Dziś jest: Wtorek 06 czerwca 2023, Imieniny: Pauliny, Norberta .
Znajdujesz się tutaj: Strona główna Rewitalizacja
Rewitalizacja
Opublikowano: 2017-06-19

Zaproszenie do składania propozycji projektów

Burmistrz Szczuczyna zaprasza wszystkich zainteresowanych a w szczególności mieszkańców, przedsiębiorców, organizacje społeczne z wyznaczonych terenów zdegradowanych i do rewitalizacji w gminie Szczuczyn, do składania propozycji projektów które przyczynią się do poprawy warunków społecznych, gospodarczych oraz funkcjonalnych na następujący terenach zdegradowanych i do rewitalizacji:

Podobszar I – miasto Szczuczyn – do którego należy ul.: Falkowskiego, Kilińskiego, Łomżyńska, Plac 1000-lecia oraz teren tzw. „Starego Parku” przy ul. Senatorskiej i teren po byłym Państwowym Ośrodku Maszynowym na ul. Sienkiewicza.

Podobszar II - sołectwo Niećkowo.

Propozycje działań powinny w sposób jednoznaczny wpływać na zmniejszenie skali problemów wcześniej zdefiniowanych dla tych obszarów.

Na podstawie przeprowadzonej diagnozy oraz spotkań z mieszkańcami gminy Szczuczyn do najważniejszych problemów w/w podobszarów możemy zaliczyć:

niedostateczna ilość miejsc pracy skutkująca wysokim bezrobociem, starzejące się społeczeństwo, uzależnienie od pomocy społecznej, ubóstwo, brak szerszej oferty spędzania czasu wolnego dla różnych grup wiekowych, dewastacja budynków, niezagospodarowana przestrzeń publiczna, spożywanie alkoholu w miejscach publicznych, niewykorzystane dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze gminy w rozwoju turystyki, brak odnawialnych źródeł energii.

Zgodnie z zasadami tworzenia Programu Rewitalizacji wszystkie projekty/przedsięwzięcia rewitalizacyjne powinny być prowadzone na terenach wcześniej wyznaczonych do rewitalizacji. Niemniej jednak projekty mogą również dotyczyć obszarów gminy poza obszarem rewitalizacji, o ile zaproponowane działania w sposób jednoznaczny wpłyną na poprawę stanu kryzysowego na obszarze rewitalizacji.

Karty projektów, wypełnione na załączonym formularzu, prosimy składać:

  1. drogą elektroniczną na adres e-mail: rewitalizacja@um.szczuczyn.pl wpisując w tytule „Karty projektów- rewitalizacja”
  2. drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miejskiego w Szczuczynie, ul. Plac 1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn, z dopiskiem: „Karty projektów- rewitalizacja”
  3. bezpośrednio do punktu ds. rewitalizacji utworzonego w Urzędzie Miejskim w Szczuczynie w godzinach pracy Urzędu

Prosimy o wypełnianie 1 karty projektu dla 1 przedsięwzięcia/projektu rewitalizacyjnego. Ilość złożonych kart projektu- bez ograniczeń.

Termin składania / nadsyłania kart upływa 30 czerwca 2017r.

Serdecznie zapraszam do stworzenia wyższej jakości życia i przestrzeni w gminie Szczuczyn!

Artur Kuczyński

Logotyp_rewitalizacja

Do pobrania:

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 1790

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe