Dziś jest: Piątek 22 września 2023, Imieniny: Tomasza, Maurycego .
Oferty Przetargowe Urzędu Miejskiego w Szczuczynie z 2013 roku
Data obowiązywania: 2013-06-05 - 2013-07-10

Ogłoszenie o I nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż Nieruchomości gruntowych – działek garażowych – położonych w rejonie ul. Łąkowej w Szczuczynie.

OGŁOSZENIE O USTNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
z dnia 5 czerwca 2013 r.

BURMISTRZ SZCZUCZYNA

19 – 230 SZCZUCZYN Powiat Grajewski tel. 86 2735080 www: um.szczuczyn.pl
Plac 1000-lecia 23 Woj. Podlaskie fax. 86 2735081 e-mail: um@szczuczyn.pl

OGŁASZA I NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ:

I. Nieruchomości gruntowych – działek garażowych – położonych w rejonie ul. Łąkowej:

 • Księga Wieczysta KW LM1G/00018763/0,
 • działki o nr geod. 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1505, 1508, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534 o pow. 26 m2 każda z nich,
 • wg rodzaju użytków: grunty orne i pastwiska kl. V,
 • właściciel nieruchomości: Gmina i Miasto Szczuczyn,
 • nieruchomości położone w pośredniej części miasta w rejonie ul. Łąkowej. Dojazd dostateczny z ulicy Sienkiewicza. Posiadają korzystną lokalizację pod względem usytuowania w stosunku do obiektów administracji, handlu i usług, obiektów użyt. publicznej. Działki posiadają kształt prostokąta, są nie zabudowane i nie ogrodzone, teren płaski. Zasięg mediów: energia elektryczna i wodociąg. Sąsiadują z istniejącą zabudową garażową i mieszkaniową. Od strony wschodniej graniczą z użytkami zielonymi, od strony północnej z obiektami usługowo produkcyjnymi (dawny POM). W dalszej części z oczyszczalnią ścieków.
 • w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego m. Szczuczyna teren na którym położone są działki znajduje się w kompleksie urbanistycznym oznaczonym symbolem E/09KS-ZP przeznaczonym pod urządzenia z zakresu obsługi komunikacji – zespół garażowy,
 • nieruchomości są wolne od obciążeń i praw osób trzecich.

Cena wywoławcza działek: 1474, 1475, 1476, 1477, 1505, 1508, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533 – 1.358,00 złotych netto,

Cena wywoławcza działek: 1473, 1478, 1519, 1526, 1527, 1534 – 1.304,00 złotych netto.

Warunki przetargu.

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 10 lipca 2013 r. (środa) o godz.1200 w tymczasowej siedzibie urzędu przy ul. Kilińskiego 61 w Szczuczynie (budynek Poczty Polskiej, sala konferencyjna – prawa oficyna).
 2. Wadium w pieniądzu ustala się na kwotę 250,00 zł. a wysokość postąpienia na kwotę min 20,00 zł.
 3. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Szczuczynie w BS w Szczuczynie nr: 25 8768 0003 0000 0202 2000 0130 najpóźniej do dnia 5 lipca b.r. włącznie, a dowód wpłaty okazać komisji przetargowej. Za termin wpłaty wadium uważa się datę wpływu środków na wskazany rachunek bankowy tut. urzędu.
 4. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, a w przypadku jej uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej wadium przepada na rzecz sprzedającego.
 5. Do wylicytowanej kwoty dodany zostanie podatek VAT 23%.
 6. Dodatkowo, nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do pokrycia kosztów wyceny nieruchomości w wysokości 55,00 zł. oraz opłat notarialnych i wieczystoksięgowych.
 7. Zastrzega się możliwość odwołania przetargu tylko z ważnych przyczyn.
 8. Dodatkowe materiały (mapa terenu) na stronie internetowej urzędu w menu: urząd miejski - przetargi.
 9. Wszelkich informacji w sprawie można uzyskać pod nr tel. 86 273-50-80 wew. 26.

Do pobrania:

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 2949

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe