Dziś jest: Piątek 22 września 2023, Imieniny: Tomasza, Maurycego .
PROW 2014-2020
Opublikowano: 2023-02-24

POWSTANIE NOWY PLAC ZABAWY PRZY UL. SIENKIEWICZA

    Z początkiem 2022 roku Gmina Szczuczyn złożyła dwa wnioski, których celem było zagospodarowanie i rewitalizacja miejsc wyłączonych społecznie. Jednym z tych miejsce był zdegradowany plac zabaw na Osiedlu Pawełki, a drugim działka przy nowych blokach na ul. Sienkiewicza. Oba wnioski przeszły pozytywną ocenę i otrzymały dofinansowanie.

więcej

Opublikowano: 2022-11-07

Świetlica w Rakowie

    W dniu 08 września 2021r. Stowarzyszenie „Szczuczyn 29” podpisało umowę z Wykonawcą Firmą Handlowo-Usługową „Mag-Bud” Piotr Lipski na roboty budowlane dotyczące budowy świetlicy wiejskiej we wsi Rakowo. Wykonawca wycenił zakres robót objętych ww. umową na kwotę 227 857,50 zł. Po podpisaniu protokołu przekazania terenu Firma niezwłocznie rozpoczęła prace ziemne przy budowie obiektu. Budowa w/w inwestycji zakończyła się 15.06.2022r., a budynek świetlicy wiejskiej został przekazany do użytku mieszkańcom.

więcej

Opublikowano: 2022-11-07

Rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej w Gminie Szczuczyn

    Od września 2021 roku trwają roboty związane z budową sieci kanalizacyjnej na ul. Pawełki oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Niedźwiadna, która zaopatruje 14 wsi w wodę pitną. Planowany termin ich zakończenia przewiduje się na koniec kwietnia 2023 roku, jednak nie ukrywamy, że chcielibyśmy zakończyć to zadanie wcześniej, a naprawdę została jedynie „kosmetyka”, a mianowicie dokończenie odbudowy nawierzchni ul. Pawełki.

więcej

Opublikowano: 2022-09-20

Kreatywna Wieś – Niedźwiadna

    W dniu 08 czerwca 2022r. Gmina Szczuczyn podpisała umowę w sprawie udzielenia pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na dofinansowanie zadania pn. „Poprawa funkcjonowania świetlicy wiejskiej w m. Niedźwiadna poprzez budowę instalacji fotowoltaicznej i zainstalowanie nowatorskich rozwiązań ogrzewania i wyposażenia obiektu” w ramach „Programu odnowy wsi województwa Podlaskiego – Kreatywna wieś” na kwotę 24 979,99 zł.

więcej

Opublikowano: 2020-12-09

Świetlice wiejskie w miejscowości Lipnik i Guty

    Dokładnie 18.11 br. odbył się odbiór końcowy zadania pn. Zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnych poprzez budowę świetlic wiejskich w miejscowościach Lipnik i Guty, gm. Szczuczyn. Roboty budowlane rozpoczęły się z dniem 12 lipca 2019 r. a wykonywane były przez Firmę Handlowo-Usługową „Mag-Bud” Piotr Lipski.

więcej

Opublikowano: 2020-08-31

INWESTUJEMY W GOSPODARKĘ WODNO-ŚCIEKOWĄ

    Kolejna z inwestycji rozpoczętych w 2020 roku to „Usprawnienie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Szczuczyn” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałanie Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii, z zakresu Gospodarki wodno-ściekowej.

więcej

Opublikowano: 2020-02-03

Świetlica w miejscowości Świdry Awissa

    W październiku 2019r. dokonany został odbiór końcowego zadania realizowanego pn. „Zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnych poprzez budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Świdry Awissa, gm. Szczuczyn”.

więcej

Opublikowano: 2018-09-28

Ruiny Szczuków

    W dniu 25 lipca 2018 roku Gmina Szczuczyn podpisała umowę o przyznaniu pomocy na zadanie pn. Zagospodarowanie zabytkowych ruin Pałacu Szczuków z XVII-XVIII wieku w mieście Szczuczyn w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, gdzie kwota pozyskanych środków wynosi 137 761 zł, natomiast całkowita wartość zadania to 216 503,53 zł.

więcej

Opublikowano: 2018-03-30

Rusza przebudowa ulic: Spokojna, Stodolna, Wiśniowa oraz drogi w m. Niedźwiedzkie

    Gmina Szczuczyn rozpoczyna realizację zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych na ulicach Stodolna, Wiśniowa i Spokojna w mieście Szczuczyn oraz drogi gminnej w miejscowości Niedźwiedzkie gm. Szczuczyn” dofinansowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

więcej

Opublikowano: 2018-03-28

Przebudowano blisko 8 km dróg gminnych w ramach PROW 2014-2020

    W 2017 roku na terenie gminy zakończona została ogromna inwestycja pn. Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Szczuczyn, był to jeden z etapów realizacji Programu „Asfaltowa Gmina” podjętego w 2014 roku. W ramach realizowanej inwestycji przebudowano blisko 8 km dróg lokalnych (gminnych), w miejscowościach Brzeźno, Chojnowo, Czarnowo, Mazewo, Skaje, Danowo, Jambrzyki, Milewo, Sokoły, Załuski, Zofijówka –Bzury, oraz w miejscowości Szczuczyn następujące ulice: J. Wagi, J. Pioli, Wołodyjowskiego, Oś. Pawełki odcinek D20-D21, D30-D31, D40-D41(obecnie pn. ul. Słoneczna).

więcej

Opublikowano: 2018-03-07

Przebudowa dróg gminnych

    W dniu 06 marca 2018 roku Gmina Szczuczyn podpisała umowę o przyznaniu pomocy na projekt pn. Przebudowa dróg gminnych na ulicach Stodolna, Wiśniowa i Spokojna w mieście Szczuczyn oraz drogi gminnej w miejscowości Niedźwiedzkie gm. Szczuczyn. Inwestycja realizowana jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Całkowita wartość inwestycji wynosi 476 965,24 zł a udzielona dotacja pokryje 63,63% tej kwoty, czyli 303 492,00 zł.

więcej

Opublikowano: 2018-03-07

TARG PRODUKTU LOKALNEGO

    W dniu 13 grudnia 2017 roku Gmina Szczuczyn podpisała umowę o przyznaniu pomocy na budowę targowiska miejskiego o wartości przekraczającej 1 900 000 zł. Inwestycja pn. Budowa targowiska miejskiego z handlem produktem lokalnym w Szczuczynie, realizowana jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, gdzie kwota pozyskanych środków wynosi 999 991 zł.

więcej

drukuj

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe