Dziś jest: Wtorek 06 czerwca 2023, Imieniny: Pauliny, Norberta .
Transgraniczne Centra Dialogu Kultur Polska – Białoruś - Ukraina

Opublikowano: 2021-08-25

Film promocyjny

    Film promujący obszary przygraniczne Polski, Białorusi i Ukrainy oraz miasta partnerskie: Szczuczyn PL, Szczuczyn BY oraz Kowel UA. Materiał powstał w trakcie realizacji projektu „Transgraniczne Centra Dialogu Kultur Polska – Białoruś – Ukraina” współfinansowanego ze środków UE w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 – 2020.

Film dostępny jest pod poniższym linkiem:

Film promocyjny

więcej

Opublikowano: 2020-04-30

Transgraniczne Centra Dialogu Kultur Polska – Białoruś – Ukraina

     Już ponad pół roku trwają zaawansowane prace nad budową Centrum Dialogu Kultur w Szczuczynie. Obiekt zostanie utworzony dzięki pozyskanemu wsparciu w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina na lata 2014- 2020.

więcej

Opublikowano: 2019-08-07

Konferencja inaugurująca projekt

W dniu 14 czerwca 2019 r. w Kowlu na Ukrainie odbyła się konferencja inaugurująca projekt Cross-border Centers for Dialogue of Cultures Poland-Belarus-Ukraine. Konferencja poświęcona była tematyce dotyczącej realizacji wspólnego projektu, który uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 - 2020.

więcej

Opublikowano: 2019-08-07

Transgraniczny Rajd Motocyklowy

Nawiązanie przyjacielskich stosunków spowodowało, iż Burmistrzowie miast partnerskich, postanowili uczestniczyć w życiu poszczególnych miast nie tylko w ramach realizacji wspólnego projektu. Podczas wzajemnego poznawania specyfiki, potencjału i kierunków rozwojowych poszczególnych miast, okazało się, że mają one podobne problemy ale i pomysły na przyszłość. Każdy z włodarzy chciał zaprezentować walory swojego miasta jak większej grupie osób z zagranicy. Tym samym zrodził się pomysł organizacji Transgranicznego Rajdu Motocyklowego, ponieważ w każdym z miast partnerskich funkcjonuje grupa motocyklowa.

więcej

Opublikowano: 2019-04-25

Wizyta na wschodzie – czyli rozpoczęcie budowy Centrum Dialogu Kultur

    Koniec marca i początek kwietnia okazały się bardzo intensywnym czasem dla przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Szczuczynie. Po prawie rocznych próbach wyboru wykonawcy inwestycji – w dniu 4 kwietnia 2019 r. udało się ostatecznie rozstrzygnąć zmagania przetargowe. Dla przypomnienia: Gmina Szczuczyn Umowę o dofinansowanie projektu Cross-border Centers for Dialogue of Cultures Poland-Belarus-Ukraine podpisała 3 stycznia 2018 roku, jednakże nie mogła podjąć żadnych działań do momentu formalnego rozpoczęcia się etapu wdrażania programu Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Desygnacja nastąpiła dopiero w dniu 4 lipca 2018 r. Od tej daty oficjalnie mogliśmy rozpocząć prace nad realizacją projektu.

więcej

Opublikowano: 2018-03-15

Podpisanie pierwszych umów o dofinansowanie projektów

    W dniu 3 stycznia 2018 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku nastąpiło oficjalne podpisanie pierwszych umów o dofinansowanie projektów, które będą realizowane w ramach Programu Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Wszystkie projekty to laureaci dofinansowania w ramach celu tematycznego Dziedzictwo.

więcej

Opublikowano: 2018-03-15

Transgraniczne Centra Dialogu Kultur

    17 października 2017 r. okazał się bardzo ważnym dniem dla Szczuczyna. Tego dnia na posiedzeniu w Mińsku na Białorusi, Wspólny Komitet Monitorujący (WKM) zatwierdził wyniki pierwszego naboru wniosków złożonych w ramach CT Dziedzictwo, Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014- 2020.

więcej

drukuj

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe