Dziś jest: Czwartek 17 sierpnia 2017, Imieniny: Anity, Joanny, Jacka .
Organizacja Urzędu Miejskiego w Szczuczynie

INFORMATOR TELEFONICZNY URZĘDU MIEJSKIEGO W SZCZUCZYNIE

INFORMATOR TELEFONICZNY
URZĘDU MIEJSKIEGO W SZCZUCZYNIE

Dane adresowe:

Urząd Miejski
ul. Plac 1000-lecia 23
19-230 Szczuczyn

um@szczuczyn.pl                                                                                                                            Nr tel. 86 273 50 80

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja

Nr pokoju

Nr telefonu
wew.

1.

Artur Kuczyński

Burmistrz

16

211

2.

Beata Domiziak

Inspektor - Sekretariat

14

211

3.

Jadwiga Jolanta Budzińska

Sekretarz
Kierownik Referatu Organizacyjno-Prawnego

13

211

4.

Katarzyna Ziental

Podinspektor  ds.  obsługi rady i kadr

14

233

5.

Adam Zabłocki

Inspektor – Informatyk

3

235

6.

Wiesława Kowalewska

Kierownik USC,
Inspektor ds. ewidencji ludności

9

220

7.

Małgorzata Jarmutowska

Skarbnik Gminy
Kierownik Referatu Finansowego

21

221

8.

Irena Sulewska

Inspektor ds. księgowości budżetowej

22

224

9.

Małgorzata Fadrowska

Główny Księgowy księgowości oświatowej

19

228

10.

Celina Kryszczyńska

Inspektor ds. płac

22

224

11.

Magda Bogdan

Referent ds. płac oświaty

19

228

12.

Krystyna Borawska

Podinspektor ds. księgowości podatkowej

7

219

13.

Robert Puchalski

Podinspektor ds. wymiaru podatku

7

219

14.

Waldemar Filipkowski

Kierownik Referatu Rozwoju i Inwestycji

11

217

15.

Anna Romaniuk

Podinspektor ds. funduszy unijnych
i krajowych

10

216

16.

Bogusław Ramotowski

Podinspektor ds. funduszy unijnych
i krajowych

10

216

17.

Irena Śmiarowska

Kierownik Referatu Komunalnego, Planowania Przestrzennego
i Działalności Gospodarczej

17

225

18.

Aldona Ławska

Referent ds. gospodarki odpadami, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego

12

227

19.

Józef Janiszewski

Inspektor ds. rolnictwa, OSP i melioracji

12

227

20.

Zbigniew Rostek

Inspektor ds. gospodarowania mieniem komunalnym

8

226

21.

Karol Kozikowski

Starszy Referent ds. działalności gospodarczej, ochrony środowiska
i drogownictwa

8

226

Samodzielne stanowiska Urzędu Miejskiego w Szczuczynie

Administrator Bezpieczeństwa Informacji

Adam Zabłocki
Urząd Miejski w Szczuczynie
plac 1000-lecia 23, pokój nr 3
tel. 862735080 w. 235

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Aldona Ławska
Urząd Miejski w Szczuczynie
plac 1000-lecia 23, pokój nr 12
tel. 862735080 w. 227

Pełnomocnik ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi

Janusz Marcinkiewicz
Miejski Dom Kultury w Szczuczynie
ul. Grunwaldzka 2
tel. 862725283

Związki i stowarzyszenia w których uczestniczy gmina Szczuczyn

Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego

Stowarzyszenie Samorządów "Dorzecza Biebrzy"

drukuj

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe