Dziś jest: Niedziela 20 stycznia 2019, Imieniny: Fabiana, Sebastiana .
Organizacja Urzędu Miejskiego w Szczuczynie

INFORMATOR TELEFONICZNY URZĘDU MIEJSKIEGO W SZCZUCZYNIE

INFORMATOR TELEFONICZNY
URZĘDU MIEJSKIEGO W SZCZUCZYNIE

Dane adresowe:

Urząd Miejski w Szczuczynie
plac 1000-lecia 23
19-230 Szczuczyn

um@szczuczyn.pl                                                                                                                            Nr tel. 86 273 50 80

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja

Nr pokoju

Nr telefonu
wew.

1.

Artur Kuczyński

Burmistrz

16

211

2.

Beata Domiziak

Inspektor - Sekretariat

14

211

3.

Jadwiga Jolanta Budzińska

Sekretarz
Kierownik Referatu Organizacyjno-Prawnego

13

211

4.

Katarzyna Ziental

Podinspektor  ds.  obsługi rady i kadr

14

233

5.

Adam Zabłocki

Inspektor – Informatyk

3

235

6.

Wiesława Kowalewska

Kierownik USC,
Inspektor ds. ewidencji ludności

9

220

7.

Małgorzata Jarmutowska

Skarbnik Gminy
Kierownik Referatu Finansowego

21

221

8.

Irena Sulewska

Inspektor ds. księgowości budżetowej

22

224

9.

Celina Kryszczyńska

Inspektor ds. płac

22

224

10.

Agnieszka Zielińska

Referent ds. księgowości

22

218

11.

Małgorzata Fadrowska

Główny Księgowy księgowości oświatowej

19

228

12.

Magda Bogdan

Referent ds. płac oświaty

19

228

13.

Krystyna Borawska

Podinspektor ds. księgowości podatkowej

7

219

14.

Robert Puchalski

Podinspektor ds. wymiaru podatku

7

219

15.

Waldemar Filipkowski

Kierownik Referatu Rozwoju i Inwestycji

11

217

16.

Anna Romaniuk

Podinspektor ds. funduszy unijnych
i krajowych

10

216

17.

Bogusław Ramotowski

Podinspektor ds. funduszy unijnych
i krajowych

10

216

18.

Irena Śmiarowska

Kierownik Referatu Komunalnego, Planowania Przestrzennego
i Działalności Gospodarczej

17

225

19.

Karol Kozikowski

Referent ds. gospodarki odpadami, działalności gospodarczej 

12

227

20.

Sebastian Kleszczewski

Referent

12

232

21.

Zbigniew Rostek

Inspektor ds. gospodarowania mieniem komunalnym

8

226

Samodzielne stanowiska Urzędu Miejskiego w Szczuczynie

Inspektor Ochrony Danych Osobowych 

Adam Zabłocki
Urząd Miejski w Szczuczynie
plac 1000-lecia 23, pokój nr 3
tel. 862735080 w. 235
iod@um.szczuczyn.pl

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych


Urząd Miejski w Szczuczynie
plac 1000-lecia 23, pokój nr 
tel. 862735080 w. 

Pełnomocnik ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi

Janusz Marcinkiewicz
Biblioteka-Centrum Kultury
ul. Łomżyńska 11
tel. 862621036

Związki i stowarzyszenia w których uczestniczy gmina Szczuczyn

Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego

Stowarzyszenie Samorządów "Dorzecza Biebrzy"

drukuj

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe