Dziś jest: Piątek 22 września 2023, Imieniny: Tomasza, Maurycego .
Oferty Przetargowe Urzędu Miejskiego w Szczuczynie z 2013 roku
Data obowiązywania: 2013-12-03 - 2013-12-12

Ogłoszenie o zamówieniu: Świadczenie usług edukacyjnych obejmujących przeprowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych dla uczniów biorących udział w projekcie o numerze WND-POKL.09.01.02-20-853/13 pn. Zajęcia pozalekcyjne w SP w Szczuczynie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych POKL

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 2462

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe