Dziś jest: Poniedziałek 21 września 2020, Imieniny: Mateusza, Hipolita .
Oferty Przetargowe Urzędu Miejskiego w Szczuczynie z 2012 roku
Data obowiązywania: 2012-09-04 - 2012-10-09

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż: Nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewid. Chojnowo Gm. Szczuczyn

 • nr geod. 33 o pow. 0,32 ha i nr 134 o pow. 0,03 ha, KW LM1G/00023091/6, 

OGŁOSZENIE O USTNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Z DNIA 4 września 2012 ROKU.

BURMISTRZ SZCZUCZYNA

OGŁASZA I NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ:

 1. Nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewid. Chojnowo Gm. Szczuczyn, składająca się z działek:

- nr geod. 33 o pow. 0,32 ha i nr 134 o pow. 0,03 ha, KW LM1G/00023091/6,

- właściciel: Gmina i Miasto Szczuczyn,

 • nieruchomość o nr geod. 33 położona jest śródpolnie, w pobliżu drogi gruntowej; oddalona (w linii prostej): ok. 958 m w kierunku północnym od najbliższej zabudowy wsi Chojnowo, ok. 1,14 km od drogi krajowej nr 58 i ok. 2,42 km od Szczuczyna. Graniczy: od strony wschodniej, południowej i zachodniej z lasem, zaś od strony północnej z użytkami rolnymi. Posiada kształt zbliżony do prostokąta. Z terenu działki wydobywano w przeszłości kopaliny pospolite. Działka nie posiada urządzeń infrastruktury technicznej. Teren działki w części północnej obniżony od 4,0 – 6,0 m. poniżej poziomu przyległego terenu, w części zachodniej, południowej i częściowo wschodniej zakrzaczony, porośnięty samosiewami sosny. Obsługa komun. do drogi transportu rolnego odbywa się poprzez wydzieloną działkę wjazdu o nr geod. 134,
 • według rodzaju użytków działka nr 33 w całości stanowi użytki kopalne – K, natomiast działka nr 134 w całości stanowi drogę – dr.,
 • dla terenu na którym znajdują się przedmiotowe nieruchomości brak jest planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego, zaś ze względu na ogólną skalę rysunków gminy w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego nie ma dla tego terenu szczegółowych ustaleń. Zatem nie przewiduje się zmiany obecnego sposobu jej użytkowania; działki położone są w sąsiedztwie użytków rolnych predysponowanych do zalesień i leśnych; nieruchomość nie jest objęta decyzją o warunkach zabudowy, wydaną przez Burmistrza Szczuczyna, która powodowałaby zmianę zagospodarowania terenu,
 • nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.

Cena wywoławcza: – 7.682,00 złotych.

Warunki przetargu.

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 9 października (wtorek) 2012 r. o godz.1200 w siedzibie tut. Urzędu Miejskiego przy ul. Kilińskiego 61 w Szczuczynie (sala konferencyjna – prawa oficyna).
 2. Wadium w pieniądzu ustala się na kwotę 1.500,00 zł. a wysokość postąpienia na kwotę min 80,00 zł.
 3. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu w BS w Szczuczynie nr: 25 8768 0003 0000 0202 2000 0130 najpóźniej do dnia 2 października b.r. włącznie, a dowód wpłaty okazać komisji przetargowej.
 4. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, a w przypadku jej uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej wadium przepada na rzecz sprzedającego.
 5. Sprzedaż zwolniona z podatku VAT.
 6. Dodatkowo, nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do pokrycia kosztów wyceny nieruchomości w wysokości 615,00 zł. oraz opłat notarialnych i wieczystoksięgowych.
 7. Zastrzega się możliwość odwołania przetargu tylko z ważnych przyczyn.
 8. Wszelkich informacji w sprawie udziela Zbigniew Rostek tel. 86 273-50-80 wew. 26.

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 1847

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe