Ośrodek Pomocy Społecznej

Wspieranie rodziny
7 września 2023
Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczuczynie poszukuje rodzin zainteresowanych pełnieniem funkcji rodzin wspierających. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie...
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
7 września 2023
Prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka w wysokości 1000,00 zł, uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego rodziny, które wynosi 1922,00 zł miesięcznie w...
Świadczenia rodzicielskie
7 września 2023
ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE   Świadczenie rodzicielskie przysługuje: matce, ojcu,(w przypadku wykorzystania świadczenia rodzicielskiego przez matkę przez okres co najmniej...
Karta Dużej Rodziny
7 września 2023
Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z...
Porady specjalistów
7 września 2023
  Bezpłatne poradnictwo psychologiczne i prawne w PCPR Grajewo W siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie można uzyskać porady psychologa oraz prawnika: ·...
Dodatki mieszkaniowe
7 września 2023
Od dnia 1 lipca 2021 roku wchodzą w życie zmiany ustawy o dodatkach mieszkaniowych wprowadzone art. 11 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój...
Zasiłek szkolny
7 września 2023
Zasiłek szkolny może być przyznawany w związku z trudną sytuacją materialną spowodowaną zdarzeniem losowym, przez które rozumie się śmierć rodziców lub opiekunów prawnych, klęskę...
Stypendium szkolne
7 września 2023
test
Świadczenia opiekuńcze
7 września 2023
Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością...
Świadczenia rodzinne
7 września 2023
Zasiłek rodzinny -          Kwota kryterium dochodowego wynosi: -          674 zł  na osobę w rodzinie...
Szczuczyn
Miasto z klimatem

Bądź na bieżąco! Otrzymuj ważne powiadomienia i alerty ze Szczuczyna, odkrywaj ciekawe trasy i miejsca. Nawiguj pieszo i na rowerze.