządzenia, Uchwały) regulujących gospodarkę odpadami na terenie Gminy Szczuczyn.

więcej

Opublikowano: 2013-01-01

JAK SEGREGOWAĆ ODPADY

W tym artykule można zapoznać się z informacjami na temat: W jaki sposób segregować i przygotowywać do zabrania odpady.

więcej

Opublikowano: 2013-01-01

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Ten artykuł zawiera zbiór najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi dotyczących gospodarki odpadami na terenie Gminy Szczuczyn.

więcej

Opublikowano: 2013-02-03

Co dalej z odpadami?

Zgodnie z obietnicą…

Zgodnie z informacją zawartą we wcześniejszym artykule chciałbym przekazać Wszystkim zainteresowanym dokładne ustalenia i przede wszystkim wynik naszych prac w zakresie wprowadzania regulacji wynikających z wejścia w życie nowej ustawy o gospodarce odpadami.

więcej

drukuj

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe