Sport

Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „GWIAZDA” przy Urzędzie Miejskim w Szczuczynie
13 September 2023
Miejski Ludowy Klub Sportowy „WISSA” Szczuczyn
13 September 2023
Szczuczyn
A city with an atmosphere

Stay updated! Receive important notifications and alerts from Szczuczyn, discover interesting routes and places. Navigate on foot and by bike.