Dziś jest: Wtorek 06 czerwca 2023, Imieniny: Pauliny, Norberta .
Szkoła Podstawowa w Niedźwiadnej

Historia Szkoły Podstawowej w Niedźwiadnej

Przed I wojną światową w Niedźwiadnej istniała jednoklasowa szkoła elementarna prowadzona przez władze carskie.

Historia szkoły w okresie międzywojennym zaczyna się w roku 1920- powstaje Publiczna Szkoła Powszechna a posadę pierwszego nauczyciela obejmuje Pan Zygmunt Jasionowski. Do roku 1926 jest to szkoła I stopnia, czyli są cztery klasy szkoły podstawowej.

W roku 1926/1927 powstaje szkoła II stopnia, która realizowała program szkoły powszechnej z tym, że klasa szósta była dwuletnia – z programem „A” dla pierwszego roku nauki i programem „B” dla drugiego roku. W szkole pracuje trzech nauczycieli. Taka organizacja szkoły pozostaje do roku 1938/1939.

W latach okupacji od października 1939 roku do czerwca 1941 roku w Niedźwiadnej istniała szkoła podstawowa, w której zajęcia odbywały się w języku rosyjskim. Do pomocy Panu Z. Jasionowskiemu przysłano trzech nauczycieli ze Związku Radzieckiego. Nauka była obowiązkowa, a za nieposyłanie dzieci do szkoły groziły represje- począwszy od kar pieniężnych po wywózki na Sybir. Około roku 1943 Pan Z. Jasionowski rozpoczyna prowadzenie tajnego nauczania w kompletach po 4-5 osób.

W roku 1945 przystąpiono do organizacji siedmioklasowej Publicznej Szkoły Powszechnej w Niedźwiadnej. Oprócz Pana Jasionowskiego nauczycielami zostali: Irena Biedrzycka, Halina Kalinowska, Ludwik Szymanowski. W połowie lat 60-tych zmieniono nazwę szkoły z Publicznej Szkoły Powszechnej na Szkołę Podstawową w Niedźwiadnej.

Od roku 1967/1968 zostaje wprowadzona ośmioklasowa szkoła podstawowa, która działa do roku 1973.

Rok 1973 to rok przełomowy w działalności szkoły. W tym roku powstaje Zbiorcza Szkoła Gminna w Szczuczynie, czego konsekwencją jest likwidacja ośmioklasowej szkoły. W jej miejsce powstaje trzyklasowa filia szkoły zbiorczej. Szkoła otrzymuje nazwę Zbiorcza Szkoła Gminna w Szczuczynie Punkt Filialny w Niedźwiadnej. Taka sytuacja trwa do roku 1981.

W roku 1981/1982 nastąpiło reaktywowanie ośmioletniej Szkoły Podstawowej w Niedźwiadnej. Dzięki staraniom ówczesnego dyrektora- Pana Piotra Witkowskiego oraz rodziców rozpoczęto budowę nowego budynku szkolnego. Powołano Społeczny Komitet Budowy Szkoły w Niedźwiadnej, w skład którego weszli: Wanda Grunwald z Niedźwiadnej, Kazimierz Bednarczyk z Brzeźna, Hipolit Śleszyński z Niedźwiadnej, Antoni Rudzki z Mazewa, Kazimierz Dobrzycki z Kurek oraz Andrzej Wszeborowski z Czarnowa. Budowa nowej szkoły trwała 6 lat- od roku 1985 do roku 1991.

Od roku szkolnego 2000/2001, zgodnie z reformą oświaty z 1999 roku, wprowadzono sześcioletnią szkołę podstawową.

Dyrektorzy:

 • Zygmunt Jasionowski- kierownik szkoły w latach 1920-1961,
 • Irena Biedrzycka- kierownik szkoły w latach 1961-1973,
 • Danuta Witkowska- kierownik szkoły w latach 1973-1977,
 • Piotr Witkowski- dyrektor szkoły w latach 1977-1991,
 • Zofia Dobrzycka- dyrektor szkoły w latach 1991- 2001,
 • Ewa Grunwald- dyrektor szkoły od roku 2001.

Szkoła Podstawowa w Niedźwiadnej obecnie

Szkoła

Świetlica

Biblioteka

Izba Pamięci

Izba Pamięci

Izba Pamięci

Lekcja przyrody

Oddział przedszkolny

Pracownia komputerowa

Stołówka

Uczymy sie ratować

Uroczystości szkolne

Uroczystości szkolne 11 XI

Uroczystości szkolne - zakończenie roku

 

 Szkoła Podstawowa im. Zesłańców Sybiru

Niedźwiadna 49, 19-230 Szczuczyn

tel. 86 272 56 51

www.spniedzwiadna.pl 

niedzwiadna@wp.pl

Rada Pedagogiczna:

 1. Krzysztof Grunwald- dyrektor
 2. Katarzyna Grabowska-Wizner
 3. Jolanta Nerkowska
 4. Brygida Kurzątkowska
 5. Hanna Dzięgielewska
 6. Alicja Szleszyńska
 7. Barbara Grunwald
 8. Katarzyna Kurzątkowska’
 9. Małgorzata Laszczkowska
 10. Kamila Banachowska
 11. Krystyna Niedźwiecka

Położenie i baza szkoły:

Szkoła znajduje się na terenie gminy Szczuczyn. Zlokalizowana jest za wioska. Zajmuje posesję 1,32 hektara, a powierzchnia użytkowa obiektu wynosi 2224,16 m2. Szkoła posiada oddział przedszkolny, 6 izb lekcyjnych, nowoczesną pracownię multimedialną, bibliotekę wraz z czytelnią, świetlicę, stołówkę, salę gimnastyczną, pokój nauczycielski, gabinet dyrektora, gabinet logopedyczny oraz Szkolna Izbę Pamięci poświęconą ofiarom Sybiru. Ponadto w szkole są szatnie, łazienki oraz przestronne korytarze.

Obwód szkoły, uczniowie:

W szkole uczą się dzieci w oddziale przedszkolnym oraz klasach I-VI z następujących miejscowości: Niedźwiadna, Kurki, Brzeźno, Dołęgi, Mazewo, Czarnowo i Załuski.

Sukcesy i mocne strony szkoły:

 • Bardzo dobra atmosfera szkoły, przyjacielskie relacje między uczniami, nauczycielami, rodzicami i dyrektorem,
 • Bardzo dobra znajomość uczniów i ich środowiska rodzinnego,
 • Zintegrowane zespoły klasowe,
 • Bardzo dobre warunki lokalowe,
 • Stabilna kadra,
 • Brak problemów wychowawczych,
 • Sukcesy sportowe,
 • Owocny udział w różnych konkursach.,
 • Wysoki wynik uzyskany na sprawdzianie zewnętrznym,
 • Szkoła posiada Honorowy Certyfikat Bezpieczeństwa „Szkoła Bezpieczna i Przyjazna Dzieciom”
drukuj

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe