Organizacja Urzędu Miejskiego w Szczuczynie

IMIĘ I NAZWISKO FUNKCJA NR POKOJU NR TELEFONU WEW.
Marcin Wileński Burmistrz 16 211
Jadwiga Jolanta Budzińska Sekretarz Kierownik Referatu Organizacyjno - Prawnego 13 211
Katarzyna Ziental Inspektor  ds.  obsługi rady i kadr 14 211
Adam Zabłocki Inspektor - Informatyk 3 235
Beata Domiziak Kierownik USC, Inspektor ds. ewidencji ludności 9 220
Małgorzata Jarmutowska Skarbnik Gminy
Kierownik Referatu Finansowego
21 221
Irena Sulewska Inspektor ds. księgowości budżetowej 18 231
Jolanta Sawicka Referent ds. księgowości budżetowej i obsługi bankowej  22 224
Wioleta Ostaszewska Referent ds. księgowości budżetowej i płac 22 224
Agnieszka Zielińska-Sulewska Referent ds. księgowości  22 224

Małgorzata Fadrowska

Główny Księgowy księgowości oświatowej  19 228

Paulina Konopka

Referent ds. płac oświaty  19 228

Krystyna Borawska 

Inspektor ds. księgowości podatkowej  4 219

Robert Puchalski

Inspektor ds. wymiaru podatku 4 219

Waldemar Filipkowski

Kierownik Referatu Rozwoju i Inwestycji 11 217 

Joanna Kurzątkowska

Referent ds. funduszy unijnych i krajowych  12 234

Bogusław Ramotowski

Inspektor ds. funduszy unijnych i krajowych  12 234

Magda Bogdan

Kierownik Referatu Komunalnego 1 218

Zbigniew Rostek

Starszy inspektor ds. obronnych, zarządzania kryzysowego, OSP 17 247

Irena Śmiarowska

Starszy inspektor ds. zagospodarowania przestrzennego, budownictwa i ochrony środowiska 5 225

Anna Wojciechowska

Referent ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami 5 225

Karol Kozikowski

Inspektor ds. gospodarki odpadami, działalności gospodarczej 7 240

Sebastian Kleszczewski

Referent ds. drogownictwa  i ochrony zwierząt 2 227

Anna Piwko

Referent ds. nadzoru nad mieniem komunalnym i transportu zbiorowego 2 232

Katarzyna Niebrzydowska

Referent ds. ochrony środowiska    

Anna Romaniuk

Kierownik Referatu  Współpracy Partnerskiej i Rozwoju Kapitału Ludzkiego   10 216

Emilia Zielińska

Referent ds. współpracy partnerskiej i rozwoju gminy 15A 242

Paulina Jakimowicz

Referent ds. przedsiębiorczości 8 241

Ewa Pawłowska

Referent ds. pozyskiwania środków zewnętrznych i rozwoju społecznego  8  241

Aktualności

19 lipca 2024
Obwieszczenie Burmistrza Szczuczyna PB. 6721.In.1.2024 z dnia 19 lipca 2024 roku w sprawie zaopiniowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie którego mają być lokali
19 lipca 2024
W HOŁDZIE POWSTAŃCZEJ WARSZAWIE! SZCZUCZYN PAMIĘTA!
17 lipca 2024
Gmina Szczuczyn z dotacją dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Niećkowie
12 lipca 2024
Podlaskie Lokalnie: Spotkanie informacyjne 16.07.2024 r.
10 lipca 2024
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Szczuczyn, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego
10 lipca 2024
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Szczuczyn, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego
Szczuczyn
Miasto z klimatem

Bądź na bieżąco! Otrzymuj ważne powiadomienia i alerty ze Szczuczyna, odkrywaj ciekawe trasy i miejsca. Nawiguj pieszo i na rowerze.