Dziś jest: Poniedziałek 15 sierpnia 2022, Imieniny: Marii, Stelli .
Oferty Przetargowe Urzędu Miejskiego w Szczuczynie z 2021 roku
Data obowiązywania: 2021-11-03 - 2021-11-23

OGŁOSZENIE O USTNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM z dnia 3 listopada 2021 roku: Niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym 0022 Skaje Gmina Szczuczyn

OGŁOSZENIE  O  USTNYM  PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM

z dnia 3 listopada 2021 roku

 

BURMISTRZ  SZCZUCZYNA

 OGŁASZA  I  NIEOGRANICZONY  PRZETARG  USTNY  NA  SPRZEDAŻ:

 

 1. Niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym 0022 Skaje Gmina Szczuczyn, składającej się z działek o nr geodezyjnych:

- 192 o pow. 0,2200 ha i nr 498 o pow. 0,0200 ha, KW LM1G/00028215/7,

- właściciel nieruchomości: Gmina i Miasto Szczuczyn,

     - wg rodzaju użytków działka nr 192 stanowi w całości nieużytek – N,

       natomiast działka nr 498 w całości stanowi drogę – dr,

 • nieruchomość położona śródpolnie w kierunku północnym od zabudowy wsi Skaje. Oddalona (w linii prostej): ok. 196 m od rzeki Wissy, ok. 530 m od najbliższej zabudowy wsi Skaje, ok. 1,53 km od drogi krajowej 61 i ok. 2,8 km od placu 1000-lecia w Szczuczynie. Ze wszystkich stron sąsiaduje z użytkami rolnymi. Teren nieruchomości zakrzewiony. Posiada kształt zbliżony do prostokąta i liczne zagłębienia po wydobywanych dawniej kopalinach. Dojazd utrudniony poprzez zwisające z sąsiedniej działki gałęzie drzew i częściowo zasiew kukurydzy. W drodze łączącej wieś Skaje ze wsią Rakowo zlokalizowana jest sieć wodociągowa i energetyczna. Działka nieogrodzona, nie posiada urządzeń infrastruktury technicznej,
 • obszar, na którym znajduje się nieruchomość nie posiada opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, nieruchomość nie jest objęta decyzją o warunkach zabudowy, która powodowałaby zmianę zagospodarowania terenu oraz nie jest przeznaczona na cel publiczny; nieruchomość nie jest położona na obszarze rewitalizacji, w stosunku do którego, podjęto by uchwałę, o której mowa w art. 8 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji lub na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o której mowa w rozdziale 5 w/w ustawy,

Cena wywoławcza: – 2.616,00 złotych.

Warunki przetargu.

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 10 grudnia (piątek) 2021 r. o godz.1200 w siedzibie tut. Urzędu Miejskiego przy placu 1000-lecia 23 w Szczuczynie, pokój nr 15 – I piętro sala konferencyjna.
 2. Wadium w pieniądzu ustala się na kwotę 500,00 zł. a wysokość postąpienia na kwotę minimum 30,00 zł.
 3. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu w BS w Szczuczynie nr: 25 8768 0003 0000 0202 2000 0130 najpóźniej do dnia 06 grudnia b.r. włącznie, a dowód wpłaty okazać komisji przetargowej.
 4. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, a w przypadku jej uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej wadium przepada na rzecz Sprzedającego.
 5. Sprzedaż zwolniona z podatku VAT.
 6. Dodatkowo, nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do pokrycia kosztów wyceny nieruchomości w wysokości 615,00 zł. oraz opłat notarialnych i wieczystoksięgowych.
 7. Zastrzega się możliwość odwołania przetargu tylko z ważnych przyczyn.
 8. Wszelkich informacji w sprawie można uzyskać pod nr tel. 86 273-50-80 wew. 226.

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 250

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe