Organizacja Urzędu Miejskiego w Szczuczynie

IMIĘ I NAZWISKO FUNKCJA NR POKOJU NR TELEFONU WEW.
Artur Kuczyński Burmistrz 16 211
Jadwiga Jolanta Budzińska Sekretarz Kierownik Referatu Organizacyjno - Prawnego 13 211
Katarzyna Ziental Inspektor  ds.  obsługi rady i kadr 14 211
Adam Zabłocki Inspektor - Informatyk 3 235
Beata Domiziak Kierownik USC, Inspektor ds. ewidencji ludności 9 220
Wiesława Grażyna Kowalewska Pomoc archiwisty 20  
Małgorzata Jarmutowska Skarbnik Gminy
Kierownik Referatu Finansowego
21 221
Irena Sulewska Inspektor ds. księgowości budżetowej 18 231
Marta Łynko Referent ds. płac  22 224
Agnieszka Zielińska-Sulewska Referent ds. księgowości  22 224

Małgorzata Fadrowska

Główny Księgowy księgowości oświatowej  19 228

Paulina Konopka

Referent ds. płac oświaty  19 228

Krystyna Borawska 

Inspektor ds. księgowości podatkowej  4 219

Robert Puchalski

Inspektor ds. wymiaru podatku 4 219

Waldemar Filipkowski

Kierownik Referatu Rozwoju i Inwestycji 11 217 

Joanna Kurzątkowska

Referent ds. funduszy unijnych i krajowych  12 234

Bogusław Ramotowski

Inspektor ds. funduszy unijnych i krajowych  12 234

Magda Bogdan

Kierownik Referatu Komunalnego 1 218

Zbigniew Rostek

Starszy inspektor ds. obronnych, zarządzania kryzysowego, OSP 17 247

Irena Śmiarowska

Starszy inspektor ds. zagospodarowania przestrzennego, budownictwa i ochrony środowiska 5 225

Anna Wojciechowska

Referent ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami 5 225

Karol Kozikowski

Inspektor ds. gospodarki odpadami, działalności gospodarczej 7 240

Sebastian Kleszczewski

Referent ds. drogownictwa  i ochrony zwierząt 2 227

Anna Piwko

Referent ds. nadzoru nad mieniem komunalnym i transportu zbiorowego 2 232

Katarzyna Niebrzydowska

Referent ds. ochrony środowiska    

Anna Romaniuk

Kierownik Referatu  Współpracy Partnerskiej i Rozwoju Kapitału Ludzkiego   10 216

Emilia Zielińska

Referent ds. współpracy partnerskiej i rozwoju gminy 15A 242

Ewa Pawłowska

Referent ds. pozyskiwania środków zewnętrznych i rozwoju społecznego  8  241

Aktualności

11 kwietnia 2024
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Szczuczyn, przeznaczonej do przekazania w formie aportu
9 kwietnia 2024
Ankieta ekologiczna w ramach procesu realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szczuczyn
8 kwietnia 2024
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Szczuczyn, przeznaczonej do dzierżawy
4 kwietnia 2024
Gminna akcja sterylizacji, kastracji i chipowania psów i kotów!
27 marca 2024
VI Memoriał im. Jarosława Augustowskiego o Puchar Burmistrza Szczuczyna
26 marca 2024
Mammografia
Szczuczyn
Miasto z klimatem

Bądź na bieżąco! Otrzymuj ważne powiadomienia i alerty ze Szczuczyna, odkrywaj ciekawe trasy i miejsca. Nawiguj pieszo i na rowerze.