Dziś jest: Poniedziałek 10 sierpnia 2020, Imieniny: Bogdana, Borysa .
RPO WP 2014-2020

Opublikowano: 2019-04-09

Oświetlenie LED w Gminie Szczuczyn

    Gmina Szczuczyn podpisała umowę na dofinansowanie projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej i kontrola stanu powietrza w mieście Szczuczyn poprzez wymianę opraw oświetleniowych oraz budowę systemu pomiaru zanieczyszczeń” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, działanie 5.4. Strategie niskoemisyjne, który to ma na celu przeprowadzenie modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Szczuczyna poprzez wyminę opraw oświetleniowych na energooszczędne oprawy LED-owe.

więcej

Opublikowano: 2018-12-03

Kolejne instalacje OZE na terenie gminy

    Pod koniec listopada br. zostały zakończone prace nad zadaniem pn. „Słoneczne instalacje OZE w gminie Szczuczyn”. W ramach projektu zamontowano 71 instalacji kolektorów słonecznych produkujących ciepło do podgrzewania centralnej wody użytkowej oraz 45 instalacji fotowoltaicznych produkujących energię elektryczną, w tym 33 instalacje hybrydowe, oznacza to, że dla jednego budynku wykonano zarówno instalację solarną, jak i fotowoltaiczną. Łącznie wybudowano 116 instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii dla 84 gospodarstw indywidualnych na terenie miasta i gminy Szczuczyn.

więcej

Opublikowano: 2018-12-03

Rewitalizacja PKS

    W listopadzie br. Wykonawca robót budowlanych Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe w Piszu Sp. z o.o., wyłonionym w przetargu nieograniczonym, zakończył prace budowlane nad modernizacją przystanku komunikacji samochodowej oraz parkingu przy ulicy Sobieskiego.

więcej

Opublikowano: 2018-11-30

Akademia Przedszkolaka

Gmina Szczuczyn otrzymała dofinansowanie z projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020;
Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja
Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

więcej

Opublikowano: 2018-11-19

Kolejny udany projekt zakończony

    W listopadzie br. Wykonawca robót budowlanych Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., wyłonionym w przetargu nieograniczonym, zakończył prace budowlane nad remontem świetlicy w miejscowości Skaje.

więcej

Opublikowano: 2018-09-24

Oświetlenie LED w Gminie Szczuczyn

    W ramach gospodarki niskoemisyjnej w sposób efektywny zużywa się/lub wytwarza energię i materiały, a także usuwa bądź odzyskuje odpady metodami minimalizującymi emisję gazów cieplarnianych. Z perspektywy gminnej przejście do gospodarki niskoemisyjnej jest wielkim wyzwaniem, które wymaga starannego planowania w celu wykorzystania dostępnych rozwiązań. W związku z tym 8 czerwca 2018r. Gmina Szczuczyn podpisała umowę na dofinansowanie projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej i kontrola stanu powietrza w mieście Szczuczyn poprzez wymianę opraw oświetleniowych oraz budowę systemu pomiaru zanieczyszczeń” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, działanie 5.4. Strategie niskoemisyjne, który to ma na celu przeprowadzenie modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Szczuczyna poprzez wyminę opraw oświetleniowych na energooszczędne oprawy LED-owe.

więcej

Opublikowano: 2018-09-18

Nowoczesne przedszkole

    W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w sierpniu br. Wykonawcą robót budowlanych dotyczących zadania pn. Adaptacja pomieszczeń części parteru Szkoły Podstawowej na potrzeby oddziału przedszkolnego wraz z budową parkingu i doposażeniem placu zabaw zostało Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe DOMHAL. Przekazanie placu terenu nastąpiło 17.09.2018r. zaś cały zakres robót zgodnie z podpisaną umową zostanie zakończony najpóźniej do dnia 22 lutego 2019r.

więcej

Opublikowano: 2018-07-30

Modernizacja PKS

    W dniu 30 lipca 2018 roku Gmina Szczuczyn podpisała umowę o przyznaniu pomocy na projekt pn. Remont przystanku komunikacji samochodowej przy ulicy Sobieskiego w Szczuczynie. Inwestycja realizowana jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość inwestycji wynosi 237 246,21 zł a udzielona dotacja pokryje 85% tej kwoty, czyli 201 659,23 zł.

więcej

Opublikowano: 2018-06-12

Remont świetlicy w Skajach

    W dniu 08 czerwca 2018 roku Gmina Szczuczyn podpisała umowę o przyznaniu pomocy na remont świetlicy wiejskiej o wartości blisko 100 000,00 zł. Inwestycja pn. Remont świetlicy wiejskiej we wsi Skaje, realizowana jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, gdzie kwota pozyskanych środków wynosi około 50 000,00 zł.

więcej

Opublikowano: 2018-04-06

Nowe instalacje OZE w Gminie Szczuczyn

    W dniu 6 marca 2018r. Gmina Szczuczyn podpisała umowę na dofinansowanie projektu pn. „Słoneczne instalacje OZE w gminie Szczuczyn” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.

więcej

Opublikowano: 2016-12-01

Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Szczuczynie

    Trwa realizacja inwestycji pn. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Szczuczyn, której celem jest przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji trzech budynków użyteczności publicznej:

  1. Publiczne Gimnazjum im. Stanisława Antoniego Szczuki w Szczuczynie, Plac 1000-lecia 14;
  2. Szkoła Podstawowa w Niedźwiadnej wraz z przyległym budynkiem mieszkalnym, Niedźwiadna 49;
  3. Hala Sportowa w Szczuczynie, ul. Grunwaldzka 2.

więcej

Opublikowano: 2016-08-08

Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Szczuczynie

    Gmina Szczuczyn w 2015 roku złożyła wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, działanie 5.3. Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej, priorytet inwestycyjny 4.3. Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym, którego celem było przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji trzech budynków użyteczności publicznej, którymi są:

  • Publiczne Gimnazjum im. Stanisława Antoniego Szczuki w Szczuczynie, Plac 1000-lecia 14;
  • Szkoła Podstawowa w Niedźwiadnej wraz z przyległym budynkiem mieszkalnym, Niedźwiadna 49;
  • Hala Sportowa w Szczuczynie, ul. Grunwaldzka 2.

więcej

drukuj

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe