Dziś jest: Wtorek 06 czerwca 2023, Imieniny: Pauliny, Norberta .
Znajdujesz się tutaj: Strona główna Rewitalizacja
Rewitalizacja
Opublikowano: 2018-01-16

ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Burmistrz Szczuczyna zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Szczuczyn oraz projektu skorygowanej Diagnozy służącej wyznaczeniu obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji Gminy Szczuczyn.

więcej

Opublikowano: 2017-08-11

Zaproszenie do konsultacji społecznych w sprawie projektu uchwały w sprawie przyjęcia GPR

Burmistrz Szczuczyna zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu Uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji gminy Szczuczyn na lata 2017-2023 oraz

projektu Gminnego Programu Rewitalizacji gminy Szczuczyn na lata 2017-2023.Burmistrz Szczuczyna zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu Uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji gminy Szczuczyn na lata 2017-2023 oraz

projektu Gminnego Programu Rewitalizacji gminy Szczuczyn na lata 2017-2023.

więcej

Opublikowano: 2017-06-19

Zaproszenie do składania propozycji projektów

Burmistrz Szczuczyna zaprasza wszystkich zainteresowanych a w szczególności mieszkańców, przedsiębiorców, organizacje społeczne z wyznaczonych terenów zdegradowanych i do rewitalizacji w gminie Szczuczyn, do składania propozycji projektów które przyczynią się do poprawy warunków społecznych, gospodarczych oraz funkcjonalnych na następujący terenach zdegradowanych i do rewitalizacji:

Podobszar I – miasto Szczuczyn – do którego należy ul.: Falkowskiego, Kilińskiego, Łomżyńska, Plac 1000-lecia oraz teren tzw. „Starego Parku” przy ul. Senatorskiej i teren po byłym Państwowym Ośrodku Maszynowym na ul. Sienkiewicza.

Podobszar II - sołectwo Niećkowo.

więcej

Opublikowano: 2017-05-15

Zaproszenie na spotkanie w ramach konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały w sprawie wyznaczania obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Szczuczyn oraz projektu Diagnozy służącej wyznaczeniu obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji Gminy Szczuczyn

    Burmistrz Szczuczyna zaprasza na spotkanie otwarte z interesariuszami rewitalizacji, umożliwiające omówienie zasad wyznaczania obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji gminy Szczuczyn, a także przedstawienia uwag w formie dyskusji i warsztatów.

    Spotkanie odbędzie się 24 maja 2017 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szczuczynie – sala konferencyjna na poddaszu.

więcej

Opublikowano: 2017-04-26

ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

    Burmistrz Szczuczyna zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu Uchwały w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Szczuczyn oraz projektu Diagnozy służącej wyznaczeniu obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji Gminy Szczuczyn.

więcej

Opublikowano: 2017-04-19

Informacja o spotkaniu konsultacyjno – warsztatowym

    Burmistrz Szczuczyna zaprasza na spotkanie dotyczące opracowywania Gminnego Programu Rewitalizacji.

    Spotkanie konsultacyjno – warsztatowe z mieszkańcami Gminy odbędzie się w dniu 28.04.2017 r. o godz. 10:00, na sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczuczynie, ul. Plac 1000- lecia 23.

    Natomiast spotkanie konsultacyjno – warsztatowe z grupami przedstawicielskimi zaplanowano na dzień 28.04.2017 r. na godz. 13:00. Miejsce spotkania - sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Szczuczynie, ul. Plac 1000- lecia 23.

więcej

Opublikowano: 2017-04-19

Obwieszczenie Burmistrza Szczuczyna z dnia 19 kwietnia 2017r. zawiadamiające, że w dniach od 26 kwietnia 2017 r. do 26 maja 2017 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Szczuczynie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

    Zgodnie z art. 6 i art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777 z późn. zm.) Burmistrz Szczuczyna zawiadamia, że w dniach od 26 kwietnia 2017 r. do 26 maja 2017 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Szczuczynie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

więcej

Opublikowano: 2017-04-07

Informacja o spotkaniu konsultacyjno – warsztatowym

    Burmistrz Szczuczyna zaprasza na kolejne spotkanie dotyczące opracowywania Gminnego Programu Rewitalizacji.

    Spotkanie konsultacyjno – warsztatowe z mieszkańcami Gminy odbędzie się w dniu 18.04.2017 r. o godz. 10:00, na Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczuczynie, ul. Plac 1000- lecia 23.

    Natomiast spotkanie konsultacyjno – warsztatowe z grupami przedstawicielskimi zaplanowano na dzień 18.04.2017 r. na godz. 13:00. Miejsce spotkania - sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Szczuczynie, ul. Plac 1000- lecia 23.

więcej

Opublikowano: 2017-04-04

Spotkanie szkoleniowe w ramach opracowywania Gminnego Programu Rewitalizacji

    W dniu 31 marca 2017 r. odbyły się spotkania z mieszkańcami miasta i gminy Szczuczyn oraz z grupami przedstawicielskimi, mające na celu zapoznanie mieszkańców Gminy z pojęciem rewitalizacji.

więcej

Opublikowano: 2017-04-04

Spotkanie szkoleniowe dla członków Komitetu Rewitalizacji

    Gmina Szczuczyn przystąpiła do opracowywania Gminnego Programu Rewitalizacji. W związku z tym rozpoczął się cykl szkoleń i warsztatów przewidzianych w projekcie. W dniu 30 marca 2017 r. odbyło się szkolenie członków Komitetu Rewitalizacji, wyłonionych w drodze konsultacji społecznych, a powołanych zarządzeniem Burmistrza Szczuczyna.

więcej

Opublikowano: 2017-04-04

Raport z konsultacji społecznych dotyczących zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

    Przedmiotem przeprowadzonych konsultacji społecznych był projekt uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. Podmiotami konsultacji byli wszyscy mieszkańcy miasta i gminy Szczuczyn. Konsultacje społeczne przeprowadzono na podstawie art. 6 oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777).

więcej

Opublikowano: 2017-03-22

Informacja o szkoleniu

     Gmina Szczuczyn przystąpiła do opracowywania Programu Rewitalizacji Gminy Szczuczyn. W ramach realizacji działań projektowych zaplanowano cykl szkoleń i spotkań konsultacyjno- warsztatowych, podczas których poruszona zostanie m.in. tematyka dotycząca:

więcej

drukuj

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe