Dziś jest: Piątek 22 września 2023, Imieniny: Tomasza, Maurycego .
Oferty Przetargowe Urzędu Miejskiego w Szczuczynie z 2013 roku
Opublikowano: 2013-07-25

Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabytkowej: Założenie dworsko-parkowe położone we wsi Bzury Gmina Szczuczyn, o łącznej pow. 2,3994 ha

Staw_I

BURMISTRZ SZCZUCZYNA

19 – 230 SZCZUCZYN         powiat grajewski        tel. 86 2735080          www: um.szczuczyn.pl
           plac 1000-lecia 23                woj. podlaskie           fax. 86 2735081
           e-mail: um@szczuczyn.pl

 OGŁASZA III NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ ZAŁOŻENIA DWORSKO-PARKOWEGO POŁOŻONEGO WE WSI BZURY.

    Założenie dworsko-parkowe położone we wsi Bzury Gmina Szczuczyn, o łącznej pow. 2,3994 ha, w skład którego wchodzą następujące działki gruntu o nr geod:

 • 180/7 o pow. 0,94 ha, stanowiącej obszar dwóch stawów, KW LM1G/00003197/3,
 • 180/17 o pow. 0,41 ha, jako niezabudowana działka rolna, KW LM1G/00022933/4,
 • 180/18 o pow. 0,10 ha, zabudowanej niepodpiwniczonym, murowanym budynkiem dawnej owczarni o pow. zabud. 254,40 m2, pow. użytk. 206,46 m2, KW LM1G/00010818/5,
 • 180/19 o pow. 0,17 ha, zabudowanej w części ścianą kamienną pozostałą po dawnym budynku spichlerza, KW LM1G/00010818/5,
 • 182/6 o pow. 0,7794 ha, zabudowanej budynkiem byłej szkoły podstawowej, powstałym na przełomie XVII i XIX w. jako dwór szlachecki; KW LM1G/00022933/4; budynek murowany, parterowy, wolnostojący w 3/5 podpiwniczony o pow. zabudowy 312,00 m2, pow. użytk. parteru 238,04 m2, pow. użytk. piwnic 57, 36 m2, kubatura 1466 m3; wysokość pom. parteru 2,90 m a piwnic od 1,90 - 2,11 m; ściany zewnętrzne mur warstwowy o grubości 45 cm z cegły pełnej palonej, ściany wewn. murowane z cegły pełnej, stropy żelbetowe, klatka schodowa betonowa, więźba dachowa drewniana dwuspadowa konstrukcji płatwiowo-kleszczowej, pokrycie dachu dachówką cementową; w łazienkach: na podłodze terakota, na ścianach glazura do wys. 2,10 m, w pozostałych pom. podłogi drewniane malowane na olejno; wyposażenie budynku w instalacje: elektryczną, grzewczą c.o. z własnej kotłowni olejowej, wodociągową, kanalizacyjną z odprowadzeniem do lokalnego zbiornika nieczystości, odgromową, telefoniczną, wentylacji grawitacyjnej; stan techniczny budynku dobry; dodatkowo na działce znajdują się:
  - budynek dawnej obory: murowany z kamienia i cegły, niepodpiwniczony, o pow. zabudowy 176,61 m2, pow. użytk. 139, 56 m2 i kubaturze 441,00 m3 - do rozbiórki,
  - budynek WC: murowany z cegły pełnej, niepodpiwniczony, o pow. zabud. 14,70 m2 i kubaturze 31,00 m3, stropodach żelbetowy jednospadowy, brak instalacji – do rozbiórki,
  - studnia kopana z kręgów bet. Dn-900 mm na głęb. 9,0 m wraz z konstrukcją wsporczą pompy i przewodem ssą-cym,
  - ogrodzenie nieruchomości: z trzech stron z siatki ocynkowanej na cokole betonowym a od strony zachodniej z prętów stalowych w ramach stalowych na słupkach stalowych osadzonych w fundamencie betonowym,
 • teren na którym znajduje się całe założenie nie posiada obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego; w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy nie wskazuje się tego terenu do zmiany dotychczasowego sposobu użytkowania; dla tego terenu nie istnieje decyzja o warunkach zabudowy która zmieniałaby jego przeznaczenie.
 • nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.

Cena wywoławcza: 259.392,00 zł.

Warunki przetargu.

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2013 r. (piątek) o godz.1200 w tymczasowej siedzibie urzędu przy ul. Kilińskiego 61 w Szczuczynie (budynek Poczty Polskiej, sala konferencyjna – prawa oficyna).
 2. Wadium w pieniądzu ustala się na kwotę 30.000,00 zł. a wysokość postąpienia na kwotę min 2.600,00 zł.
 3. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Szczuczynie w Banku Spółdzielczym w Szczuczynie nr: 25 8768 0003 0000 0202 2000 0130 najpóźniej do dnia 26 sierpnia b.r. włącznie, a dowód wpłaty okazać komisji przetargo-wej. Za termin wpłaty wadium uważa się datę wpływu środków na wskazany wyżej rachunek bankowy tut. urzędu.
 4. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, a w przypadku jej uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej wadium przepada na rzecz sprzedającego.
 5. Do wylicytowanej kwoty dodany zostanie podatek VAT 23% w stosunku do działki nr geod. 180/19, której wartość stanowi 1,26% ceny wywoławczej. Sprzedaż pozostałych nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT.
 6. Dodatkowo, nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do pokrycia kosztów wyceny nieruchomości w wysokości 3.444,00 zł. oraz opłat notarialnych i wieczystoksięgowych.
 7. Zastrzega się możliwość odwołania przetargu tylko z ważnych przyczyn.
 8. Dodatkowe materiały (zdjęcia, szkice, mapy) na stronie internetowej urzędu w menu: urząd miejski - przetargi.
 9. Wszelkich informacji w sprawie można uzyskać pod nr tel. 86 273-50-80 wew. 26.

Do pobrania:

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 3923

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe