Dziś jest: Sobota 16 stycznia 2021, Imieniny: Marcelego, Włodzimierza .
Znajdujesz się tutaj: Strona głównaOPS Rodzina 500+
Rodzina 500+

Rodzina 500+

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

 

Od 1 lipca 2019 r. zrezygnowano z kryterium dochodowego w programie "Rodzina 500+". Świadczenie będzie można uzyskać na każde dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18 r. życia, w związku z tym konieczne jest złożenie wniosku do kontynuacji otrzymywania wsparcia.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać od 1 lipca 2019 r. drogą internetową za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS, ePUAP i bankowości elektronicznej lub od 1 sierpnia 2019 r. do 30 września 2019 r. w tut. Ośrodku Pomocy Społecznej. Złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku do 30 września 2019 r. będzie gwarantowało przyznanie świadczenia z wyrównaniem od 1 lipca 2019 r. Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek w późniejszym terminie (po 30 września), prawo do świadczenia wychowawczego zostanie przyznane od miesiąca złożenia wniosku, czyli np. wniosek złożony w październiku 2019 r. – świadczenie zostanie przyznane od października.

 

UWA GA !!!

W związki z tym, iż do tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczuczynie drogą  elektroniczną napływają wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego, uprzejmie informujemy o najczęściej popełnianych błędach we wnioskach:

- wpisywanie adresu zameldowania, zamiast adresu zamieszkania (wniosek składa się w miejscu zamieszkania, a nie zameldowania),

- wysyłanie po dwa lub więcej wniosków, które dotyczą tej samej rodziny i tych samych dzieci. W przypadku posiadania więcej niż jednego dziecka, we  wniosku należy wpisać wszystkie dzieci (wszystkie dzieci do 18 roku życia),

- składanie wniosku o przyznanie świadczenia wychowawczego na dziecko małżonka, partnera z poprzedniego związku,

- źle wpisywane adresy e-mail.

 

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w formie papierowej można składać od 1 sierpnia w Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczuczynie, ul. Plac 1000-lecia 23 w pokoju nr 5, w dni robocze w godzinach:

·         poniedziałek   - wtorek : 7 30 - 15 30

·         środa: 9 00 - 17 00

·         czwartek  - piątek : 7 30 - 15 30

 

Wnioski i oświadczenia do pobrania na stronie Ministerstwa Rodziny Pacy i Polityki Społecznej http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/wzor-wniosku-o-swiadczenie-wychowawcze/

 

drukuj

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe