Dziś jest: Niedziela 29 listopada 2020, Imieniny: Błażeja, Saturnina .
Znajdujesz się tutaj: Strona główna
Strona główna

Opublikowano: 2020-11-26

BCK w Szczuczynie -lokalnym organizatorem Tropem Wilczym w 2021 roku

    Biblioteka – Centrum Kultury w Szczuczynie uzyskała oficjalne potwierdzenie z Fundacji Wolność i Demokracja z siedzibą w Warszawie, że jest oficjalnym Lokalnym Organizatorem IX ogólnopolskiej edycji „Tropem Wilczym. Bieg Żołnierzy Wyklętych 2021” a po raz czwarty organizowanej w Szczuczynie.

    IX ogólnopolska edycja Tropem Wilczym a IV edycja szczuczyńska nie będzie taka sama jak poprzednie – będzie być może większym wyzwaniem dla nas wszystkich. Czy sytuacja epidemiologiczna pozwoli na organizację biegu w tradycyjnym już marcowym terminie i formule? Na to pytanie na dzień dzisiejszy i tak naprawdę w najbliższej przyszłości nikt z nas nie jest w stanie odpowiedzieć...

więcej

Opublikowano: 2020-11-17

Dotacja dla jednostek OSP biorących udział w akcji gaśniczej na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego

    Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego udzielił Gminie Szczuczyn dotacji w wysokości 24 000,00zł na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego i umundurowania dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczących w akcji gaśniczej na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego.

więcej

Opublikowano: 2020-11-10

Budowa Drogi Ekspresowej S16 Badanie Informacyjno-Konsultacyjne

TERMIN BADAŃ WYDŁUŻONO DO 04.12.2020R

    Burmistrz Szczuczyna informuje, iż przesłane przez projektanta materiały dotyczące wariantów budowy Drogi Ekspresowej S16 są dostępne w wersji papierowej w punkcie informacyjnym w Urzędzie Miejskim w Szczuczynie w godzinach pracy urzędu od 7:30 do 15:30 ( Środa 9:00 – 17:00 ) Poniżej udostępniamy pliki z wersją elektroniczną przesłanych materiałów.

więcej

Opublikowano: 2020-11-04

Biblioteka - Centrum Kultury w Szczuczynie zwycięzcą wojewódzkiego konkursu na literacką grę biblioteczną

    Dnia 04.11.2020r. (środa) o godzinie 10:00 rozpoczęła się XI Regionalna Konferencja Bibliotek Publicznych Województwa Podlaskiego w formule online podczas, której rozstrzygnięto konkurs „Literacka gra biblioteczna” ogłoszony przez Książnicę Podlaską im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku.

więcej

Opublikowano: 2020-10-29

Umów wizytę w urzędzie skarbowym – usługa podlaskiej KAS będzie dostępna w całym kraju

    Od 26 października 2020 r. kolejne województwa wdrażają usługę opracowaną przez Izbę Administracji Skarbowej w Białymstoku. Usługa "Umów wizytę w urzędzie skarbowym" została wprowadzona, aby zwiększyć bezpieczeństwo i komfort podatników. Już w połowie listopada rozwiązanie to będzie funkcjonować w całym kraju.

więcej

Opublikowano: 2020-10-27

Akcja informacyjno-edukacyjna pn. „Senior dla Seniora”

    W trosce o bezpieczeństwo seniorów rusza nowa akcja podlaskiej Policji. Hasło przewodnie "Senior dla Seniora". Tym razem we współpracy z Polskim Radiem Białystok oraz Uniwersytetem Trzeciego Wieku. Jak senior powinien rozpoznać oszusta na wnuczka - to tylko jedno z założeń przedsięwzięcia. Audycje radiowe, czy też spot nakręcony z udziałem laureatów konkursu na najlepszą fraszkę, czy wiersz z zakresu bezpieczeństwa osób starszych to jedynie kilka z etapów akcji. Zapraszamy wszystkich seniorów do słuchania audycji i włączenia się w inicjatywę.

https://podlaska.policja.gov.pl/pod/aktualnosci/68749,Dolacz-do-akcji-Senior-dla-Seniora.html

więcej

Opublikowano: 2020-10-27

Czasowe wstrzymanie wyjazdów do Centrów Rehabilitacji Rolników

    Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje, że wstrzymane zostały czasowo wyjazdy do Centrów Rehabilitacji Rolników KRUS na turnusy rehabilitacyjne.

    Skierowania do Centrów Rehabilitacji Rolników KRUS będzie można zrealizować w późniejszym terminie.

więcej

Opublikowano: 2020-11-04

WSPIERAJ SENIORA

    Gmina Szczuczyn informuje, że przystąpiła do programu - WSPIERAJ SENIORA ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, którego realizatorem jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczuczynie.

Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu. Usługa wsparcia będzie polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.

więcej

Opublikowano: 2020-11-02

Budowa Drogi Ekspresowej S16 Badanie Informacyjno-Konsultacyjne

    Burmistrz Szczuczyna informuje, iż przesłane przez projektanta materiały dotyczące wariantów budowy Drogi Ekspresowej S16 są dostępne w wersji papierowej w punkcie informacyjnym w Urzędzie Miejskim w Szczuczynie w godzinach pracy urzędu od 7:30 do 15:30 (Środa 9:00 – 17:00) Poniżej udostępniamy pliki z wersją elektroniczną przesłanych materiałów.

więcej

Opublikowano: 2020-10-16

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu

Zawiadomienie
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych obrębów ewidencyjnych Miasta Szczuczyn

    Na postawie art. 21 ust. 4-5 ustawy z dnia 28 września 1991 r. (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 6 ze zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu obrębów ewidencyjnych Miasta Szczuczyn od dnia 16 października 2020 r. do 16 grudnia 2020 r. w siedzibie Urzędu Miasta Szczuczyn, na parterze budynku w punkcie obsługi interesanta, w godzinach pracy Urzędu.

    Uproszczony Plan Urządzenia Lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.

    W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie tego projektu Planu.

    Informuję ponadto, że projekty Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu opracowane zostały przez LAS-R Sp. z o.o., ul. Snycerska 34/13, 30-817 Kraków.

więcej

Opublikowano: 2020-10-16

Akcji Zima 2020/2021

    Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczuczynie w roku 2020 po raz kolejny rozpoczyna realizację działań w ramach " Akcji Zima 2020/2021".

    W związku ze zbliżającym się okresem zimowym zwracamy się z prośbą o podjęcie współpracy oraz o przekazywanie pracownikom socjalnym Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczuczynie lub Policji informacji dotyczących osób starszych, samotnych, ubogich osób bezdomnych lub zagrożonych bezdomnością wymagających pomocy i wsparcia w okresie zimy, którzy nie są w stanie samodzielnie rozwiązać trudnej sytuacji oraz są pozbawieni kręgu osób najbliższych np. rodziny, sąsiadów.

więcej

Opublikowano: 2020-10-09

UWAGA!

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA SZCZUCZYNA

 

w sprawie ustalenia zasad obsługi interesantów Urzędu Miejskiego w Szczuczynie w związku z wystąpieniem stanu epidemii (strefa żółta)

    W związku z rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem od soboty 10 października teren całej Polski został objęty "strefą żółtą", co wiąże się z wprowadzeniem dodatkowych obostrzeżeń. W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców zmienione zostają zasady przyjmowania interesantów Urzędu Miejskiego w Szczuczynie.

od dnia 12 października 2020 roku

    Urząd Miejski w Szczuczynie wstrzymuje do odwołania bezpośrednią obsługę interesantów. Dla interesantów, którzy mają do załatwienia w Urzędzie pilne sprawy, wymagające osobistego stawiennictwa, został utworzony w budynku głównym na parterze punkt przyjęć. Interesanci są zobowiązani do zachowania szczególnej ostrożności i stosowania indywidualnych środków ochrony osobistej.

    Przy załatwianiu spraw urzędowych zachęcamy do korzystania z elektronicznych form obsługi. Z pracownikami Urzędu Miejskiego w Szczuczynie można kontaktować się:

  • telefonicznie – centrala urzędu 86 2735080
  • poprzez e-mail: um@szczuczyn.pl,
  • poprzez platformę e-puap.

    Zapewniamy, że Urząd Miejski wdrożył i w pełni stosuje obowiązujące wytyczne dotyczące norm sanitarnych oraz dba o stałe zapewnienie jak najwyższych standardów bezpieczeństwa.

więcej

Opublikowano: 2020-07-17

Jakie dane będą zbierane w Powszechnym Spisie Rolnym 2020? Czy już wiesz?

    Podczas PSR 2020 będą zbierane dane, które pozwolą na utworzenie bazy informacyjnej o gospodarstwach rolnych i związanych z nimi gospodarstwach domowych niezbędnej dla realizacji krajowej, regionalnej i lokalnej polityki rolnej i społecznej na wsi. Zebrane w spisie informacje pozwolą na ocenę instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej oraz na analizę zmian, jakie zaszły w rolnictwie w latach 2010 – 2020. Będą one wykorzystywane w negocjacjach dotyczących rodzaju oraz wielkości dopłat dla rolnictwa i obszarów wiejskich.

więcej

Opublikowano: 2012-09-06

Ważna informacja CEIDG dla przedsiębiorców

    Przypominamy, że wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – prowadzonej przez Ministra Gospodarki BEZPŁATNE.

więcej

drukuj
Związek Gmin Wiejskich
Biebrzański Dar Natury
Wrota Podlasia
Mikroporady
e-PIT 2019
e-Zdrowie
Podlaska Platforma Edukacyjna
Łomżyńskie Forum Samorządowe
KPP Grajewo
mikrorachunek podatkowy
Powszechny Spis Rolny 2020
Umów wizytę w urzędzie skarbowym
Bezpłatne Leki 75+
PGE Informacje o wyłączeniach

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe