Dziś jest: Piątek 22 września 2023, Imieniny: Tomasza, Maurycego .
RPO WP 2014-2020

Opublikowano: 2022-12-14

KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ AGLOMERACJI SZCZUCZYN

    Zadanie pn. „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno - ściekowej aglomeracji Szczuczyn”, jest w trakcie realizacji od 27 maja 2020r. To jedna z największych inwestycji, nad którą Referat Rozwoju i Inwestycji ma przyjemność pracować, ale i największa jak do tej pory realizowana przez Gminę Szczuczyn.

więcej

Opublikowano: 2022-12-08

PLAC ZABAW NA PAWEŁKACH PO RENOWACJI

    Zgodnie z założeniami projektu pn.”Rewitalizacja zdegradowanego placu zabaw na działce 1163/63 w mieście Szczuczyn”, na Pawełkach odnowiono plac zabaw. Widok starej huśtawki, piaskownicy i altany znikł sprzed oczu mieszkańców osiedla. Zadanie zakładało demontaż starych urządzeń, które nie spełniały już swojej funkcji oraz ożywienie obiektu poprzez zamontowanie dwóch nowoczesnych zestawów zabawowych.

więcej

Opublikowano: 2022-12-08

OTWARCIE LOKALNEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

    Pozyskane w 2020 roku dofinansowanie na budowę Lokalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Szczuczynie było spełnieniem marzeń nie tylko pracowników Urzędu Miejskiego w Szczuczynie, ale również odpowiedzią na wieloletnie rozmowy o potrzebach lokalnych przedsiębiorców, zwłaszcza tych chcących rozpocząć swoją działalność.

więcej

Opublikowano: 2022-04-14

NOWA PRZESTRZEŃ REKREACYJNA W SZCZUCZYNIE

    Z początkiem roku Gmina Szczuczyn złożyła dwa wnioski, których celem było zagospodarowanie i rewitalizacja miejsc wyłączonych społecznie. Oba wnioski przeszły pozytywną ocenę i otrzymały dofinansowanie. Już niebawem ruszą pierwsze przetargi i wyłanianie najkorzystniejszych ofert realizacji

więcej

Opublikowano: 2022-04-14

LOKALNY INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

    Budowa inkubatora to spore wyzwanie, ale i szansa dla Szczuczyna i jego przedsiębiorców. Pozyskane w 2020 roku dofinansowanie przybiera już realne kształty, które większość mieszkańców zapewne bacznie obserwuje. A to za przyczyną widoku wyniosłego budynku, którego nie sposób już przeoczyć. Prace budowlane zmierzają ku końcowi, niebawem rozpocznie się czas rekrutacji i podpisywania umów z zainteresowanymi przedsiębiorcami.

więcej

Opublikowano: 2021-07-08

Ogłoszenie o rozpoczęciu otwartego naboru wniosków o powierzenie Grantów na zakup i montaż Instalacji OZE na potrzeby budynków indywidualnych mieszkalnych

    Szanowni Państwo,

    Z dniem zamieszczenia niniejszej informacji tj. 08.07.2021 roku, ogłaszamy rozpoczęcie otwartego naboru wniosków o powierzenie Grantów na zakup i montaż Instalacji OZE na potrzeby budynków indywidualnych mieszkalnych. Nabór wniosków potrwa do dnia 23.07.2021 roku (piątek), każdy wniosek, który wpłynie po terminie pozostanie bez rozpatrzenia.

więcej

Opublikowano: 2020-10-05

INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W SZCZUCZYNIE

    Zarząd Województwa Podlaskiego przyznał Gminie Szczuczyn dofinansowanie w wysokości 5 mln zł na budowę Lokalnego Inkubatora Przedsiębiorczości. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa.

więcej

Opublikowano: 2020-09-02

OZE NA BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE SZCZUCZYN

    Po raz kolejny w trosce o poprawę jakości środowiska naturalnego, Gmina Szczuczyn wzięła udział w konkursie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii, na inwestycje z zakresu budowy nowych lub zwiększenia mocy jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z OZE. Tym razem cele były dwa, mianowicie zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez zmniejszenie zużywanej energii elektrycznej oraz oszczędności jakie powstaną dzięki energii wyprodukowanej przez instalacje fotowoltaiczne.

więcej

Opublikowano: 2020-09-02

KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ AGLOMERACJI SZCZUCZYN

    Dnia 23.03.2020r. Gmina Szczuczyn ogłosiła przetarg nieograniczony na zadania pn. „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno - ściekowej aglomeracji Szczuczyn”. Jest to jedna z największych inwestycji, nad którą Referat Rozwoju i Inwestycji ma przyjemność pracować. Zadanie zostało podzielone na dwie części, I część dotyczyła zaprojektowania i wykonania robót budowlanych, natomiast II dostawy i montażu.

więcej

Opublikowano: 2020-09-02

PIERWSZY PUMP TRACK W POWIECIE

    Nowy rok, nowe wyzwania. Rok 2020 rozpoczęliśmy kolejnymi inwestycji, jak również zakończyliśmy projekty realizowane w ubiegłym roku, inne dodatkowo będą kontynuowane w przyszłych latach ze względu na swoją złożoność. Jedną z mniejszych inwestycji jaką rozpoczęliśmy z początkiem lipca tego roku jest budowa strefy aktywności fizycznej, gdzie głównym jej elementem jest tor Pump Track-owy, czyli wyczynowy tor rowerowy. Po torze można się także poruszać na deskach, hulajnogach, rolkach, itp., warunkiem jest, aby nie były to pojazdy mechaniczne, tj. hulajnogi elektryczne, czy motorowery, itd.

więcej

Opublikowano: 2019-04-09

Oświetlenie LED w Gminie Szczuczyn

    Gmina Szczuczyn podpisała umowę na dofinansowanie projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej i kontrola stanu powietrza w mieście Szczuczyn poprzez wymianę opraw oświetleniowych oraz budowę systemu pomiaru zanieczyszczeń” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, działanie 5.4. Strategie niskoemisyjne, który to ma na celu przeprowadzenie modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Szczuczyna poprzez wyminę opraw oświetleniowych na energooszczędne oprawy LED-owe.

więcej

Opublikowano: 2018-12-03

Kolejne instalacje OZE na terenie gminy

    Pod koniec listopada br. zostały zakończone prace nad zadaniem pn. „Słoneczne instalacje OZE w gminie Szczuczyn”. W ramach projektu zamontowano 71 instalacji kolektorów słonecznych produkujących ciepło do podgrzewania centralnej wody użytkowej oraz 45 instalacji fotowoltaicznych produkujących energię elektryczną, w tym 33 instalacje hybrydowe, oznacza to, że dla jednego budynku wykonano zarówno instalację solarną, jak i fotowoltaiczną. Łącznie wybudowano 116 instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii dla 84 gospodarstw indywidualnych na terenie miasta i gminy Szczuczyn.

więcej

Opublikowano: 2018-12-03

Rewitalizacja PKS

    W listopadzie br. Wykonawca robót budowlanych Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe w Piszu Sp. z o.o., wyłonionym w przetargu nieograniczonym, zakończył prace budowlane nad modernizacją przystanku komunikacji samochodowej oraz parkingu przy ulicy Sobieskiego.

więcej

Opublikowano: 2018-11-30

Akademia Przedszkolaka

Gmina Szczuczyn otrzymała dofinansowanie z projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020;
Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja
Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

więcej

Opublikowano: 2018-11-19

Kolejny udany projekt zakończony

    W listopadzie br. Wykonawca robót budowlanych Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., wyłonionym w przetargu nieograniczonym, zakończył prace budowlane nad remontem świetlicy w miejscowości Skaje.

więcej

Opublikowano: 2018-09-24

Oświetlenie LED w Gminie Szczuczyn

    W ramach gospodarki niskoemisyjnej w sposób efektywny zużywa się/lub wytwarza energię i materiały, a także usuwa bądź odzyskuje odpady metodami minimalizującymi emisję gazów cieplarnianych. Z perspektywy gminnej przejście do gospodarki niskoemisyjnej jest wielkim wyzwaniem, które wymaga starannego planowania w celu wykorzystania dostępnych rozwiązań. W związku z tym 8 czerwca 2018r. Gmina Szczuczyn podpisała umowę na dofinansowanie projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej i kontrola stanu powietrza w mieście Szczuczyn poprzez wymianę opraw oświetleniowych oraz budowę systemu pomiaru zanieczyszczeń” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, działanie 5.4. Strategie niskoemisyjne, który to ma na celu przeprowadzenie modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Szczuczyna poprzez wyminę opraw oświetleniowych na energooszczędne oprawy LED-owe.

więcej

Opublikowano: 2018-09-18

Nowoczesne przedszkole

    W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w sierpniu br. Wykonawcą robót budowlanych dotyczących zadania pn. Adaptacja pomieszczeń części parteru Szkoły Podstawowej na potrzeby oddziału przedszkolnego wraz z budową parkingu i doposażeniem placu zabaw zostało Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe DOMHAL. Przekazanie placu terenu nastąpiło 17.09.2018r. zaś cały zakres robót zgodnie z podpisaną umową zostanie zakończony najpóźniej do dnia 22 lutego 2019r.

więcej

Opublikowano: 2018-07-30

Modernizacja PKS

    W dniu 30 lipca 2018 roku Gmina Szczuczyn podpisała umowę o przyznaniu pomocy na projekt pn. Remont przystanku komunikacji samochodowej przy ulicy Sobieskiego w Szczuczynie. Inwestycja realizowana jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość inwestycji wynosi 237 246,21 zł a udzielona dotacja pokryje 85% tej kwoty, czyli 201 659,23 zł.

więcej

Opublikowano: 2018-06-12

Remont świetlicy w Skajach

    W dniu 08 czerwca 2018 roku Gmina Szczuczyn podpisała umowę o przyznaniu pomocy na remont świetlicy wiejskiej o wartości blisko 100 000,00 zł. Inwestycja pn. Remont świetlicy wiejskiej we wsi Skaje, realizowana jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, gdzie kwota pozyskanych środków wynosi około 50 000,00 zł.

więcej

Opublikowano: 2018-04-06

Nowe instalacje OZE w Gminie Szczuczyn

    W dniu 6 marca 2018r. Gmina Szczuczyn podpisała umowę na dofinansowanie projektu pn. „Słoneczne instalacje OZE w gminie Szczuczyn” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.

więcej

Opublikowano: 2016-12-01

Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Szczuczynie

    Trwa realizacja inwestycji pn. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Szczuczyn, której celem jest przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji trzech budynków użyteczności publicznej:

  1. Publiczne Gimnazjum im. Stanisława Antoniego Szczuki w Szczuczynie, Plac 1000-lecia 14;
  2. Szkoła Podstawowa w Niedźwiadnej wraz z przyległym budynkiem mieszkalnym, Niedźwiadna 49;
  3. Hala Sportowa w Szczuczynie, ul. Grunwaldzka 2.

więcej

Opublikowano: 2016-08-08

Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Szczuczynie

    Gmina Szczuczyn w 2015 roku złożyła wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, działanie 5.3. Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej, priorytet inwestycyjny 4.3. Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym, którego celem było przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji trzech budynków użyteczności publicznej, którymi są:

  • Publiczne Gimnazjum im. Stanisława Antoniego Szczuki w Szczuczynie, Plac 1000-lecia 14;
  • Szkoła Podstawowa w Niedźwiadnej wraz z przyległym budynkiem mieszkalnym, Niedźwiadna 49;
  • Hala Sportowa w Szczuczynie, ul. Grunwaldzka 2.

więcej

drukuj

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe