Dziś jest: Wtorek 06 czerwca 2023, Imieniny: Pauliny, Norberta .
Stypendium szkolne

Stypendium Szkolne 2018

Stypendium szkolne

Wniosek o stypendium szkolne składa się w Ośrodku Pomocy Społecznej w okresie od 1 do 15 września każdego roku.

Stypendium szkolne jest przyznawane w związku z trudną sytuacją materialną, za którą uważa się sytuację, w której miesięczny dochód na członka rodziny ucznia nie przekracza kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej, tj. 528 zł. , a ponadto występuje w rodzinie gdzie:

  • w których występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba,
  • wielodzietność lub brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo- wychowawczych,
  • w których występuje alkoholizm lub narkomania,
  • niepełnych lub w których wystąpiło zdarzenie losowe.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego rozpatruje powołana przez Burmistrza komisja stypendialna. Wysokość stypendium jest uzależniona od przyznanych gminie środków finansowych. Przyznane stypendium szkolne jest wypłacane po uprzednim dostarczeniu dokumentów (rachunki, faktury, dowody wpłaty) potwierdzających dokonanie wydatków związanych z edukacją.

W jakiej formie może być udzielane stypendium szkolne?

1.   Stypendium szkolne może być udzielane uczniom, w formie: 
a. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą lub udziału w zajęciach pozalekcyjnych organizowanych odpłatnie przez szkołę, 
b. pokrycia kosztów zajęć rewalidacyjnych, logopedycznych, 
c. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych lub słuchaczy kolegiów, 
d. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym w szczególności: 
    • zakup podręczników szkolnych, 
    • zakup pomocy szkolnych, w szczególności ubioru lub obuwia sportowego, przyborów szkolnych.

2.      Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie.

WYDATKI KWALIFIKOWALNE DO STYPENDIUM SZKOLNEGO

§  Podręczniki i zeszyty, słowniki, atlasy, encyklopedie, lektury szkolne, tablice matematyczne itp. (NIE OPRACOWANIA !!).

§  Tornister, plecak szkolny.

§  Strój gimnastyczny na zajęcia W-F: 

§  - obuwie sportowe: adidasy, tenisówki, halówki, trampki, kapcie szkolne, itp. 
- odzież sportowa: spodenki gimnastyczne, dres sportowy, koszulka sportowa, spodnie sportowe, bluza sportowa, itp.

§  Przybory i artykuły szkolne (np. piórniki, bloki, flamastry, kredki, pędzle, farby, klej, papier kolorowy, papier do drukarek, ołówki, długopisy, gumki, kalkulatory, bibuła, nożyczki, przybory geometryczne, plastelina, modelina itp.).

§  Tusze i tonery do drukarek.

§  Pokrycie kosztów abonamentu internetowego, multimedialne programy edukacyjne.

§  Komputer/laptop, oprogramowanie, skaner, drukarka, mysz, klawiatura, monitor.

§  Zajęcia pozalekcyjne (opłata za dodatkową naukę języka obcego, itp.).

§  Uczestnictwo w organizowanych przez szkołę wyjściach/wyjazdach do instytucji kultury, wycieczki szkolne),

Faktury, bądź rachunki uproszczone, muszą być imienne na dziecko lub pełnoletniego ucznia. Istotne jest także by np. plecak, buty itp. miały adnotację „szkolne” lub „sportowe”.

Faktury powinny być opisane na odwrocie faktury/rachunku przez rodzica/ ucznia pełnoletniego w następujący sposób:

 „Oświadczam, że wymienione na odwrocie niniejszej faktury/rachunku rzeczy zakupione w ramach stypendium szkolnego przyznanego w roku szkolnym 2018/2019 są przeznaczone dla mojej/ego córki/syna ( imię i nazwisko dziecka) ucznia/uczennicy ( nazwa szkoły i klasa ).

Podpis i data

W roku szkolnym 2018/2019 obowiązują faktury/rachunki za:

I półrocze

1.     zakup podręczników – od lipca 2018 r.

2.     pozostałe materiały szkolne od lipca 2018 r. – wg powyższego wykazu

3.     Internet – od września do czerwca 2018

II półrocze

1.   zakup podręczników – od stycznia 2019r.

2.     pozostałe materiały szkolne od stycznia 2019r.– wg powyższego wykazu

3.     Internet – od stycznia 2019r. do czerwca 2019r.

 

Nie będą uwzględniane wydatki o charakterze nieedukacyjnym, np.: kurtki, skarpety, bielizna osobista, swetry, czapki, stroje na studniówkę, obuwie zimowe, spódnice, koszule białe, garnitury.

 

drukuj

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe