Dziś jest: Niedziela 09 sierpnia 2020, Imieniny: Ireny, Jana, Romana .
Oferty Przetargowe Urzędu Miejskiego w Szczuczynie z 2018 roku
Data obowiązywania: 2018-03-14 - 2018-04-16

Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym: na sprzedaż Zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie wsi Świdry-Awissa

OGŁOSZENIE  O  USTNYM  PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM   

z dnia 14 marca 2018 roku.

BURMISTRZ  SZCZUCZYNA

 OGŁASZA  III  NIEOGRANICZONY  PRZETARG  USTNY  NA  SPRZEDAŻ:

 

Zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie wsi Świdry-Awissa:

- Księga Wieczysta KW LM1G/00017829/4, działka o nr geod. 34/3 o pow. 0,15 ha.

- wg rodzaju użytków: Bi – inne tereny zabudowane, właściciel: Gm. i Miasto Szczuczyn,

 • nieruchomość położona na północnym skraju wsi; oddalona (w linii prostej) ok. 155 m na zachód od rzeki Wissy, ok. 1,23 km od najbliższej zabudowy Szczuczyna i ok. 2,34 km od siedziby władz samorządowych. Od strony północnej i zachodniej graniczy z użytkami rolnymi, od strony południowej sąsiaduje z zabudową zagrodową, zaś od strony wschodniej z drogą gminną o nawierzchni asfaltowej, z której prowadzi wjazd na nieruchomość. Działka ma kształt prostokąta. Teren działki płaski, ogrodzony, zabudowany budynkiem świetlicy wiejskiej. Zasięg mediów: energia elektryczna, wodociąg, telefon,
 • rok rozpoczęcia budowy świetlicy 1990, budynek murowany, niepodpiwniczony, wolnostojący, o dwóch kondygnacjach nadziemnych, dach dwuspadowy kryty blachą alumin. – stan surowy zamknięty. Fundamenty betonowe, ściany zewn. z bloczków 3NFD i pustaków siporex gr. 45 cm; ściany wewn. z bloczka 3NFD i cegły białej, nadproża betonowe; nad parterem strop betonowy a nad piętrem drewniany z dźwigarów deskowych opartych na ścianach zewnętrznych. Pow. zabudowy 261,92 m2, pow. użytk. 450,79 m2, kubatura 998,0 m3,
 • ogrodzenie nieruchomości: 67 szt. przęseł wykonanych z kątownika zimnogiętego przyspawanych do kątownika hutniczego na fundamencie betonowym; dodatkowo 2 bramy wjazdowe dwuskrzydłowe i dwie furtki,
 • teren, na którym położona jest działka, nie posiada opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nie przewiduje się zmiany sposobu dotychczasowego jej użytkowania; dla tego terenu nie istnieje decyzja o warunkach zabudowy, która zmieniałaby jego przeznaczenie,
 • nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich,

 Cena wywoławcza: – 197.000,00 złotych.

Warunki przetargu.

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 20 kwietnia (piątek) 2018 r. o godz.1200 w budynku tut. Urzędu Miejskiego przy Placu 1000-lecia 23 w Szczuczynie, pokój nr 15 – sala konferencyjna I piętro.
 2. Wadium ustala się w pieniądzu na kwotę 35.000,00 zł. a wysokość postąpienia na kwotę min. 1.970,00 zł.
 3. Wadium należy wpłacić gotówką na konto tut. urzędu w Banku Spółdzielczym w Szczuczynie numer: 25 8768 0003 0000 0202 2000 0130 najpóźniej do dnia 16 kwietnia 2018 roku, a dowód wpłaty okazać komisji przetargowej. Za termin wpłaty wadium uważa się datę wpływu środków na wskazany wyżej rachunek bankowy tut. urzędu.
 4. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, a w przypadku jej uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej wadium przepada na rzecz sprzedającego.
 5. Dodatkowo, nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do pokrycia kosztów wyceny nieruchomości w wysokości 1.100,00 zł. oraz opłat notarialnych i wieczystoksięgowych.
 6. Sprzedaż zwolniona z podatku VAT.
 7. Zastrzega się możliwość odwołania przetargu tylko z ważnych przyczyn.
 8. Wszelkich informacji w sprawie udziela Inspektor Zbigniew Rostek, tel. 86 273-50-80 w. 226.

Do pobrania:

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 909

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe