Dziś jest: Czwartek 13 sierpnia 2020, Imieniny: Małgorzaty, Radosławy .
Oferty Przetargowe Urzędu Miejskiego w Szczuczynie z 2012 roku
Data obowiązywania: 2012-09-07 - 2012-10-25

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż: Zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Szczuczynie przy ul. Kilińskiego 24

 • działka o nr geod. 1573 o pow. 0,0711 ha + udział 1/5 części w działce o nr geod. 956/3 o pow. 0,0327 ha (działka wjazdu), KW LM1G/00020720/4,

OGŁOSZENIE O USTNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

z dnia 6 września 2012 r.

BURMISTRZ SZCZUCZYNA

OGŁASZA I NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ:

 1. Zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Szczuczynie przy ul. Kilińskiego 24:
 • działka o nr geod. 1573 o pow. 0,0711 ha + udział 1/5 części w działce o nr geod. 956/3 o pow. 0,0327 ha (działka wjazdu), KW LM1G/00020720/4,
 • właściciel: Gmina i Miasto Szczuczyn,
 • nieruchomość położona w strefie pośredniej miasta przy ul. Kilińskiego, będącej jego główną arterią komunikacyjną. Sąsiedztwo: od północy i wschodu z zabudową mieszkaniową jednorodzinną, od południa z zabudową mieszkaniową wielorodzinną a od zachodu z ul. Kilińskiego. Działka nr 1573 ma kształt zbliżony do prostokąta i zabudowana jest w części murowanym budynkiem gospodarczym, składającym się z dwóch boksów o łącznej pow. użytk. 34,36 m2 oraz ruinami dawnego bud. gospod. o pow. zabudowy 34 m2, zaś działka nr 956/3 jest niezabudowana, ma kształt wieloboku i stanowi działkę drogi wewnętrznej przez teren której zapewniony jest dostęp do drogi publicznej – ul. Kilińskiego,
 • według rodzaju użytków działki nr 1573 i nr 956/3 oznaczone są symbolem „B – tereny zabudowy mieszkaniowej”,
 • zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego m. Szczuczyna przedmiotowa nieruchomość położona jest w kompleksie urbanistycznym oznaczonym symbolem „B1-6MN-U z przeznaczeniem podstawowym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami,
 • nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich,

Cena wywoławcza: – 28.283,00 złotych.

Warunki przetargu.

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 25 października (czwartek) 2012 r. o godz.1300 w siedzibie tut. Urzędu Miejskiego przy ul. Kilińskiego 61 w Szczuczynie (sala konferencyjna – prawa oficyna).
 2. Wadium w pieniądzu ustala się na kwotę 4.000,00 zł. a wysokość postąpienia na kwotę min 290,00 zł.
 3.  Wadium należy wpłacić na konto Urzędu w BS w Szczuczynie nr: 25 8768 0003 0000 0202 2000 0130 najpóźniej do dnia 17 października b.r. włącznie, a dowód wpłaty okazać komisji przetargowej.
 4. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, a w przypadku jej uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej wadium przepada na rzecz sprzedającego.
 5. Sprzedaż zwolniona z podatku VAT.
 6. Dodatkowo, nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do pokrycia kosztów wyceny nieruchomości w wysokości 615,00 zł. oraz opłat notarialnych i wieczystoksięgowych.
 7. Zastrzega się możliwość odwołania przetargu tylko z ważnych przyczyn.
 8. Wszelkich informacji w sprawie udziela Zbigniew Rostek tel. 86 273-50-80 wew. 26.

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 2187

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe