Organizacja Urzędu Miejskiego w Szczuczynie

IMIĘ I NAZWISKO FUNKCJA NR POKOJU NR TELEFONU WEW.
Artur Kuczyński Burmistrz 16 211
Jadwiga Jolanta Budzińska Sekretarz Kierownik Referatu Organizacyjno - Prawnego 13 211
Katarzyna Ziental Inspektor  ds.  obsługi rady i kadr 14 211
Adam Zabłocki Inspektor - Informatyk 3 235
Beata Domiziak Kierownik USC, Inspektor ds. ewidencji ludności 9 220
Wiesława Grażyna Kowalewska Pomoc archiwisty 20  
Małgorzata Jarmutowska Skarbnik Gminy
Kierownik Referatu Finansowego
21 221
Irena Sulewska Inspektor ds. księgowości budżetowej 18 231
Marta Łynko Referent ds. płac  22 224
Agnieszka Zielińska-Sulewska Referent ds. księgowości  22 224

Małgorzata Fadrowska

Główny Księgowy księgowości oświatowej  19 228

Paulina Konopka

Referent ds. płac oświaty  19 228

Krystyna Borawska 

Inspektor ds. księgowości podatkowej  4 219

Robert Puchalski

Inspektor ds. wymiaru podatku 4 219

Waldemar Filipkowski

Kierownik Referatu Rozwoju i Inwestycji 11 217 

Joanna Kurzątkowska

Referent ds. funduszy unijnych i krajowych  12 234

Bogusław Ramotowski

Inspektor ds. funduszy unijnych i krajowych  12 234

Magda Bogdan

Kierownik Referatu Komunalnego 1 218

Zbigniew Rostek

Starszy inspektor ds. obronnych, zarządzania kryzysowego, OSP 17 247

Irena Śmiarowska

Starszy inspektor ds. zagospodarowania przestrzennego, budownictwa i ochrony środowiska 5 225

Anna Wojciechowska

Referent ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami 5 225

Karol Kozikowski

Inspektor ds. gospodarki odpadami, działalności gospodarczej 7 240

Sebastian Kleszczewski

Referent ds. drogownictwa  i ochrony zwierząt 2 227

Anna Piwko

Referent ds. nadzoru nad mieniem komunalnym i transportu zbiorowego 2 227

Katarzyna Niebrzydowska

Referent ds. ochrony środowiska    

Anna Romaniuk

Kierownik Referatu  Współpracy Partnerskiej i Rozwoju Kapitału Ludzkiego   10 216

Emilia Zielińska

Referent ds. współpracy partnerskiej i rozwoju gminy 15A 242

Ewa Pawłowska

Referent ds. pozyskiwania środków zewnętrznych i rozwoju społecznego  8  241

Aktualności

9 listopada 2023
Informacja Burmistrza Szczuczyna o włączeniu syren alarmowych w dniu 11 listopada
6 listopada 2023
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków do Programu finansowanego z Funduszu Solidarnościowego „Opieka wytchnieniowa” dla jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024
6 listopada 2023
Ogłoszenie o dniu wolnym od pracy w Urzędzie Miejskim w Szczuczynie 10 listopada 2023 roku (piątek)
27 października 2023
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu z dnia 27 października 2023 roku
25 października 2023
Zarządzenie nr 47/23 Burmistrza Szczuczyna z dnia 25 października 2023 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Szczuczynie w sprawie uchwalenia programu ...
18 października 2023
Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert: na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz nauki, edukacji, oświaty i wychowania na okres 01.11.2023 - 31.12.2023 r.
Szczuczyn
Miasto z klimatem

Bądź na bieżąco! Otrzymuj ważne powiadomienia i alerty ze Szczuczyna, odkrywaj ciekawe trasy i miejsca. Nawiguj pieszo i na rowerze.