Dziś jest: Poniedziałek 15 sierpnia 2022, Imieniny: Marii, Stelli .
Oferty Przetargowe Urzędu Miejskiego w Szczuczynie z 2021 roku
Data obowiązywania: 2021-05-14 - 2021-06-18

Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym z dnia 14 maja 2021 roku niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Szczuczynie przy ul. Jakuba Falkowskiego

OGŁOSZENIE  O  USTNYM  PRZETARGU

NIEOGRANICZONYM z dnia 14 maja 2021 roku.

BURMISTRZ  SZCZUCZYNA

OGŁASZA  I  NIEOGRANICZONY  PRZETARG  USTNY  NA  SPRZEDAŻ:

 

 1. Niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Szczuczynie przy ul. Jakuba Falkowskiego:

- działka o nr geod. 417 o pow. 1,7684 ha,

- księga wieczysta KW LM1G/00018748/9,

- właściciel nieruchomości: Gmina i Miasto Szczuczyn,

     - wg klasyfikacji gruntów: N – nieużytki, w całości areału”,

 • nieruchomość położona na południowo-zachodnim skraju zabudowy Szczuczyna. Oddalona (w linii prostej): ok. 549 m od kościoła, ok. 617 m od przystanku PKS i ok. 772 m od placu 1000-lecia, wokół którego zlokalizowane są obiekty handlowo-usługowe, banki i siedziba władz samorządowych. Od strony południowej graniczy z ul. Falkowskiego o nawierzchni żwirowej, od strony wschodniej z działką drogi gminnej transportu rolnego zaś od strony północnej i zachodniej z użytkami rolnymi. Teren działki stanowi obszar dawnego wylewiska ścieków komunalnych, posiada liczne zadolenia i zakrzewienia, w wielu miejscach zakamieniona i zanieczyszczona gruzem oraz odpadami komunalnymi. Nieruchomość ma kształt zbliżony do prostokąta przylegającego jednym bokiem do ul. J. Falkowskiego, w której znajduje się wodociąg i linia elektryczna. Dojazd do nieruchomości dobry.
 • dla terenu, na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość brak obowiązującego m.p.z.p. Południowa część działki jest objęta decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydaną przez Burmistrza Szczuczyna dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci napięcia SN-15kV oraz kontenerowej rozdzielni SN-15 kV/SN-15kV. W/w działka nie jest położona na obszarze rewitalizacji w stosunku, do którego podjęto by uchwałę, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji lub na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o której mowa w rozdziale 5 tejże ustawy,

Cena wywoławcza: – 82.054,00 złote.

Warunki przetargu.

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 18 czerwca (piątek) 2021 r. o godz.1200 w siedzibie tut. Urzędu Miejskiego przy placu 1000-lecia 23 w Szczuczynie, pokój nr 15 – I piętro sala konferencyjna.
 2. Wadium w pieniądzu ustala się na kwotę 15.000,00 zł. a wysokość postąpienia na kwotę minimum 830,00 zł.
 3. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu w BS w Szczuczynie nr: 25 8768 0003 0000 0202 2000 0130 najpóźniej do dnia 14 czerwca b.r. włącznie, a dowód wpłaty okazać komisji przetargowej.
 4. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, a w przypadku jej uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej wadium przepada na rzecz Sprzedającego.
 5. Sprzedaż zwolniona z podatku VAT.
 6. Dodatkowo, nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do pokrycia kosztów wyceny nieruchomości w wysokości 615,00 zł. oraz opłat notarialnych i wieczystoksięgowych.
 7. Zastrzega się możliwość odwołania przetargu tylko z ważnych przyczyn.
 8. Wszelkich informacji w sprawie uzyskać pod nr tel. 86 273-50-80 wew. 226.

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 718

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe