Dziś jest: Wtorek 06 czerwca 2023, Imieniny: Pauliny, Norberta .
Organizacja Urzędu Miejskiego w Szczuczynie

INFORMATOR TELEFONICZNY URZĘDU MIEJSKIEGO W SZCZUCZYNIE

plac 1000-lecia 23
19-230 Szczuczyn
um@szczuczyn.pl
Nr tel. 86 273 50 80

Imię i nazwisko

Funkcja 

Nr pokoju 

Nr telefonu wew. 

Artur Kuczyński

Burmistrz 

16

211

Jadwiga Jolanta Budzińska

Sekretarz
Kierownik Referatu
Organizacyjno-Prawnego 

13

211

Katarzyna Ziental

Inspektor  ds.  obsługi rady i kadr

14

211

Adam Zabłocki

Inspektor – Informatyk 

3

235

Beata Domiziak

Kierownik USC, Inspektor ds. ewidencji ludności

9

220

Wiesława Grażyna Kowalewska

Pomoc archiwisty

20

 

Małgorzata Jarmutowska

Skarbnik Gminy
Kierownik Referatu Finansowego 

21

221

Irena Sulewska

Inspektor ds. księgowości budżetowej 

18

231

Marta Łynko

Referent ds. płac 

22

224

Agnieszka Zielińska-Sulewska

Referent ds. księgowości 

22

224

Małgorzata Fadrowska

Główny Księgowy księgowości oświatowej 

19

228

Paulina Konopka

Referent ds. płac oświaty 

19

228

Krystyna Borawska

Inspektor ds. księgowości podatkowej 

4

219

Robert Puchalski

Inspektor ds. wymiaru podatku 

4

219

Waldemar Filipkowski

Kierownik Referatu Rozwoju i Inwestycji 

11

217

Joanna Kurzątkowska

Referent ds. funduszy unijnych i krajowych 

12

234

Bogusław Ramotowski

Inspektor ds. funduszy unijnych i krajowych 

12

234

Magda Bogdan

Kierownik Referatu Komunalnego 

1

218

Zbigniew Rostek Starszy inspektor ds. obronnych, zarządzania kryzysowego, OSP 17 247

Irena Śmiarowska

Starszy inspektor ds. zagospodarowania przestrzennego, budownictwa i ochrony środowiska 

5 225
Anna Wojciechowska Referent ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami 5 225

Karol Kozikowski

Inspektor ds. gospodarki odpadami, działalności gospodarczej  

7

240

Sebastian Kleszczewski

Referent ds. drogownictwa i ochrony zwierząt

2

227

Anna Piwko

Referent ds. nadzoru nad mieniem komunalnym i transportu zbiorowego

2

232

Katarzyna Niebrzydowska

Referent ds. ochrony środowiska

 

 

Anna Romaniuk

Kierownik Referatu ds. Współpracy Partnerskiej i Rozwoju Kapitału Ludzkiego 

10

216

Emilia Zielińska

Referent ds. współpracy partnerskiej i rozwoju gminy

15A

242

Ewa Pawłowska

Referent ds. pozyskiwania środków zewnętrznych i rozwoju społecznego

8

241

Piotr Augustowski Referent ds. rozwoju przedsiębiorczości 8 241

Samodzielne stanowiska Urzędu Miejskiego w Szczuczynie

Inspektor Ochrony Danych Osobowych 

Robert Stańczyk
Urząd Miejski w Szczuczynie
plac 1000-lecia 23
19-230 Szczuczyn 
iod@um.szczuczyn.pl

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Adam Zabłocki
Urząd Miejski w Szczuczynie
plac 1000-lecia 23, pokój nr 3
19-230 Szczuczyn
tel. 862735080 w. 

Pełnomocnik ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi

Janusz Marcinkiewicz
Biblioteka-Centrum Kultury
ul. Łomżyńska 11
19-230 Szczuczyn
tel. 862621036

Związki i stowarzyszenia w których uczestniczy gmina Szczuczyn

Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego

Stowarzyszenie Samorządów "Dorzecza Biebrzy"

drukuj

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe