Dziś jest: Piątek 22 września 2023, Imieniny: Tomasza, Maurycego .
Oferty Przetargowe Urzędu Miejskiego w Szczuczynie z 2019 roku
Data obowiązywania: 2019-11-25 - 2019-12-03

Publiczne zaproszenie do rokowań na sprzedaż mienia ruchomego: sprzedaż zdekompletowanego i uszkodzonego Motocykla KTM 400 LC4-E Enduro

Szczuczyn, dn. 25.11.2019r.

  PUBLICZNE ZAPROSZENIE DO ROKOWAŃ  

Gmina Szczuczyn, plac 1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn  

zaprasza do rokowań na sprzedaż mienia ruchomego

 

 1. Przedmiotem rokowań jest sprzedaż zdekompletowanego i uszkodzonego Motocykla KTM 400 LC4-E Enduro, NR VIN VBKGSF4072M350631, rok produkcji 2002, przebieg – 26927km.

 

 1. Rokowania odbędą się dnia 3 grudnia 2019 r. o godz. 12:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczuczynie, plac 1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn

 

 1. Cena wywoławcza motocykla ( wyjściowa ) wynosi 900,00 zł (brutto)

 

 1. Warunkiem dopuszczenia do udziału w rokowaniach jest:

a) złożenie pisemnego zgłoszenia udziału w rokowaniach wg wzoru - załącznik nr. 2
b) złożenie oświadczenia wg wzoru - załącznik nr. 3 o zapoznaniu się z:

 • regulaminem – załącznik nr. 1
 • umową kupna - sprzedaży – załącznik nr. 4
 • stanem technicznym

 

 1. Osoby zainteresowane nabyciem motocyklu prosimy o składanie pisemnych zgłoszeń udziału w rokowaniach do dnia 3 grudnia 2019 roku do godziny 12.00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Szczuczynie, plac 1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn. Zgłoszenie prosimy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem „Rokowania – Motocykl”. Zgłoszenie powinno zawierać:
 • imię, nazwisko i adres albo nazwę firmy oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot wraz z numerem telefonu, faksu, maila .
 • datę sporządzenia zgłoszenia,
 • proponowaną cenę zakupu i sposób jej zapłaty.
 • oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się ze stanem technicznym i prawnym przedmiotu rokowań oraz umową sprzedaży oraz warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.

 

 1. Opinia rzeczoznawcy o pojeździe do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szczuczynie. Motocykl będący przedmiotem rokowań można obejrzeć po uprzednim skontaktowaniu się z pracownikiem zajmującym się merytorycznie przedmiotową sprawą. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 86 273 50 80 wew. 232.

 

 1. Organizator rokowań zastrzega sobie prawo do zamknięcia rokowań bez wyboru którejkolwiek ofert, odstąpienia od rokowań lub unieważnienia rokowań bez podania przyczyny.

 

           Zatwierdzam:
Burmistrz Szczuczyna
Artur Kuczyński

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 950

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe