Dziś jest: Czwartek 13 sierpnia 2020, Imieniny: Małgorzaty, Radosławy .
Oferty Przetargowe Urzędu Miejskiego w Szczuczynie z 2012 roku
Data obowiązywania: 2012-09-04 - 2012-10-09

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż: Nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewid. Chojnowo Gm. Szczuczyn

 • działka o nr geod. 32 o pow. 0,18 ha, KW LM1G/00023091/6,
 • wg rodzaju użytków: Bz – tereny rekreacyjno-wypoczynkowe,

OGŁOSZENIE O USTNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Z DNIA 4 września 2012 ROKU.

BURMISTRZ SZCZUCZYNA

OGŁASZA I NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ:

 1. Nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewid. Chojnowo Gm. Szczuczyn:

- działka o nr geod. 32 o pow. 0,18 ha, KW LM1G/00023091/6,

- właściciel: Gmina i Miasto Szczuczyn,

- wg rodzaju użytków: Bz – tereny rekreacyjno-wypoczynkowe,

  • nieruchomość położona jest śródpolnie, w bezpośrednim sąsiedztwie drogi gruntowej; oddalona (w linii prostej): ok. 958 m w kierunku północnym od najbliższej zabudowy wsi Chojnowo, ok. 1,14 km od drogi krajowej nr 58 i ok. 2,42 km od Szczuczyna. Graniczy: od strony południowej z lasem, od strony wschodniej z działką, z której w przeszłości wydobywano kopaliny pospolite, zaś od strony północnej i zachodniej z drogami polnymi, za którymi rozciągają się użytki rolne. Posiada kształt zbliżony do prostokąta przylegającego dwoma bokami do drogi o nawierzchni gruntowej. Działkę w części północnej porasta roślinność trawiasta, na której składowane są punktowo gromady kamieni i odpadów betonowych. Natomiast część południowa porośnięta jest drzewostanem sosnowym (młodnik). Nieruchomość nie posiada urządzeń infrastruktury technicznej służącej produkcji rolnej lub leśnej. Dojazd do działki dobry z drogi gminnej transportu rolnego o nr geod. 123/2,
  • dla terenu na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomości brak jest planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego, zaś ze względu na ogólną skalę rysunków gminy w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego nie ma dla tego terenu szczegółowych ustaleń. Zatem nie przewiduje się zmiany obecnego sposobu jej użytkowania; działka położona jest w sąsiedztwie użytków rolnych predysponowanych do zalesień i leśnych; nieruchomość nie jest objęta decyzją o warunkach zabudowy, wydaną przez Burmistrza Szczuczyna, która powodowałaby zmianę zagospodarowania terenu,
  • nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.

Cena wywoławcza: – 4.159,00 złotych.

Warunki przetargu.

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 9 października (wtorek) 2012 r. o godz.1100 w siedzibie tut. Urzędu Miejskiego przy ul. Kilińskiego 61 w Szczuczynie (sala konferencyjna – prawa oficyna).
 2. Wadium w pieniądzu ustala się na kwotę 500,00 zł. a wysokość postąpienia na kwotę min 50,00 zł.
 3. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu w BS w Szczuczynie nr: 25 8768 0003 0000 0202 2000 0130 najpóźniej do dnia 2 października b.r. włącznie, a dowód wpłaty okazać komisji przetargowej.
 4. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, a w przypadku jej uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej wadium przepada na rzecz sprzedającego.
 5. Sprzedaż zwolniona z podatku VAT.
 6. Dodatkowo, nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do pokrycia kosztów wyceny nieruchomości w wysokości 492,00 zł. oraz opłat notarialnych i wieczystoksięgowych.
 7. Zastrzega się możliwość odwołania przetargu tylko z ważnych przyczyn.
 8. Wszelkich informacji w sprawie udziela Zbigniew Rostek tel. 86 273-50-80 wew. 26.

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 1966

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe