Dziś jest: Piątek 26 lutego 2021, Imieniny: Mirosława, Aleksandra .
Znajdujesz się tutaj: Strona główna
Strona główna
Opublikowano: 2021-01-22

Komunikat Burmistrza dotyczący organizacji szczepień przeciw COVID-19 na terenie Gminy Szczuczyn

Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego ZK-I.967.46.2021.RK z dnia 14.01.2021 r.
Burmistrz Szczuczyna
informuje o uruchomieniu telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach
telefon 86 273 50 80 wew. 232 w godzinach pracy Urzędu Miejskiego
poniedziałek: 7.30-15.30
wtorek: 7.30-15.30
środa: 9.00-17.00
czwartek: 7.30-15.30
piątek: 7.30-15.30

Gmina Szczuczyn zapewni transport do punktu szczepień każdemu chętnemu Mieszkańcowi, który:

 • jest osobą niepełnosprawną, tj. posiada aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami,
 • ma obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejscu zamieszkania punktu szczepień,

Zgłoszenia potrzeb transportowych należy dokonać bezpośrednio po otrzymaniu terminu szczepienia.

Na konkretny termin szczepienia mogą zapisywać się:

 • od 15 stycznia 2021 r. osoby które skończyły 80 lat,
 • od 22 stycznia 2021 r. osoby które skończyły 70 lat,
 • w dalszej kolejności pozostałe grupy wiekowe zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia.

Zapisywać się na szczepienia można poprzez:

 • kontakt z punktem szczepień,
 • za pośrednictwem portalu pacjent.gov.pl
 • całodobowo poprzez infolinię 989.

Wykaz punktów szczepień na terenie Gminy Szczuczyn:

 1. Przychodnia Rejonowa w Szczuczynie, ul. Krzywa 2, tel. 86 272 50 21

Więcej informacji o szczepieniach dostępnych jest na stronie gov.pl/szczepimysie

więcej

Opublikowano: 2021-02-11

Sieć na kulturę w BCK w Szczuczynie

    Wiosną ubiegłego roku Biblioteka – Centrum Kultury w Szczuczynie przystąpiła do projektu „Sieć na kulturę w podregionie suwalskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2. Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.

    W dniu 3 lutego 2021 roku dotarła do nas informacja, że zakwalifikowaliśmy się do udziału w projekcie. Biblioteka – Centrum Kultury w Szczuczynie dzięki temu przedsięwzięciu pozyska 6 sztuk wysokiej jakości laptopów, które wzmocnią działalność naszej instytucji.

więcej

Opublikowano: 2021-02-11

VII kwesta z cyklu "Ratujemy zabytki szczuczyńskiej nekropolii" wciąż trwa!

    Stowarzyszenie „Nasz Szczuczyn” informuje, że na dzień 02.02.2021r. wpłaty na konto na rzecz VII kwesty z cyklu „Ratujemy zabytki szczuczyńskiej nekropolii” wynoszą 1555,41 zł.

Tegoroczna, już VII kwesta na rzecz ratowania zabytków szczuczyńskiej nekropolii ze względu na epidemię koronawirusa, odbywa się w zmienionej formule.

Decyzją organizatorów, mających na uwadze bezpieczeństwo sanitarne, każdy komu bliski jest Szczuczyn, może wesprzeć VII kwestę wpłacając pieniądze na wyodrębnione w tym celu konto bankowe:
21 8768 0003 0000 0130 2000 0020 (Stowarzyszenie „Nasz Szczuczyn” uzyskało zgodę na zbiórkę publiczną nr 2020/2435/0R wydaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji) lub zasilić datkiem stacjonarną puszkę znajdującą się w siedzibie Stowarzyszenia (ul. Łomżyńska 11).

więcej

Opublikowano: 2021-02-01

Informacja: Zwrot podatku akcyzowego 2021

 

Burmistrz Szczuczyna

informuje:  

Każdy ROLNIK, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

w terminie od 1 lutego 2021 r. do 1 marca 2021 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.

więcej

Opublikowano: 2021-01-26

Rodzina 500+ 2021 rok

Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczuczynie informuje, że w związku z nowym okresem świadczeniowym 2021/2022 wnioski o świadczenie wychowawcze (500+) od 1 lutego 2021 r. można składać wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą:

 • portalu informacyjno-usługowego empatia.mrpips.gov.pl,
 • bankowość elektroniczną,
 • portal usług elektronicznych ZUS.

Przyjmowanie wniosków o świadczenie wychowawcze w formie papierowej rozpocznie się 1 kwietnia 2021 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczuczynie, ul. Plac 1000-lecia 23, w dni robocze w godzinach:

 • poniedziałek   - wtorek : 730 - 15 30
 • środa: 900 - 17 00
 • czwartek  - piątek : 730 - 15 30

Termin ustalenia prawa do świadczenia oraz jego wypłaty uzależniony jest od momentu złożenia wniosku. Poniżej szczegółowe terminy:

Złożenie wniosku z wymaganymi dokumentami

Wypłata świadczenia

od 1 lutego 2021 r. (wyłącznie elektronicznie) do 30 kwietnia 2021 r.

do 30 czerwca 2021 r.

od 1 maja do 31 maja 2021 r.

do 31 lipca 2021 r.

od 1 czerwca do 30 czerwca 2021 r.

do 31 sierpnia 2021 r.

od 1 lipca do 31 lipca 2021 r.

do 30 września 2021 r.

od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2021 r.

do 31 października 2021 r.

Ważne!

 • Aby zachować ciągłość wypłaty świadczenia wychowawczego i otrzymać świadczenie w miesiącu czerwcu 2021 r. wniosek należy złożyć w terminie do 30 kwietnia 2021 r.
 • Złożenie wniosku do końca czerwca 2021 r. będzie gwarantowało, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca 2021 r.
 • Natomiast, jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie złoży wniosek na nowy okres po 1 lipca 2021 r. świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.

Zachęcamy Państwa do składania wniosków drogą elektroniczną bez konieczności wizyty w Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczuczynie.

W razie jakichkolwiek wątpliwości i konieczności udzielenia dodatkowych informacji prosimy o kontakt pod numerem telefonu  86 273 50 81 wew. 222.

więcej

Opublikowano: 2020-12-02

KOMUNIKAT BURMISTRZA SZCZUCZYNA

 

Szanowni Państwo, najemcy lokali komunalnych

 

    Informuję Państwa, że do 30 czerwca 2021 r. istnieje możliwość wykupu zajmowanego mieszkania na własność z zastosowaniem bonifikaty w wysokości 80% od jego ceny rynkowej, ustalonej przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego.

    Biorąc powyższe okoliczności pod uwagę zachęcam Państwa do rozważenia kwestii wystąpienia z pisemnym wnioskiem o wykup na własność zajmowanego lokalu mieszkalnego.

    Dla skuteczności czynności cywilno-prawnych związanych z przeniesieniem własności nieruchomości w formie aktu notarialnego, z uwagi na czasookres trwania wymagalnych prawem koniecznych procedur, należy wystąpić ze stosownym wnioskiem w terminie do dnia 28 lutego 2021 roku.

więcej

Opublikowano: 2020-11-26

BCK w Szczuczynie -lokalnym organizatorem Tropem Wilczym w 2021 roku

    Biblioteka – Centrum Kultury w Szczuczynie uzyskała oficjalne potwierdzenie z Fundacji Wolność i Demokracja z siedzibą w Warszawie, że jest oficjalnym Lokalnym Organizatorem IX ogólnopolskiej edycji „Tropem Wilczym. Bieg Żołnierzy Wyklętych 2021” a po raz czwarty organizowanej w Szczuczynie.

    IX ogólnopolska edycja Tropem Wilczym a IV edycja szczuczyńska nie będzie taka sama jak poprzednie – będzie być może większym wyzwaniem dla nas wszystkich. Czy sytuacja epidemiologiczna pozwoli na organizację biegu w tradycyjnym już marcowym terminie i formule? Na to pytanie na dzień dzisiejszy i tak naprawdę w najbliższej przyszłości nikt z nas nie jest w stanie odpowiedzieć...

więcej

Opublikowano: 2020-10-16

Akcji Zima 2020/2021

    Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczuczynie w roku 2020 po raz kolejny rozpoczyna realizację działań w ramach " Akcji Zima 2020/2021".

    W związku ze zbliżającym się okresem zimowym zwracamy się z prośbą o podjęcie współpracy oraz o przekazywanie pracownikom socjalnym Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczuczynie lub Policji informacji dotyczących osób starszych, samotnych, ubogich osób bezdomnych lub zagrożonych bezdomnością wymagających pomocy i wsparcia w okresie zimy, którzy nie są w stanie samodzielnie rozwiązać trudnej sytuacji oraz są pozbawieni kręgu osób najbliższych np. rodziny, sąsiadów.

więcej

Opublikowano: 2020-10-09

UWAGA!

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA SZCZUCZYNA

 

w sprawie ustalenia zasad obsługi interesantów Urzędu Miejskiego w Szczuczynie w związku z wystąpieniem stanu epidemii (strefa żółta)

    W związku z rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem od soboty 10 października teren całej Polski został objęty "strefą żółtą", co wiąże się z wprowadzeniem dodatkowych obostrzeżeń. W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców zmienione zostają zasady przyjmowania interesantów Urzędu Miejskiego w Szczuczynie.

od dnia 12 października 2020 roku

    Urząd Miejski w Szczuczynie wstrzymuje do odwołania bezpośrednią obsługę interesantów. Dla interesantów, którzy mają do załatwienia w Urzędzie pilne sprawy, wymagające osobistego stawiennictwa, został utworzony w budynku głównym na parterze punkt przyjęć. Interesanci są zobowiązani do zachowania szczególnej ostrożności i stosowania indywidualnych środków ochrony osobistej.

    Przy załatwianiu spraw urzędowych zachęcamy do korzystania z elektronicznych form obsługi. Z pracownikami Urzędu Miejskiego w Szczuczynie można kontaktować się:

 • telefonicznie – centrala urzędu 86 2735080
 • poprzez e-mail: um@szczuczyn.pl,
 • poprzez platformę e-puap.

    Zapewniamy, że Urząd Miejski wdrożył i w pełni stosuje obowiązujące wytyczne dotyczące norm sanitarnych oraz dba o stałe zapewnienie jak najwyższych standardów bezpieczeństwa.

więcej

Opublikowano: 2012-09-06

Ważna informacja CEIDG dla przedsiębiorców

    Przypominamy, że wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – prowadzonej przez Ministra Gospodarki BEZPŁATNE.

więcej

drukuj
Związek Gmin Wiejskich
Biebrzański Dar Natury
Wrota Podlasia
Mikroporady
e-PIT 2019
e-Zdrowie
Podlaska Platforma Edukacyjna
Łomżyńskie Forum Samorządowe
KPP Grajewo
mikrorachunek podatkowy
Umów wizytę w urzędzie skarbowym
Szczepimy się 2021
Bezpłatne Leki 75+
PGE Informacje o wyłączeniach

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe