Projekty

Gmina Szczuczyn otrzymała dotacje w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”
29 grudnia 2023
Dzięki pozyskanej przez Gminę Szczuczyn dotacji celowej w ramach realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 udało...
W Szczuczynie powstała wirtualna strzelnica
7 grudnia 2023
Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu ze środków z budżetu państwa w Szczuczynie utworzono wirtualną strzelnicę. Mieszkańcy miasta i regionu mają okazję do nieco innego spędzania czasu wolnego, a...
Przebudowa ulicy Łąkowej w Szczuczynie
1 grudnia 2023
    Zadanie pn. „ Przebudowa ulicy Łąkowej w Szczuczynie ” zostało zrealizowane z   państwowego funduszu celowego   w ramach   Rządowego Funduszu Rozwoju...
Klub Seniora w Gminie Szczuczyn
30 listopada 2023
    Gmina Szczuczyn pozyskała dofinansowanie z programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2021 – 2025 edycja 2023, Moduł I „Utworzenie lub wyposażenie...
Remont nawierzchni ul. Senatorskiej w Szczuczynie
29 listopada 2023
    Zadanie pn. „Remont nawierzchni ul. Senatorskiej w m. Szczuczyn wraz z remontem skrzyżowań z ul. Nową, Ogrodową i Strażacką ” zostało zrealizowane w ramach ...
KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ AGLOMERACJI SZCZUCZYN
17 listopada 2023
    W sierpniu br. Wykonawca robót budowlanych Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ZIEJA Ryszard Zieja, wyłoniony w przetargu nieograniczonym, zakończył prace budowlane nad zadaniem pn. ...
Powstanie nowy plac zabaw przy ulicy Sienkiewicza
11 sierpnia 2023
Z początkiem 2022 roku Gmina Szczuczyn złożyła dwa wnioski, których celem było zagospodarowanie i rewitalizacja miejsc wyłączonych społecznie. Jednym z tych miejsce był zdegradowany plac zabaw na Osiedlu Pawełki, a drugim działka przy nowych blokach na ul. Sienkiewicza. Oba wnioski przeszły pozytywną ocenę i otrzymały dofinansowanie.
Gmina bez granic!
19 czerwca 2023
Z dniem 12.06.2023 r. Gmina Szczuczyn podpisała umowę, a tym samym otrzymała dofinansowanie zadania „Gmina bez granic!”  w ramach „Dostępny samorząd –granty” ...
Szczuczyn
Miasto z klimatem

Bądź na bieżąco! Otrzymuj ważne powiadomienia i alerty ze Szczuczyna, odkrywaj ciekawe trasy i miejsca. Nawiguj pieszo i na rowerze.