Dziś jest: Piątek 22 września 2023, Imieniny: Tomasza, Maurycego .
Oferty Przetargowe Urzędu Miejskiego w Szczuczynie z 2019 roku
Data obowiązywania: 2019-04-25 - 2019-05-08

Publiczne zaproszenie do rokowań na sprzedaż mienia ruchomego: Autobusu marki MERCEDES-BENZ

Szczuczyn, dn. 25.04.2019r.

 

PUBLICZNE ZAPROSZENIE DO ROKOWAŃ

 

Gmina Szczuczyn, plac 1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn

 

zaprasza do rokowań na sprzedaż mienia ruchomego

 

 1. Przedmiotem rokowań jest sprzedaż Autobusu marki MERCEDES-BENZ, NR REJESTRACYJNY BGR 01373 (VIN NMB60044213219093, rok produkcji 1994, przebieg na dzień 31.01.2019r – 1072477km)

 

 1. Rokowania odbędą się w dniu 8 maja 2019 r. o godz. 12:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczuczynie, plac 1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn

 

 1. Cena wywoławcza autobusu ( wyjściowa ) wynosi 19.700,00 zł

 

 1. Warunkiem dopuszczenia do udziału w rokowaniach jest:

 

  1. złożenie pisemnego zgłoszenia udziału w rokowaniach wg wzoru - załącznik nr. 2
  2. złożenie oświadczenia wg wzoru - załącznik nr. 3 o zapoznaniu się z:
  • regulaminem – załącznik nr. 1
  • umową kupna - sprzedaży – załącznik nr. 4
  • stanem technicznym

 

 1. Osoby zainteresowane nabyciem autobusu prosimy o składanie pisemnych zgłoszeń udziału w rokowaniach do dnia 8 maja 2019 roku do godziny 12.00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Szczuczynie, plac 1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn. Zgłoszenie prosimy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem „Rokowania – Autobus MERCEDES-BENZ. Zgłoszenie powinno zawierać:

* imię, nazwisko i adres albo nazwę firmy oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot wraz z numerem telefonu, faksu, maila .

* datę sporządzenia zgłoszenia,

* proponowaną cenę zakupu i sposób jej zapłaty.

* oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się ze stanem technicznym i prawnym przedmiotu rokowań oraz umową sprzedaży oraz warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.

 

 1. Na sprzedaż przedmiotowego autobusu były przeprowadzone dwie aukcje, które zakończyły się wynikiem negatywnym:

* pierwsza aukcja w dniu 08.03.2019 r.

* druga aukcja w dniu 29.03.2019 r.

 1. Opinia rzeczoznawcy o pojeździe do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szczuczynie. Autobus będący przedmiotem rokowań można obejrzeć po uprzednim skontaktowaniu się z pracownikiem zajmującym się merytorycznie przedmiotową sprawą. Szczegółowe informacje na temat autobusu można uzyskać pod nr tel. 86 273 50 80 wew. 232.

 

 1. Organizator rokowań zastrzega sobie prawo do zamknięcia rokowań bez wyboru którejkolwiek ofert, odstąpienia od rokowań lub unieważnienia rokowań bez podania przyczyny.

 

           Zatwierdzam:

Burmistrz Szczuczyna

Artur Kuczyński

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 1123

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe