Dziś jest: Piątek 22 września 2023, Imieniny: Tomasza, Maurycego .
Oferty Przetargowe Urzędu Miejskiego w Szczuczynie z 2013 roku
Data obowiązywania: 2013-11-13 - 2013-12-17

Ogłoszenie o IV ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabytkowej: Założenie dworsko-parkowe położone we wsi Bzury Gmina Szczuczyn, o łącznej pow. 2,3994 ha

Staw_I

BURMISTRZ SZCZUCZYNA

19 – 230 SZCZUCZYN   powiat grajewski        tel. 86 2735080  
    plac 1000-lecia 23        woj. podlaskie          fax. 86 2735081

 OGŁASZA IV NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ ZAŁOŻENIA DWORSKO-PARKOWEGO POŁOŻONEGO WE WSI BZURY.

    Założenie dworsko-parkowe położone we wsi Bzury Gmina Szczuczyn, o łącznej pow. 2,3994 ha, w skład którego wchodzą następujące działki gruntu o nr geod:

 • 180/7 o pow. 0,94 ha, stanowiącej obszar dwóch stawów, KW LM1G/00003197/3,
 • 180/17 o pow. 0,41 ha, jako niezabudowana działka rolna, KW LM1G/00022933/4,
 • 180/18 o pow. 0,10 ha, zabudowanej niepodpiwniczonym, murowanym budynkiem dawnej owczarni o pow. zabud. 254,40 m2, pow. użytk. 206,46 m2, KW LM1G/00010818/5,
 • 180/19 o pow. 0,17 ha, zabudowanej w części ścianą kamienną pozostałą po dawnym budynku spichlerza, KW LM1G/00010818/5,
 • 182/6 o pow. 0,7794 ha, zabudowanej budynkiem byłej szkoły podstawowej, powstałym na przełomie XVII i XIX w. jako dwór szlachecki; KW LM1G/00022933/4; budynek murowany, parterowy, wolnostojący w 3/5 podpiwniczony o pow. zabudowy 312,00 m2, pow. użytk. parteru 238,04 m2, pow. użytk. piwnic 57, 36 m2, kubatura 1466 m3; wysokość pom. parteru 2,90 m a piwnic od 1,90 - 2,11 m; ściany zewnętrzne mur warstwowy o grubości 45 cm z cegły pełnej palonej, ściany wewn. murowane z cegły pełnej, stropy żelbetowe, klatka schodowa betonowa, więźba dachowa drewniana dwuspadowa konstrukcji płatwiowo-kleszczowej, pokrycie dachu dachówką cementową; w łazienkach: na podłodze terakota, na ścianach glazura do wys. 2,10 m, w pozostałych pom. podłogi drewniane malowane na olejno; wyposażenie budynku w instalacje: elektryczną, grzewczą c.o. z własnej kotłowni olejowej, wodociągową, kanalizacyjną z odprowadzeniem do lokalnego zbiornika nieczystości, odgromową, telefoniczną, wentylacji grawitacyjnej; stan techniczny budynku dobry; dodatkowo na działce znajdują się:
  - budynek dawnej obory: murowany z kamienia i cegły, niepodpiwniczony, o pow. zabudowy 176,61 m2, pow. użytk. 139, 56 m2 i kubaturze 441,00 m3 - do rozbiórki,
  - budynek WC: murowany z cegły pełnej, niepodpiwniczony, o pow. zabud. 14,70 m2 i kubaturze 31,00 m3, stropodach żelbetowy jednospadowy, brak instalacji – do rozbiórki,
  - studnia kopana z kręgów bet. Dn-900 mm na głęb. 9,0 m wraz z konstrukcją wsporczą pompy i przewodem ssą-cym,
  - ogrodzenie nieruchomości: z trzech stron z siatki ocynkowanej na cokole betonowym a od strony zachodniej z prętów stalowych w ramach stalowych na słupkach stalowych osadzonych w fundamencie betonowym,
 • teren na którym znajduje się całe założenie nie posiada obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego; w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy nie wskazuje się tego terenu do zmiany dotychczasowego sposobu użytkowania; dla tego terenu nie istnieje decyzja o warunkach zabudowy która zmieniałaby jego przeznaczenie.
 • nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.

Cena wywoławcza: 200.000,00 zł.

Warunki przetargu.

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 17 grudnia 2013 r. (wtorek) o godz.1200 w tymczasowej siedzibie urzędu przy ul. Kilińskiego 61 w Szczuczynie (budynek Poczty Polskiej, sala konferencyjna – prawa oficyna).
 2. Wadium w pieniądzu ustala się na kwotę 30.000,00 zł. a wysokość postąpienia na kwotę min 2.000,00 zł.
 3. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Szczuczynie w Banku Spółdzielczym w Szczuczynie nr: 25 8768 0003 0000 0202 2000 0130 najpóźniej do dnia 12 grudnia b.r. włącznie, a dowód wpłaty okazać komisji przetargowej. Za termin wpłaty wadium uważa się datę wpływu środków na wskazany wyżej rachunek bankowy tut. urzędu.
 4. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, a w przypadku jej uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej wadium przepada na rzecz sprzedającego.
 5. Do wylicytowanej kwoty dodany zostanie podatek VAT 23% w stosunku do działki nr geod. 180/19, której wartość stanowi 1,26% ceny wywoławczej. Sprzedaż pozostałych nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT.
 6. Dodatkowo, nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do pokrycia kosztów wyceny nieruchomości w wysokości 3.444,00 zł. oraz opłat notarialnych i wieczystoksięgowych.
 7. Zastrzega się możliwość odwołania przetargu tylko z ważnych przyczyn.
 8. Dodatkowe materiały (zdjęcia, szkice, mapy) na stronie internetowej urzędu w menu: urząd miejski - przetargi.
 9. Wszelkich informacji w sprawie można uzyskać pod nr tel. 86 273-50-80 wew. 26.

Do pobrania:

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 3136

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe