Władze urzędu

Władze Gminy

Burmistrz Szczuczyna - Artur Kuczyński
Sekretarz Gminy - Jadwiga Jolanta Budzińska
Skarbnik Gminy - Małgorzata Jarmutowska

BURMISTRZ SZCZUCZYNA
przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w środy w godzinach 17:00 - 17:30
każdego tygodnia pracy Urzędu Miejskiego w Szczuczynie

 

Rada Miejska w Szczuczynie kadencja 2018 - 2023

 1. Tomasz Mioduszewski - Przewodniczący Rady
 2. Józef Karwowski - Wiceprzewodniczący Rady
 3. Tomasz Bogdan - Radny
 4. Bogusław Chyliński - Radny
 5. Zofia Filipkowska - Radny
 6. Andrzej Waldemar Jaworski - Radny
 7. Tomasz Juszkiewicz - Przewodniczący Komisji
 8. Michał Kaliszewski - Przewodniczący Komisji
 9. Elżbieta Kryszczyńska - Radny
 10. Andrzej Marian Nagel - Radny
 11. Marek Niebrzydowski - Radny
 12. Adam Antoni Owsianko - Radny
 13. Przemysław Piwko - Przewodniczący Komisji
 14. Marek Stefan Radajewski - Radny
 15. Wiesława Wróblewska - Przewodniczący Komisji

Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczuczynie przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków należących do kompetencji Rady Miejskiej w Szczuczynie:

w każdy czwartek od godziny 15:30 do 16:10, w pokoju nr 15A
w Budynku Urzędu Miejskiego w Szczuczynie, plac 1000-lecia 23
w dniach pracy Urzędu Miejskiego w Szczuczynie

 

Komisje stałe Rady Miejskiej w Szczuczynie 2018-2023

Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

 1. Tomasz Juszkiewicz - przewodniczący komisji
 2. Andrzej Waldemar Jaworski
 3. Józef Karwowski
 4. Tomasz Mioduszewski
 5. Adam Antoni Owsianko
 6. Marek Stefan Radajewski

Komisja Spraw Społecznych

 1. Wiesława Wróblewska - przewodniczący komisji
 2. Tomasz Bogdan
 3. Bogusław Chyliński
 4. Zofia Filipkowska
 5. Elżbieta Kryszczyńska
 6. Marek Niebrzydowski

Komisja Rewizyjna

 1. Przemysław Piwko - przewodniczący komisji
 2. Michał Kaliszewski
 3. Andrzej Marian Nagel

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 1. Michał Kaliszewski - przewodniczący komisji
 2. Marek Niebrzydowski
 3. Przemysław Piwko

Aktualności

9 listopada 2023
Informacja Burmistrza Szczuczyna o włączeniu syren alarmowych w dniu 11 listopada
6 listopada 2023
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków do Programu finansowanego z Funduszu Solidarnościowego „Opieka wytchnieniowa” dla jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024
6 listopada 2023
Ogłoszenie o dniu wolnym od pracy w Urzędzie Miejskim w Szczuczynie 10 listopada 2023 roku (piątek)
27 października 2023
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu z dnia 27 października 2023 roku
25 października 2023
Zarządzenie nr 47/23 Burmistrza Szczuczyna z dnia 25 października 2023 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Szczuczynie w sprawie uchwalenia programu ...
18 października 2023
Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert: na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz nauki, edukacji, oświaty i wychowania na okres 01.11.2023 - 31.12.2023 r.
Szczuczyn
Miasto z klimatem

Bądź na bieżąco! Otrzymuj ważne powiadomienia i alerty ze Szczuczyna, odkrywaj ciekawe trasy i miejsca. Nawiguj pieszo i na rowerze.