Dziś jest: Sobota 25 czerwca 2022, Imieniny: Doroty, Łucji .
Organizacja Urzędu Miejskiego w Szczuczynie

INFORMATOR TELEFONICZNY URZĘDU MIEJSKIEGO W SZCZUCZYNIE

INFORMATOR TELEFONICZNY
URZĘDU MIEJSKIEGO W SZCZUCZYNIE

Dane adresowe:

Urząd Miejski w Szczuczynie
plac 1000-lecia 23
19-230 Szczuczyn

um@szczuczyn.pl                                                                                              Nr tel. 86 273 50 80

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja

Nr pokoju

Nr telefonu
wew.

1.

Artur Kuczyński

Burmistrz

16

211

2.

Jadwiga Jolanta Budzińska

Sekretarz
Kierownik Referatu Organizacyjno-Prawnego

13

211

3.

Katarzyna Ziental

Inspektor  ds.  obsługi rady i kadr

14

211
233

4.

Adam Zabłocki

Inspektor – Informatyk

3

235

5.

Wiesława Grażyna Kowalewska

Kierownik USC,
Inspektor ds. ewidencji ludności

9

220

6.

Beata Domiziak

Zastępca Kierownika USC

9

220

7.

Irena Śmiarowska

Starszy inspektor ds. zagospodarowania przestrzennego, budownictwa i ochrony środowiska

17

225

8.

Małgorzata Jarmutowska

Skarbnik Gminy
Kierownik Referatu Finansowego

21

221

9.

Irena Sulewska

Inspektor ds. księgowości budżetowej

18

231

10.

Celina Kryszczyńska

Inspektor ds. płac

22

224

11.

Agnieszka Zielińska-Sulewska

Referent ds. księgowości

22

218

12.

Małgorzata Fadrowska

Główny Księgowy księgowości oświatowej

19

228

13.

Magda Bogdan

Referent ds. płac oświaty

19

228

14.

Krystyna Borawska

Podinspektor ds. księgowości podatkowej

7

219

15.

Robert Puchalski

Podinspektor ds. wymiaru podatku

7

219

16.

Waldemar Filipkowski

Kierownik Referatu Rozwoju i Inwestycji

11

217

17.

Joanna Kurzątkowska

Referent ds. funduszy unijnych
i krajowych

12

234

18.

Bogusław Ramotowski

Inspektor ds. funduszy unijnych
i krajowych

12

234

19.

Zbigniew Rostek

Kierownik Referatu Komunalnego

8

226

20.

Karol Kozikowski

Referent ds. gospodarki odpadami, działalności gospodarczej 

4

227

21.

Sebastian Kleszczewski

Referent ds. budownictwa i drogownictwa

4

227

22.

Anna Romaniuk

Kierownik Referatu ds. Współpracy Partnerskiej i Rozwoju Kapitału Ludzkiego

10

216

23.

Emilia Zielińska

Referent ds. oświaty i rozwoju społecznego

5

242

Samodzielne stanowiska Urzędu Miejskiego w Szczuczynie

Inspektor Ochrony Danych Osobowych 

Robert Stańczyk
Urząd Miejski w Szczuczynie
plac 1000-lecia 23
19-230 Szczuczyn 
iod@um.szczuczyn.pl

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Adam Zabłocki
Urząd Miejski w Szczuczynie
plac 1000-lecia 23, pokój nr 3
19-230 Szczuczyn
tel. 862735080 w. 

Pełnomocnik ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi

Janusz Marcinkiewicz
Biblioteka-Centrum Kultury
ul. Łomżyńska 11
19-230 Szczuczyn
tel. 862621036

Związki i stowarzyszenia w których uczestniczy gmina Szczuczyn

Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego

Stowarzyszenie Samorządów "Dorzecza Biebrzy"

drukuj

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe