Ośrodek Pomocy Społecznej

Niebieska linia i inne formy pomocy
16 September 2023
Wspieranie rodziny
7 September 2023
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
7 September 2023
Świadczenia rodzicielskie
7 September 2023
Karta Dużej Rodziny
7 September 2023
Porady specjalistów
7 September 2023
Zaktualizowane w 2023 r. bazy teleadresowe placówek funkcjonujących na terenie woj. podlaskiego
7 September 2023
Dodatki mieszkaniowe
7 September 2023
Zasiłek szkolny
7 September 2023
Stypendium szkolne
7 September 2023
Szczuczyn
A city with an atmosphere

Stay updated! Receive important notifications and alerts from Szczuczyn, discover interesting routes and places. Navigate on foot and by bike.