Dziś jest: Poniedziałek 26 września 2022, Imieniny: Justyny, Cypriana .
Oferty Przetargowe Urzędu Miejskiego w Szczuczynie z 2021 roku
Data obowiązywania: 2021-05-12 - 2021-06-15

Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym z dnia 12 maja 2021 roku niezabudowanej nieruchomości gruntowej – działki rolnej, położonej w obrębie ewidencyjnym 0017 Niećkowo Gmina Szczuczyn

OGŁOSZENIE  O  USTNYM  PRZETARGU

NIEOGRANICZONYM z dnia 12 maja 2021 roku.

BURMISTRZ  SZCZUCZYNA

 OGŁASZA  I  NIEOGRANICZONY  PRZETARG  USTNY  NA  SPRZEDAŻ:

 

 1. Niezabudowanej nieruchomości gruntowej – działki rolnej, położonej w obrębie ewidencyjnym 0017 Niećkowo Gmina Szczuczyn:

- działka o nr geod. 165 o pow. 0,6500 ha,

- księga wieczysta KW LM1G/00025885/3,

- właściciel nieruchomości: Gmina i Miasto Szczuczyn,

     - wg klasyfikacji gruntów: R Lzr V – grunty zadrzewione i zakrzewione o pow. 0,1207 ha oraz R V – grunty orne o pow. 0,5293 ha,

 • nieruchomość położona śródpolnie, w pobliżu drogi żwirowej Niećkowo-Milewo. Oddalona (w linii prostej): ok. 49 m od drogi Niećkowo-Milewo, ok. 684 m od drogi asfaltowej Szczuczyn-Niećkowo, ok. 740 m od najbliższej zwartej zabudowy wsi Niećkowo i ok. 3,51 km od Szczuczyna. Sąsiaduje: od strony wschodniej, zachodniej i południowej z użytkami rolnymi zaś od strony północnej z drogą gminną o nawierzchni gruntowej. Nieruchomość ma kształt zbliżony do prostokąta przylegającego jednym bokiem do drogi gruntowej. Teren działki na ok. 82% powierzchni użytkowany rolniczo (uprawa płużna), w części południowej zadolony, zakrzewiony i porośnięty pojedynczym drzewostanem. Brak urządzeń infrastruktury technicznej służącej produkcji rolnej lub leśnej. Dojazd do nieruchomości dostateczny.
 • dla terenu, na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość brak obowiązującego m.p.z.p., w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Szczuczyn działka znajduje się w obszarze rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Dla tego obszaru nie była wydana decyzja o warunkach zabudowy zmieniająca jego przeznaczenie. W/w działka nie jest również położona na obszarze rewitalizacji w stosunku, do którego podjęto by uchwałę, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji lub na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o której mowa w rozdziale 5 tejże ustawy,

Cena wywoławcza: – 17.160,00 złotych.

Warunki przetargu.

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 15 czerwca (wtorek) 2021 r. o godz.1200 w siedzibie tut. Urzędu Miejskiego przy placu 1000-lecia 23 w Szczuczynie, pokój nr 15 – I piętro sala konferencyjna.
 2. Wadium w pieniądzu ustala się na kwotę 3.000,00 zł. a wysokość postąpienia na kwotę minimum 180,00 zł.
 3. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu w BS w Szczuczynie nr: 25 8768 0003 0000 0202 2000 0130 najpóźniej do dnia 11 czerwca b.r. włącznie, a dowód wpłaty okazać komisji przetargowej.
 4. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, a w przypadku jej uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej wadium przepada na rzecz Sprzedającego.
 5. Sprzedaż zwolniona z podatku VAT.
 6. Dodatkowo, nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do pokrycia kosztów wyceny nieruchomości w wysokości 615,00 zł. oraz opłat notarialnych i wieczystoksięgowych.
 7. Zastrzega się możliwość odwołania przetargu tylko z ważnych przyczyn.
 8. Wszelkich informacji w sprawie uzyskać pod nr tel. 86 273-50-80 wew. 226.

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 357

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe