Przetargi

Plan zamówień publicznych na 2023 rok i link do strony internetowej platformy zakupowej Urzędu Miejskiego w Szczuczynie:
15 września 2023
Internetowa Platforma zakupowa Urzędu Miejskiego w Szczuczynie
Ogłoszenie o zamówieniu – Roboty budowlane: Zagospodarowanie części działki nr 969/46 w mieście Szczuczyn poprzez budowę placu zabaw
15 września 2023
Ogłoszenie o zamówieniu – Roboty budowlane: Przebudowa ulicy Łąkowej w Szczuczynie
15 września 2023
Ogłoszenie o zamówieniu – Roboty budowlane: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Szczuczynie
15 września 2023
Ogłoszenie o zamówieniu – Roboty budowlane: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Szczuczynie
15 września 2023
Ogłoszenie o zamówieniu – Usługi: Opracowanie audytów energetycznych dla 25 budynków użyteczności publicznej, których właścicielem jest Gmina Szczuczyn
15 września 2023
Ogłoszenie o zamówieniu – Roboty budowlane: Wymiana złoża filtracyjnego w trzech filtrach FIC/104 na obiekcie SUW Wólka
15 września 2023
Ogłoszenie o zamówieniu – Usługi: Opracowanie audytów energetycznych na terenie gminy Szczuczyn
15 września 2023
Ogłoszenie o zamówieniu – Usługi: Udzielenie kredytu długoterminowego
15 września 2023
Ogłoszenie o zamówieniu – Usługi: Udzielenie kredytu długoterminowego wys. 2500000,00zł z tego spłatę zobowiązań z tyt. wcześniej zaciągniętych kredytów i poż. w kwocie 1884360,00, finansowanie planowanego deficytu budż. w kw. 615640,00
Ogłoszenie o zamówieniu – Usługi: „Szczuczyn – miasto z klimatem!”
11 sierpnia 2023
Szczuczyn
Miasto z klimatem

Bądź na bieżąco! Otrzymuj ważne powiadomienia i alerty ze Szczuczyna, odkrywaj ciekawe trasy i miejsca. Nawiguj pieszo i na rowerze.