Gospodarka Odpadami

INFORMACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNLNYMI

Na podstawie art. 6m ust 2a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 888 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Rady Miejskiej w Szczuczynie Nr 211/XLII/21 z dnia 25 listopada 2021r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty, Burmistrz Szczuczyna zawiadamia że stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2022r. wynosi:

  • 29 zł. za osobę jeżeli odpady zbierane są w sposób selektywny
  • 58 zł. za osobę stawka podwyższona jeżeli nie wypełniony jest obowiązek zbierania odpadów w sposób selektywny

Zgodnie z § 3 uchwały Rady Miejskiej ustala się zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym , w wysokości 0,50 zł. od stawki obowiązującej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Aktualności

11 kwietnia 2024
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Szczuczyn, przeznaczonej do przekazania w formie aportu
9 kwietnia 2024
Ankieta ekologiczna w ramach procesu realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szczuczyn
8 kwietnia 2024
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Szczuczyn, przeznaczonej do dzierżawy
4 kwietnia 2024
Gminna akcja sterylizacji, kastracji i chipowania psów i kotów!
27 marca 2024
VI Memoriał im. Jarosława Augustowskiego o Puchar Burmistrza Szczuczyna
26 marca 2024
Mammografia
Szczuczyn
Miasto z klimatem

Bądź na bieżąco! Otrzymuj ważne powiadomienia i alerty ze Szczuczyna, odkrywaj ciekawe trasy i miejsca. Nawiguj pieszo i na rowerze.